Nr 1 2020

Lønn som fortjent? Vårens lønnsoppgjør er like om hjørnet, og snart skal Finansforbundet forhandle frem hvor stort ditt generelle lønnstillegg

Se pdf versjon her