REGULERING AV KI: – Det haster å få reguleringen av KI inn i avtaleverket, sier Pål Behrens, leder av Arbeidsliv i Finansforbundet.

Vil regulere bruken av KI

Finansforbundet vil regulere bruken av kunstig intelligens (KI) i Hovedavtalen med Finans Norge. I dag starter forhandlingene.

-Dagens hovedavtale på NHO-området tar ikke etter vårt syn tilstrekkelig hensyn til nødvendige reguleringer ved innføringen av KI i finansnæringen, sier advokat Pål Behrens, leder av Arbeidsliv i Finansforbundet.

Han mener at innføringen av KI må reguleres på en slik måte at både arbeidsgivere og arbeidstakere har oversikt og kontroll på de KI-systemene som innføres. Samtidig må reguleringen også avdekke eventuelt risikopotensiale både på kort og lang sikt.

SPESIELL SITUASJON

-Finansnæringen er langt fremme og har høy kompetanse for å anvende teknologi i sine virksomheter, men i dag står vi i en helt spesiell situasjon. Utviklingen av generative KI- systemer går så raskt og er så avansert og komplisert at selv eksperter har tatt til orde for aktpågivenhet når det gjelder eventuelle skadeomfang, sier Behrens.

Også lovgivningen og myndighetene henger etter i KI-utviklingen. Derfor mener han at det haster med å få reguleringen av KI inn i avtaleverket. Dette er et nybrottsarbeid og dersom Finans Norge og Finansforbundet lykkes, så vil partene ligge langt foran lovgiverne både i Norge og EU. Målet er å få på plass de nødvendige reguleringene av KI i Hovedavtalen så raskt som mulig og senest i løpet av første halvår.

-Vi har sett eksempler fra andre næringer utenfor finansnæringen at bruken av KI og algoritmestyrt rekruttering kan få diskriminerende utslag. Derfor er det viktig å få regulert dette på en slik måte at det alltid er mennesker og ikke maskiner som står for gjennomføringen av slike prosesser, understreker Pål Behrens.

Han ser frem til at partene i hovedavtaleforhandlingene får en god prosess og en solid avtale som tjener både arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Finansforbundet skal forhandle hovedavtalen med Finans Norge som et selvstendig fagforbund etter utmeldingen av YS.

Les mer om Hovedavtaleforhandlingene

ØNSKER KI-DIALOG

-Det som er aller viktigst for Finans Norge i hovedavtaleforhandlingene er å se nærmere på hvordan vi, etter vårt syn, kan få en mer hensiktsmessig involvering av tillitsvalgte i lokale prosesser. I tillegg blir det viktig å diskutere reglene rundt arbeid under konflikt, skriver forhandlingsdirektør Thomas Keiserud i Finans Norge til Finansfokus.

Når det gjelder Finansforbundets ønske om å regulere KI i Hovedtalen, skriver han at det foreløpig er det ikke fremmet noen konkrete krav i den sammenheng, men Finans Norge ser frem til dialogen om dette aktuelle temaet under forhandlingene.

– Vi har også som ambisjon å forbedre enkelte innholdsmessige sider av hovedavtalene og regulere noen tarifftomme områder, avslutter forhandlingsdirektør Thomas Keiserud i Finans Norge.