Tor Espenes
NYE AVDELINGER: Etter fusjonen har Trøndelag Sparebank etablert to nye avdelinger, hvorav en i Trondheim, opplyser adm. banksjef Tor Espnes. (Foto: Trøndelag Sparebank)

DNB øker med nærmere 700 ansatte

Sparebankene øker antall ansatte mest i prosent. I antall hoder er derimot forretningsbankene jobbvinnere. Helt på topp er DNB med 690 flere ansatte nå enn for ett år siden. Samlet sett ble sysselsettingen i finansnæringen svekket med fire prosent.

Dette fremgår av Finansfokus´ jobbmonitor basert på foretakenes innrapportering til Enhetsregisteret.

FLERE ANSETTELSER

– Som lokal sparebank, med avdelinger på seks plasser, har vi en tankegang om det å møte kunden med åpne avdelinger, som kunden kan besøke. Vi vil nok øke antall ansatte kontra forretningsbankene, som har en sentralisert funksjon mot sine kunder, sier administrerende banksjef Tor Espnes i Trøndelag Sparebank til Finansfokus.

Bankens vekst og nye navn er et resultat av fjorårets sammenslåing av Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank. Utover fusjonen har bemanningsveksten sammenheng med etablering av nye avdelinger i Brekstad, ytterst i Trondheimsfjorden, og i Trondheim.

Jobbutviklingen i finansnæringen trekkes ned av fall i store sektorer som regnskap og bokføring, eiendomsmegling, samt forvaltning og drift av it-systemer. Bank og forsikring trekker opp, med klart høyest veksttakt hos sparebankene (se tabell).

Som det fremgår av tabellen er DNB det foretaket som øker mest i antall hoder.

VEKST I RÅDGIVNING

Trøndelag Sparebank har for tiden ingen utlyste stillinger. Alle endringer ble ifølge Espnes gjort i 2023. Fusjonsåret ble benyttet til ganske omfattende oppgaver.

– Vi reduserte vår nøkkelpersonrisiko og styrket oss på styring og kontroll, samt på bærekraftsområdet. I tillegg har vi på grunn av sterk vekst økt antall ansatte på rådgivning og kundesenter, sier Tor Espnes.

HR-sjef Klaus Høidal i Eidsberg Sparebank, med hovedkontor på Mysen og avdelingskontor i Sarpsborg, opplyser at flesteparten av bankens nye medarbeidere i 2023 ble ansatt innen kundeservice.

– Vårt mål er å være tilgjengelig der mennesker bor, og å være en bidragsyter til levende lokalsamfunn, sier Klaus Høidal til Finansfokus.

I april 2023 ble han selv ansatt i en nyopprettet stilling som HR-sjef i Eidsberg Sparebank. I sin yrkeserfaring har han blant annet ti år i Finansnæringens Autorisasjonsordning (FinAut) og fem år som leder av Eika-Skolen.

KUNDESERVICE ØKER: - Flesteparten av bankens nyansettelser i 2023 kom i kundeservice, opplyser HR-sjef Klaus Høidal i Eidsberg Sparebank. (Foto: Bjørn Ruud- Eika Skolen)

HR BAK NY SATSING

Tidligere var det bankens avdeling for interne tjenester, og den enkelte leder, som ivaretok de ansattes hverdag og utvikling. Avdelingen for interne tjenester fikk etter hvert økt ansvar for områder som økonomi og eiendomsdrift.

– Samtidig medførte økte krav til staben og mer komplekse oppgaver et behov for å skille ut den administrative delen av HR og å legge grunnlaget for økt satsing på utvikling av de menneskelige ressursene i banken. Det er et mål å legge grunnlaget for et forestående skifte for videre vekst, sier Klaus Høidal.

I året som gikk har Eidsberg Sparebank også styrket sitt anti-hvitvask-arbeid ytterligere. Det har skjedd gjennom både intern og ekstern rekruttering, slik at avdelingen for AML nå teller tre og et halvt årsverk. Med tanke på fremtiden, forbereder Eidsberg Sparebank seg på et gradvis generasjonsskifte. Den seneste nyansettelsen kom i januar 2024, men banken har også medarbeidere med 40 års ansettelse.

– Vi kjører perioder med overlapping når eldre medarbeidere skal erstattes av nye folk. Med mindre noen kommer og henter medarbeidere hos oss, har vi et godt fundament for bemanningssituasjonen fremover, sier Høidal.

TRYGGHET I FLERE NYANSATTE

Christine Mikalsen Grøtvedt ble i mars 2023 ansatt i Eidsberg Sparebank som rådgiver i hverdagsøkonomi. Hun fikk tidlig erfaring fra butikk og serviceyrker, og utdannet seg etter hvert til vernepleier. Hun arbeidet deretter i elleve år i hovedsak med mennesker med utviklingshemming – en jobb hun beskriver som veldig hyggelig. Med to små barn hjemme var hun likevel klar for nye utfordringer i arbeidslivet og en mer stabil arbeidshverdag, uten turnussystem.

– Jeg stortrives i min nye jobb, og synes det er spennende å være en del av arbeidsplass som er i endring. Jeg opplever trygghet i at vi er flere nyansatte, slik at det er lettere å stille de «dumme spørsmålene», eller spørre en ekstra gang om man ikke har fått med seg noe. Jeg syns at alle mine kollegaer har vært veldig imøtekommende og rause, sier rådgiver Christine Mikalsen Grøtvedt til Finansfokus.

SKIFTET JOBB: Christine Mikalsen Grøtvedt hadde elleve år bak seg som vernepleier, da hun i fjor ble ansatt som rådgiver i Eidsberg Sparebank. (Foto: Nina Ørka - Eidsberg Sparebank)

Grøtvedt sier at stillingen i Eidsberg Sparebank har gitt mange nye muligheter for å lære noe helt nytt og å søke stadig ny kunnskap i et helt nytt fagområde.

– Det kan være utfordrende i hverdagen at vi på kundesenteret skal ha stor breddekunnskap. Med forholdsvis kort fartstid i bransjen, begrenser det seg selv da det fortsatt er mye jeg ikke har vært borti eller bare så vidt vært borti. Men nå har jeg hver dag flinke kollegaer rundt meg som jeg kan spørre eller få veiledning fra, forteller Grøtvedt: - Jeg gleder meg til fortsettelsen.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.