Ansatte – en pådriver

De ansatte i finansnæringen har en unik mulighet til å bidra til at det grønne skiftet skjer raskere ved å gi bærekraftige investeringsråd, sier spesialrådgiver Nanna Ringstad.

Ringstad arbeider i politisk avdeling i Finansforbundet og har samfunnsansvar og bærekraftig utvikling som sitt arbeidsfelt. Hun har bestilt rapporten om finansnæringens rolle i den grønne økonomien og mener rapporten fra PwC er et spennende utgangspunkt både for forbundets og finansnæringens videre arbeid mot det grønne skiftet.

– Finansforbundet ønsker å bidra til at finansnæringen blir en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Finansansatte er en viktig driver for endring. Kunder kan bevisstgjøres på at sparepenger kan bidra til å bremse klimaendringer og bidra til en positiv samfunnsutvikling. Bevisste valg som kombinerer penger og verdier, er en av de mest kraftfulle ting vi som enkeltpersoner kan gjøre – det flytter kapital fra miljøskadelige bransjer inn i bærekraftige alternativer. Dette gir meningsfulle muligheter for finansansatte på alle nivåer og skaper attraktive grønne arbeidsplasser. Dette kan vi lykkes med hvis alle gode krefter og myndighetene bidrar i en oppstartsfase, påpeker Ringstad.

I dag er det ikke stor nok etterspørsel etter grønne produkter i finansnæringen. Dette skyldes manglende kunnskap og en skepsis til at grønne investeringer vil gi ønsket avkastning. Det er lett å forstå at kundene og bankene ønsker best mulig avkastning på sine investeringer, men når det kan dokumenteres at grønne investeringer gir ønsket avkastning, vil dette endres.

TRENGER KUNNSKAP

– Et viktig funn i PwC-rapporten er at de ansatte trenger kunnskap og kompetanse om hvordan utvikle næringen i den grønne økonomien. Her må vi vise sammenhengen mellom grønn sparing, samfunnsansvar og avkastning. Å tydeliggjøre koblingen mellom investeringer og påvirkningsmakt er en viktig oppgave. For å lykkes med dette, må både arbeidsgiverne og arbeidstakerne samarbeide om opplæringen. Når dette er på plass, vil finansansatte i møte med kundene ha store muligheter til å påvirke kundenes investeringsvalg i grønn retning, sier Nanna Ringstad.

Hun tror også at ansatte i finansnæringen etter hvert vil bli målt på sine leveranser innenfor ansvarlighet og bærekraft. På den måten vil det å tilby grønne investeringsalternativer bli en naturlig del av kunderådgivingen. Grønne investeringer vil også redusere risikoen knyttet til fossile investeringer.

– Rapporten fra PwC foreslår en rekke tiltak for at finansnæringen raskere skal få en viktig rolle i den grønne økonomien. Mange av tiltakene er gjennomført i andre land med suksess. Det betyr at dersom det er politisk vilje, behøver det ikke å ta lang tid før finansnæringen og de ansatte har tatt et stort skritt inn den grønne økonomien, avslutter Nanna Ringstad.