Fornøyde sjefer: Både Rolf Endre Delingsrud i Totens Sparebank og Richard Heiberg, i SpareBank 1 Østlandet er fornøyde med at fusjonen er ett steg nærmere realitet.

Ja til fusjon i Innlandet

Torsdag kveld sa generalforsamlingen i Totens Sparebank og SpareBank1 Østlandets representantskap ja til å slå sammen de to bankene. – Dette blir en trygg videføring av arven fra Totens Sparebank, sier Rolf Endre Delingsrud, adm. banksjef i Totens Sparebank.

SpareBank 1 Østlandets representantskap bestående av 40 medlemmer fra kundevalgte innskytere, egenkapitalbeviseiere, ansatte og offentlig valgte medlemmer, stemte for å fusjonere med Totens Sparebank.

Flertall også i Totens Sparebank

Flertallet med 17 stemmer i Totens Sparebanks generalforsamling bestående av 20 representanter fra ansatte, eiere, kunder og kommuner, stemte også for fusjonen.

De tillitsvalgte er ikke overrasket over beslutningen.

– Det er godt å ha en avgjørelse på plass, slik at vi vet hva vi skal jobbe mot videre, sier Hovedtillitsvalgt Kim Gøran Hårstadsveen i Totens Sparebank.

Vedtaket kommer til tross for en del støy i forkant av generalforsamlingen, der det fra vestsiden av Mjøsa nok har vært en del motstand mot å styres fra Hamar. Én tredjedel av de ansatte i Totens Sparebank har vært negative til sammenslåingen. Facebookgruppen «La Totens Sparebank bestå» har på kort tid fått nærmere 800 medlemmer.

– Hva tenker du om at så mange av de ansatte var negative til fusjonen?

– Vi må ha respekt for at noen har et annet synspunkt. Nå får vi tenke på dette over helga og respektere avgjørelsen og jobbe fremover mot et felles mål, sier Hårstadsveen.

– Hva har uroet de ansatte mest?

– Det handler mye om lokalpatriotisme. Totens Sparebank har en sterk merkevare her, med nærhet til kundene. Jeg tror mange er litt redde for at det skal forsvinne i en større enhet. Det sitter nok djupt hos de mest skeptiske, men vi må være positive og optimistiske på at dette blir bra, sier Hårstadsveen.

Se fremover: Hovedtillitsvalgt Kim Gøran Hårstadsveen vil jobbe for et felles mål.

Trygg arv

–  Fusjonen vil ta arven fra Totens Sparebank trygt inn i framtida. Vi knytter oss til en ny merkevare, men med en framoverlent og stolt kultur som er forankret i lokale verdier og tradisjoner og med sterke fagmiljøer. I tillegg sikrer vi at kompetanse forblir lokalt, sier Rolf Endre Delingsrud, adm. banksjef i Totens Sparebank i en pressemelding.

– Den nye sammenslåtte banken vil ha som mål å være blant de mest attraktive arbeidsgiverne for finans i regionen.

Generalforsamlingen i Totens Sparebank vedtok også opprettelsen av Totens Sparebankstiftelse.

Totens Sparebank har de siste årene delt ut opp mot 12 millioner kroner per år av årsoverskuddet til lokale formål. Med den nye Sparebankstiftelse vil avkastningen på samfunnskapitalen i sin helhet komme lokalsamfunnet til gode. Dette vil kunne gi betydelig høyere gaveutdelinger enn det som historisk er gitt fra banken.

Overbevist om at dette blir bra

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et positivt vedtak i begge banker.  Jeg er overbevist om at dette er en god løsning for både ansatte, kunder, eiere og samfunnet som Totens Sparebank er en del av, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, i samme pressemelding. – Jeg ønsker alle hjertelig velkommen med på laget.

Må godkjennes

Nå starter planleggingen av integrasjonen, med mål om juridisk fusjon den 1. oktober, forutsatt godkjenning fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. I mellomtiden vil bankene operere som i dag. Kundene i Totens Sparebank vil ikke merke så mye til sammenslåingen med det første. Alle kunder og samarbeidspartnere vil få tydelig beskjed når vi kommer så langt som at det får praktiske konsekvenser for dem.