Fornøyd: Hardt målrettet arbeid får æren for at Finansforbundet nå har nådd 35 000 medlemmer. – Jeg er stolt over jobben vi har gjort, sier Ane Køber Guldvik. Foto: Luis Aleksander Andersen.

Feirer 35 000

Finansforbundet har jobbet hardt med verving og har i disse dager nådd målet om 35 000 medlemmer. Ane Køber Guldvik, leder Medlem og Marked, er strålende fornøyd. – Det føles helt fantastisk å nå et mål vi har jobbet for i flere år.

– Vi har jobbet målrettet mot dette i flere år. Jeg var aldri i tvil om at vi skulle få det til, spørsmålet var bare når, sier Guldvik.

I Finansforbundets strategiske plan for 2023-2025 var det oppgitt at man skulle nå dette innen utgangen av 2025, så dette har man fått til med god margin.

– Hva har dere gjort for å få dette til?

– Dette er summen av alt som skjer, både på sekretariatet og blant de tillitsvalgte rundt om i landet. Alle har jobbet målrettet for dette. Vi har god synlighet, både i vervekampanjene, og i sosiale medier hele året og gjennom aktive tillitsvalgte, som prater med folk hver dag, sier Guldvik, som også påpeker at hun har et godt produkt.

– Det er nyttig og lønnsomt å være medlem, det tror jeg folk ser. Vi har også levert gode resultater i forhandlinger. Da tenker folk fort at her må jeg være med. Vi er også opptatt av å ta vare på de medlemmene vi har. Hvis du tar kontakt, skal du få en god service. Våre medlemmer skal føle at de er med på vinnerlaget i finansbransjen og ønske å bli med oss videre, sier Guldvik.

SYNLIG POLITIKK

Finansforbundet har de siste årene også profilert seg politisk, blant annet innen kunstig intelligens, likestilling, bærekraft og medeierskap.

– Det er en fordel at vi er en tydelig organisasjon som får frem hva vi står for, og at medlemmene opplever at vi taler deres sak, sier Guldvik, som ser at det også er blitt lettere å holde på medlemmene.

– Vi er at det er færre som melder seg ut nå. Jeg tror det er fordi de føler seg godt tatt vare på og at medlemskapet lønner seg.

Jeg synes 40 000 er et fint tall

SATSING PÅ STUDENTER

De siste årene har forbundet også satset mye på studenter.

– Det er viktig å gi de unge en tidlig kontakt, der de kan få oppleve at Finansforbundet er det rette stedet å være. Samtidig har vi et samfunnsansvar på å informere dem hva et fagforbund er og forklare den norske modellen. Dette er en viktig jobb uansett om de velger oss eller et annet sted å organisere seg.

GÅR FOR 40 000

– Med en så kraftig vekst er spørsmålet hva neste mål blir?

– Det er vel naturlig å se på et nytt rundt tall. Vi har ikke diskutert dette veldig mye, men jeg synes 40 000 er et fint tall, sier Guldvik.