Har bankene blitt it-bedrifter?

Den raske digitaliseringen i finansnæringen reiser en interessant problemstilling: Har bankene blitt IT-bedrifter?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er ja, men problemstillingen er litt mer sammensatt. Så langt har IT vært en støttefunksjon for bankene. Men etter hvert som digitaliseringen skyter fart, blir IT langt mer enn ren infrastruktur. I praksis er det allerede i dag slik at uten IT stopper banken, men er dette nok til definere bankene som IT-bedrifter?

Dette er interessant av flere årsaker. Bankene har i dag konsesjon for å drive sin virksomhet, men det er langt fra sikkert at nye aktører i finansnæringen som Facebook og Google trenger konsesjon for å drive bankvirksomhet. Det gir selvsagt en konkurranseulempe for bankene. Dette er åpenbart noe myndighetene bør se nærmere på.

Men problemstillingen er også interessant når det gjelder outsourcing av arbeidsoppgaver til utlandet. I dag setter finansforetaksloven en stopper for å outsource såkalte kjerneoppgaver til andre leverandører. Men hva er en kjerneoppgave? Derom strides de lærde. Selv Finanstilsynet sliter med å være konkret, men gjør en vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Mange banker har allerede valgt å outsource IT-drift til andre leverandører. Det har skjedd uten de store protestene, men nå blir det stadig mer vanlig å outsource større IT-utviklingsoppgaver til utenlandske leverandører og spesielt til India. Da forsvinner også norske arbeidsplasser, og det er ingen ønsket utvikling.

De tillitsvalgte i bedriftene kan være en ressurs for ledelsen i outsourcingsprosesser, men da må de også ha gode verktøy i dette arbeidet. Politikerne og organisasjonene må på banen for å lage et konkret og tydelig regelverk til bruk i outsourcingsprosesser, slik at det ikke hersker noen tvil om hva bedriftene kan outsource. Skal vi starte der?

 

SVEIN ÅGE ERIKSEN

Ansvarlig redaktør

sae@finansforbundet.no

Twitter: @finansfokus

Facebook: Finansforbundet

Tips: 900 79 547