Vårkonferansen 2023: Fra venstre: Ordstyrer Sven Eide, Tove Selnes, Yngvar Ugland, Maria Østli og Ramtin Matin. Foto: Sverre Jarild.

Fremtiden er nærmere enn noen gang

De raske teknologiske endringene gjør at fremtiden er nærmere enn noen gang. Finans er langt fremme innen kunstig intelligens og ny teknologi. Men er bransjen egentlig innovativ?

I SR-Bank har var de tidlig ute med å satse på generativ kunstig intelligens. I dag kan alle bankens ansatte bruke en sikret versjon av Chat GPT. Dette har gitt store effektiviseringsgevinster.

– Vi snakker som om kunstig intelligens står alene. Det er i samspillet mellom teknologi og mennesker de store verdiene skapes, sier Ramtin Matin, innovasjonsleder i SR-Bank. Han synes dog ikke at norsk finansnæring har vært flinke på innovasjon.

– Vi har vært flinke til å bruke ny teknologi for å bli mer effektive. Men innovasjon handler om mye mer enn effektivitet. Det har ikke kommet noe grenseoverskridende. Vi er gode på å gjøre ting billigere, men ikke gode nok på å skape noe nytt, sier Ramtin.

Vi er på Finansforbundets vårkonferanse. Teamet er om finansbransjen er innovativ nok. Bakteppet er at seks av ti ledere i norske bedrifter mener at generativ kunstig intelligens ikke vil utfordre måten de jobber på. I finans er man mer fremtidsrettet, der kunstig intelligens i dag er ganske utbredt, og der 89 prosent forventer økt bruk av KI i fremtiden.

– I finans er vi vant til store teknologiske omstillinger. Vi må være nysgjerrige og følge med på det som skjer, samtidig som vi håndterer personvern og data på en ordentlig måte, sier Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand.

FOR LITE PÅ BALLEN

Kunstig intelligens er ikke noe nytt i finans, men havnet på alles lepper da Chat GPT ble lansert høsten 2022. Yngvar Ugland, forbrukerteknolog i DNB synes det er positivt med den oppmerksomheten generativ KI har skapt.

– Vi har lenge vært for lite på ballen i Norge. At vi får en oppvåkning gjennom GPT er bra. Datadrevne algoritmer har enorme muligheter, men også store konsekvenser. I dag har alle et forhold til det og forstår hvordan det virker. Før var det forbeholdt en håndfull selskaper i California, sier Ugland, og fortsetter: – Vi er i en fantastisk situasjon i Norge. Men dette klarer vi bare å opprettholde hvis vi klarer å ta i bruk ny teknologi. Det kommer hele tiden nye ting og det kommer raskere. De største endringene har ennå ikke skjedd. GPT er ikke det største som kommer. Vi må se på hva som blir mulig med ny teknologi og ta det i bruk. Hvis ikke gjør noen andre det.

BEHOLDE TILLIT

Kan det være en motsetning mellom den tilliten næringen har og det å satse på ny teknologi, var et annet spørsmål som kom opp.

–Høy tillit er et fortrinn, både for Norge og for vår industri. Da må du forvalte denne på en god måte. Da handler det om å være ansvarlige, teste nøye ut ting ved å involvere kunder og å ha transparens og åpenhet. Ting som personvern og compliance kan være hemmende. Da må vi se hvordan vi organiserer ting og teste på organisasjon og medarbeidere før det går i produksjon, sier Selnes.

– Vi må ikke se på ny teknologi og tillit som motsetninger. Da blir det et problem. Målet er å gjøre våre ansattes jobb enklere og samtidig skape en næring som også er konkurransedyktig i fremtiden, sier Ramtin Matin.

– Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom teknologi og tillit. Men i dag er det et problem at de tillitsvalgte ikke blir involvert i tilstrekkelig grad. Dagens rammer, i form av tariffavtaler og lovverk er ikke godt nok tilpasset den nye teknologien. Her må tillitsvalgte og arbeidsgiver snakke sammen, sier Maria Østli, advokat i Finansforbundet.

INNVOLVERE ARBEIDSTAKERNE

Østli mener at tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er et norsk fortrinn.

– Dette bør vi ta vare på, men det har vist seg litt vanskelig ved innføring av ny teknologi. Vi ser at mange i dag innfører kunstig intelligens uten å involvere de tillitsvalgte. Det handler om mangel på kompetanse og at man ikke ser på dette med arbeidstakers øyne. Dette er et problem. For å ivareta det gode forholdet mellom partene er vi nødt til å ha gode systemer for å kunne ta denne dialogen, sier Østli, som ikke tror det handler om vond vilje.

– Ting går fort. IT handler inn. Vi må få gode diskusjoner i disse prosessene, sier Østli.