Snur ryggen til Sortland

Det var på Sortland Vardia etablerte sin første avdeling. Nå legger selskapet ned virksomheten der alt begynte. 70 ansatte går en usikker jobbfremtid i møte.

SORTLAND: 28. april fikk de ansatte i Vardia på Sortland beskjeden de fryktet. Avdelingen skal legges ned.

– Det var egentlig ikke noen overraskelse. Det har vært mange drøftelsesmøter, det har folk fått med seg. Men de håpet vel at kuttene som kom i tiltakspakke én skulle være nok, sier Rune Tjønsø, hovedtillitsvalgt i Vardia. Vi treffer ham på Sortland, der han er én av 70 som i løpet av kort tid vil stå uten jobb. For det holdt ikke med tiltakspakke én, vinterens kutt der 20 ansatte måtte gå. Det gikk bare to uker fra denne pakken var effektuert til ledelsen innkalte til nye drøftelser.

– Det har vært travelt og tøft, sier Tjønsø, som bare hadde noen måneder bak seg som hovedtillitsvalgt før han havnet i hetluften.

Det er et tøft arbeidsmarked som venter de Vardia-ansatte. Det er få ledige jobber, og med 187 arbeidsledige i Sortland, og det sier seg selv at når 70 til mister jobben, vil det være mange som konkurrerer om de jobbene som finnes. Det er som om værgudene understreker dette denne dagen, med et gråvær, med regn og fire plussgrader og en vår som langt fra har gitt utslag i grønne plener og busker.

– Stemningen er oppgitt og folk synes det er trist. Men det er ikke så mye sinne som jeg kanskje hadde ventet. Men det å få relevante jobber ut fra den kompetansen vi har, blir veldig vanskelig. Dette er synd, for det er en ung organisasjon, med en snittalder på 33 år. Hvis man ikke finner jobb her, må man flytte et annet sted. Det vil være negativt for hele kommunen, forteller Tjønsø.

– Hva synes du om måten ledelsen har håndtert denne prosessen på?

– Det virker som om de synes det er en tung beslutning. Det var her Vardia startet og det er her selskapet har sitt hjerte. Det er tydelig at ledelsen ikke har vært gjennom en tilsvarende situasjon tidligere og at det selvfølgelig har ført til et større ansvar for de tillitsvalgte i forhold til å påse at prosessene gjennomføres på en så ryddig måte som mulig. Vi fikk på et tidspunkt ledelsen til å reversere prosessen siden saksgangen var feil og hjelpen fra Finansforbundet sentralt har vært helt uvurderlig, forklarer han.

SORTLAND VS PORSGRUNN

Vardia har hatt seks ulike avdelinger: i Hamar, Sortland, Oslo, Sandvika, Molde og Porsgrunn. Selskapet la ned sin avdeling i Molde tidligere i år. I tillegg skal Oslo og Sandvika slås sammen. Men den store kampen om arbeidsplasser sto mellom Sortlands og Porsgrunn. Og denne gangen var det Nord-Norge som trakk det korteste strået. Ledelsen pekte på større mulighet for å rekruttere rett kompetanse i fremtiden.

– Vi mener det er stort nok her. Vi har klart oss godt så langt og selskapet har vært flinke til å utvikle sine medarbeidere. Det trengs ikke større befolkningsgrunnlag enn det vi har, det har vi vist, om ikke annet da selskapet ble etablert her i 2009. Og med et større arbeidsmarked kommer også større mobilitet hos de ansatte. Her får selskapene lojale ansatte, sier Tjønsø.

Midt i drøftelsene om hvordan nedleggelsen på Sortland skal håndteres, annonserer Vardia etter fem nye forsikringsrådgivere i Porsgrunn. For mens det forsvinner folk i nord, ansettes det i sør.

– Det er ikke særlig taktfullt å gjøre dette før drøftelsene er ferdige. Men selskapet skal øke med 20 personer i Porsgrunn. Dette tror vi blir for lite. Jeg tror ikke at så få klarer å ta over jobben som 60 i dag gjør på Sortland, anser Tjønsø.

INGEN PAKKER

I motsetning til DNB, Sparebanken Nord-Norge og alle de andre finansinstitusjonene som kvitter seg med folk, til tross for rekordoverskudd, er det dårlig økonomi som ligger i bunn for Vardias beslutning. For forsikringsselskapet sliter økonomisk. 2015 endte med et underskudd på 187 millioner kroner. Den negative utviklingen fortsetter også i år. I løpet av første kvartal 2016 tapte 50 millioner på driften og 20 millioner på uventede skadeutbetalinger. Selskapet har vokst fort de siste årene, dette har gått på bekostning av lønnsomhet.

– Med en så anstrengt økonomi er det ikke rom for store sluttpakker. Men vi har kjempe med nebb og klør for å få noe til dem som må slutte. Nå endte vi opp med at folk får betalt for én måned etter de slutter, forteller Tjønsø.

– Hva har bedriften gjort for å hjelpe dem som mister jobben?

– Det har vært mye diskusjoner med kommune og fylkeskommune. Men de har ikke gjort noe aktivt for hjelpe hver enkelt. Det er ingen penger på bordet for å gjøre situasjonen enklere, forteller Tjønsø. Han skulle helst sett at Vardia stilte opp mer for de som mister jobben.

Det er satt i gang ulike grupper med deltakere fra kommunen, Nav, næringshagen og andre. For i september/oktober er det over.

– Folk må jobbe ut oppsigelsestiden sin, så er det slutt, sier Tjønsø oppgitt.

VIL SAVNE SAMHOLDET

Tonje Voldsund er en av de 70 som mister jobben. Hun går en usikker fremtid i møte.

– Økonomisk skal det gå greit. Jeg har en mann som tjener ok. Men det vil bli vanskelig å finne seg en ny jobb, forteller hun.

Vi treffer henne i Vardias lokaler, der hun betjener selskapets kunder via telefon.

Hun vil helst ha en kontorjobb, men de er det ikke så mange av på Sortland.

– Jeg vurderer å utdanne meg videre, kanskje til barnevernspedagog. Vi får se, ting ordner seg som regel til slutt, sier hun.

– Hva vil du savne mest med jobben i Vardia?

– Det gode samholdet. Vi er blitt mer enn kolleger med mye sosial kontakt og felles interesser, forteller Voldsund.

REDUSERER AMBISJONENE

Administrerende direktør Børge Leknes forstår at nedleggelsen er tung for de ansatte på Sortland, men han er klar på at den er helt nødvendig, med tanke på selskapets økonomiske situasjon.

– Vi går fra kraftig vekst til konsolidering av virksomheten. Dette innebærer kraftige kutt. For å lykkes med dette må vi gjøre strukturelle grep. Det innebærer dessverre nedleggelse av avdelinger, sier Leknes. I den nye strukturen plasseres bedriftsmarked på Hamar, privatmarked i Porsgrunn og oppgjør og administrasjon i Oslo.

– Hvorfor ble det Sortland som trakk det korteste strået?

– Vi har gjort en totalvurdering, og ut fra den vil det være best for selskapet å satse på avdelingen i Porsgrunn, sier Vardia-sjefen.

– Hva synes du om måten dere har håndtert nedleggelsen på?

– Vi har fulgt regelverket og prøvd å finne så gode løsninger som mulig, ut fra forutsetningene. Men vi har dessverre ikke økonomi til sluttpakker og andre tiltak, sier Leknes.

– Hva tenker du om Vardias fremtid?

– Jeg tror den nye strukturen vil skape et godt grunnlag for oss. Vi har lyktes godt markedsmessig og har et godt utgangspunkt for fremtiden. Vi skal også fortsette digitaliseringen, noe som vil øke effektiviteten per ansatt og bidra til en sunnere økonomi, forteller Leknes.