LØSES LOKALT: Kan oppgavene løses effektivt lokalt i bankene eller forsikringsselskapene, skal de løses der, ifølge Hans Olav Ingdal, leder i Frendegruppen. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Frendesamarbeidet bra for de ansatte

Tillitsvalgte i Flekkefjord Sparebank er glade for at banken er med i det nye selskapet Frendegruppen. – Dette er med å sikre bankens framtid, mener hovedtillitsvalgt Else Tove Birkeland. 

For to uker siden kom nyheten om etableringen av selskapet Frendegruppen, et samarbeid mellom Sparebanken Vest, Sparebanken Øst og Sparebanken Sør, De samarbeidende sparebankene (DSS), Lokalbank-alliansen (LBA) og tre Varig-selskaper. Ifølge selskapets leder Hans Olav Ingdal, skal ikke Frendegruppen bli en sentralstyrt bankallianse.

– Vårt mål er ikke å bygge noe stort sentralt, men å bygge de lokale og regionale kompetansemiljøene, sier Ingdal.

Bankene skal sitte i førersetet, forsikrer han.

– Vi ønsker å gjøre mest mulig så nær bankene som mulig.

Tillitsvalgte er positive

De som har opprettet Frendegruppen, eier i dag Frende Forsikring og også andre produktselskaper, som verdipapirforetaket Norne Securities. Dette er del av produkttilbudet til bankenes kunder og skaper slik inntekter i bankene. Partene har altså samarbeidet lenge, og etableringen av Frendegruppen gir en mulighet til bedre å koordinere nye initiativer, ifølge Ingdal.

Owe M. Haukaas Andersen, hovedtillitsvalgt i Frende, forteller at ansatte i forsikringsselskapet er glade for et styrket samarbeid.

– Dette gir et robust fundament også for Frende Forsikring framover. Det er utelukkende bra for oss, sier han.

– Et lag i ryggen 

Else Tove Birkeland, hovedtillitsvalgt i Flekkefjord Sparebank, mener at samarbeidet er med å sikre bankens framtid.

– Det å skulle stå alene og konkurrere er tøft, men nå får vi et helt lag i ryggen.

Også i dag samarbeider banken med aktørene i Frendegruppen på flere plan, men nå blir samarbeidet formalisert, påpeker hun.

– Det er viktig at banken sin selvstendighet blir ivaretatt, og det ser vi er den klare intensjonen. Vi opplever Frendegruppen som et samarbeid der den lokale og regionale ambisjonen er viktigere enn den nasjonale. Dette er med på å sikre at mest mulig av kompetansen blir i bankene fremfor i hovedstaden.

LAG I RYGGEN: Hovedtillitsvalgt Else Tove Birkeland er fornøyd med at banken hennes får et lag i ryggen. – Det å skulle stå alene og konkurrere er tøft, sier hun. (Foto: Flekkefjord Sparebank)

To tillitsvalgte fra Flekkefjord Sparebank har deltatt i prosessen med etableringen av Frendegruppen ved at de er med bankens styre. I tillegg er det nye samarbeidet blitt drøftet med bankens tillitsvalgte direkte, forteller Birkeland.

 Konkurranseutsatt marked

Ifølge Hans Olav Ingdal er bankene i Frendegruppen mer kostnadseffektive enn sammenlignbare banker i andre allianser, altså er kostnadene sett i forhold til inntektene prosentvis lavere.

– Men det å ha vært god før, er ingen garanti for å være det framover. Bankmarkedet er veldig konkurranseutsatt. Alle aktører i dette markedet må fortsette å forbedre seg.

Det er spesielt på to måter han ser for seg at et styrket samarbeid vil være lønnsomt: Den ene er ved å utvikle nye produktselskaper. Her vil partnerne selv kunne velge hvilke selskap de vil ha eierskap i, presiserer han. Den andre måten han tror et samarbeid vil lønne seg på, er ved å gå sammen om løsninger, for eksempel innen teknologi.

Vurderer felles kjerneplattform

– Vi skal ikke løse teknologispørsmålene slik som SpareBank 1-alliansen og Eika Gruppen har gjort, altså ved å etablere store utviklingsmiljø i Oslo. Da er vi 25 år for seint ute. Vi må finne andre måter, sier han.

Ingdal tror blant annet at en felles kjerneplattform, eller teknologiløsning, for alle i Frendegruppen, kan lønne seg. I dag bruker partnerne to ulike plattformer.

– Her skal vi gjøre en grundig vurdering. Vi tror vi kan oppnå fordeler gjennom en felles forhandling med kjerneplattformleverandører.

Et annet felt det kan være lønnsomt å samarbeide om, er økonomisk kriminalitet, legger Ingdal til.

Nest størst

Det er i dag mange flere banker og forsikringsselskaper i gruppen enn det var da Frende Forsikring ble etablert i 2007. Bankene har et samlet brutto utlån på rundt 550 milliarder kroner, noe som gjør Frendegruppen til det nest største banksamarbeidet i Norge, etter SpareBank 1-alliansen.

Ingdal har ikke noe mål for hvor stor gruppen skal bli.

– Vi er åpne, vi, hvis andre banker er interesserte i vårt verdiforslag. Men vi er lite opptatt av å bli størst. Derimot er vi veldig opptatt av at våre banker skal prestere best.