100 bankfilialer kuttet siste året

2016 er blitt et slankeår for norske banker. Ved årsskiftet var det 991 ekspedisjonssteder. Ti måneder senere er over 100 av disse borte.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

DNB startet ballet i vår med å legge ned 59 filialer. Ikke så overraskende kanskje, at Norges største forretningsbank ikke synes at nærhet til kundene er viktig. Mer overraskende er kanskje pressemeldingene som jevnt og trutt har kommet fra sparebankene rundt om i landet. De annonserer nedleggelser av kontor etter kontor. Dette fra dem som lovpriser nærhet til kundene og sier at tilstedeværelse er deres største konkurransefortrinn. Tøffest med slaktekniven er SpareBank 1s Nord-Norge-sjef Jan-Frode Janson, som i år skal skrelle bort 21 SSN-filialer i Nord-Norge.

STØRRELSEN HAR BETYDNING: Jan-Frode Janson ser at en banks størrelse kan være viktig. – Det er en grense for hvor stor du kan bli uten å miste vesentlig kundekunnskap, anser han. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

– Vi legger ned de minste filialene. Enkelte har vært nede i 0,2 årsverk. Det har vært praktiske utfordringer å holde disse filialene åpne med denne type deltidsstillinger. Dermed har det også vært vanskelig å gi kundene et godt tilbud, sier Janson.

Den største som forsvinner er i Tromsø sentrum, men der blir det en samlokalisering. Banken har et annet kontor bare noen hundre meter unna.

– Er du ikke redd for å miste nærheten til kundene?

– Jo, tilstedeværelse er vårt arvesølv. Men vi må ha en tilstedeværelse som gir et godt tilbud. 0,2 årsverk gir både kundene og de ansatte et dårlig tilbud.

HAR KUTTET ÅRSVERK

Filialnedleggelsene følger i kjølvannet av SNNs storstilte nedbemanning det siste året. 157 personer har tatt sluttpakke. Det har kommet inn noen nye hoder, men de har hovedsakelig havnet i mer sentraliserte funksjoner og har ikke fylt de hullene som er blitt i organisasjonen.

– Organisasjonen har løst dette på en meget bra måte. Men det er klart at så store kutt gjør noe med oss, og i en periode har vi opplevd det jeg kaller krympesmerter. Det vil vi nok måtte leve med en stund. Men både kundeadferd og teknologi endres, så dette kommer vi ikke unna, sier SNN-sjefen.

LØNNSOMT

Til tross for kutt av både folk og filialer, økte SNN omsetningen første halvår 2016. Totalt har konsernet omsatt for nærmere 1,5 milliarder kroner, noe som er en økning med i underkant av 300 millioner kroner sammenlignet med siste halvår 2015. Noe av økningen skyldes en gunstig makroøkonomisk situasjon i Nord-Norge.

– I tillegg har konkurrentene lagt ned på store steder. Det har gitt oss et godt tilfang av nye bedriftskunder. Det er mye snakk om personkundene i den omstruktureringen som skjer i næringen, men det er næringslivet som er mest avhengig av nærhet til banken sin, sier Janson.

SLITER PÅ DE ANSATTE

En som synes ting har gått litt for fort i SNN, er Dag Inge Lund, geografisk leder av Finansforbundet i Nordland og selv ansatt i SNN.

– Vi merker at det er færre folk, og for en del er arbeidsdagen blitt hardt presset. Samtidig er det krevende med alle endringene. Resultatet er kanskje at vi må bruke mer tid på interne ting, og at vi ikke har like mye ressurser til utadrettet virksomhet, sier han.

FOR RASKE ENDRINGER: Dag Inge Lund synes det har gått litt fort i svingene i SNN. – Den nye teknologiske hverdagen er ikke på plass ennå. Da er det litt tidlig å gjøre de kuttene vi ser i dag, sier han.

Lund har ingen illusjoner om at ting kan fortsette som før, men mener likevel at ting har gått litt for fort i SNN.

– Det investeres mye i IKT og i å lage gode prosesser, men den nye teknologien er ikke helt på plass ennå. Jeg tror reduksjonen i stab og filialnett kommer noen år for tidlig, særlig hvis vi skal kunne levere gode kundeopplevelser, hevder Lund.

Finansfokus har sjekket med et utvalg banker for å få status på filialutviklingen. Totalt fant vi 113 filialer/kontorer som bankene mener ikke har livets rett:

DnB                                            59

SpareBank 1 Nord-Norge       21

SR-Bank                                    11

Sparebanken Vest                   9

SpareBank 1 Oslo Akershus  4

Danske Bank                            3

Toten Sparebank                     3

Nordea                                      3