Direktør Endre Jo Reite i BN Bank Personmarked advarte mot konsekvensene hvis norske banker på bred front bestemte seg for å stoppe mellomfinansieringen. 

Drømmeboligen henger i en tynn tråd

Mellomfinansiering er et stadig hetere element i boligmarkedet, ifølge banksjefer og kunderådgivere. Men fleksibilitet, ikke frykt, råder fortsatt. Lånekundenes behov for rådgivning er omfattende. 

 – Det er viktig med en forventningsavklaring i tidlig fase. Noen kunder er for optimistiske med tanke på forventet salgssum på eksisterende bolig. Samtidig er det blitt vanskeligere å få langsiktig lån, og kunder må ha veiledning om hvilket prissjikt de kan kjøpe bolig i. Det kan være krevende å kommunisere at de må gi slipp på «drømmeboligen», sier senior kunderådgiver Bernt Oskar Bugge i BN Bank til Finansfokus. 

Det er viktig med en forventningsavklaring i tidlig fase

Bernt Oskar Bugge, BN Bank

Sjefen hans, direktør Endre Jo Reite i BN Bank Personmarked, gikk i september ut i Dagens Næringsliv under overskriften «Det er nå bankene pleier å rote det til.» Han advarte mot konsekvensene hvis norske banker på bred front bestemte seg for å stoppe mellomfinansieringen. 

En rundspørring Finansfokus har foretatt, viser ikke klare «stopp»-signal. Men rådgivningsfasen er helt sentral før innvilgning av mellomfinansiering. I tillegg møtes kunder med fleksible løsninger når behovet for forlengelse eller andre tilpasninger oppstår. 

Vi ønsker å bidra til et fortsatt sunt boligmarked

Eddy Syversen, Nordea Oslo Vest

– Vi finner fortsatt mange gode løsninger for kunder som ønsker mellomfinansiering, og vi ønsker å bidra til et fortsatt sunt boligmarked, sier Eddy Syversen, banksjef for Nordea Oslo Vest, til Finansfokus. 

FORSIKTIGE KUNDER 

Han opplyser at kundene er mer forsiktige, og at flere nå ønsker å selge først. Når kunder ønsker mellomfinansiering, settes fokus på å finne den løsningen som passer best i dagens norske økonomi. 

– Vi må vurdere hver enkelt case unikt, og vi bruker mer tid på rådgivning og dialog med kunden før vi kommer til en konklusjon, sier Syversen. Han opplyser at Nordeas praksis er å ta en litt høyere rente på mellomfinansieringen enn på et vanlig boliglån. 

BRUKER MER TID: – Vi må vurdere hvert enkelt case unikt, og vi bruker mer tid på rådgivning og dialog, sier banksjef Eddy Syversen i Nordea Oslo Vest. (Foto: Nordea) 

Nordea ser en økning i antall mellomfinansieringer som må forlenges, men i de fleste tilfeller blir boligen solgt innen utløp. 

– Kunder som er presset både på likviditet og marginer i dagens boligmarked, rådes til å vurdere å selge først for å minimere risikoen i en mellomfinansieringsperiode, sier administrerende direktør Øistein Gamst Sandlie i Obos-banken til Finansfokus. 

Kunder som er presset på likviditet og marginer, rådes til å vurdere å selge først

Øistein Gamst Sandlie, Obos-banken

Obos-banken aksepterer søknader om mellomfinansiering på lik linje med tidligere, og har samme praksis som før, tilpasset dagens rentenivå. Banken har samme sikkerhetsmargin, 15 prosent, på mellomfinansiering som den hadde før perioden med stigende renter og økt inflasjon. 

FORLENGET MELLOMFINANSIERING 

– For kunder som ikke skal ha nytt boliglån er renten på mellomfinansiering høyere enn ved et vanlig boliglån. Til kunder som skal ha nytt boliglån hos, tilbyr vi lik rente på mellomfinansieringen som på det nye boliglånet, sier Sandlie. 

ETT ÅRS LØPETID: – Våre kunder har sjelden behov for forlengelse, ettersom vi har ett års løpetid på mellomfinansiering, sier administrerende direktør Øistein Gamst Sandlie i Obos-banken. (Foto: Obos – Foto: Nora Kielland) 

Kunder hos Obos-banken har sjelden behov for forlengelse av mellomfinansieringsperioden, ettersom lånet hos Obos-banken løper i ett år. I mange banker er det seks måneders løpetid for mellomfinansieringslån. 

Senior kunderådgiver Bernt Oskar Bugge i BN Bank sier at det er et mål at kunder som kjøper før de selger skal få all informasjonen de trenger om risikoen og kostnadene med mellomfinansiering. Spørsmål fra kundene kan gi en pekepinn på hvor godt kjent de er med prosessen og produktet – og dermed hvordan samtalen legges opp. 

STORT INFORMASJONSBEHOV: – I en tid med høyt rentenivå, og lang tid å få solgt, er behovet for informasjon om mellomfinansiering stort, sier kunderådgiver Bernt Oskar Bugge i BN Bank. (Foto: BN Bank – Geir Mogen) 

– Før man kjøper bolig må man blant annet vite at man har økonomi til å sitte med to boliger i en periode, og være forberedt på at man kanskje må senke prisen på eksisterende bolig, sier Bugge. 

Han opplever at en del kunder er opptatt av forventet utvikling i boligpriser og renter. I håp om et bedre fremtidig marked, spekulerer de i om de kan leie ut eksisterende bolig en periode når de ser at salget går tregt. 

«ROTET» DET IKKE TIL 

– Med kostnader for bolig og mellomfinansiering, og fare for havne i situasjon hvor gevinst av salget blir skattbart, er dette sjeldent en god løsning, fremholder Bugge. 

Og hva sier mannen bak kommentaren «Det er nå bankene pleier å rote det til» fire måneder senere? 

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

Personmarkedsdirektør Endre Jo Reite i BN Bank svarer at kundene beregnes å måtte tåle en høyere rente. Med rentestress må kundene nå kunne tåle nær ni prosent rente på langsiktig lån, og ikke minst tåle å betjene renter på seks-syv prosent på mellomfinansieringslånet. Mellomfinansieringsperiodene banken legger til grunn er forlenget litt, fordi man ser at salgstidene er lengre. 

– Vi strekker oss langt for å unngå at tilgangen til mellomfinansiering stopper opp, og bruker også fleksibilitetskvote på en del mellomfinansieringssaker, nettopp for ikke å bidra til stopp i mulighetene for boligbytte, sier Reite.