Viktig å være aktive internasjonalt

Mange av rammebetingelsene som skapes for norsk finansnæring, bestemmes utenfor Norges grenser. Derfor er det viktig at Finansforbundet engasjerer seg internasjonalt.

Arne Fredrik Håstein, nestleder Finansforbundet

KRONIKK: Internasjonale forhold påvirker arbeidslivet i Norge i stadig større grad. Økt globalisering betyr at økonomi, næringsliv, produksjon og arbeidskraft blir mer mobil. Mange av rammebetingelsene som skapes for norsk finansnæring, bestemmes utenfor Norges grenser. Det gir både muligheter og utfordringer for norske virksomheter, arbeidsplasser og lønns- og arbeidsvilkår. Internasjonalt arbeid handler om å følge utviklingen og påvirke der vi har muligheter.

Finansforbundets internasjonale arbeid

Vi lever i en verden der mange av de store utfordringene vi står overfor, er de samme, og som et resultat må vi jobbe sammen. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig. Digitalisering, regulatoriske krav, styringsprosedyrer og miljøutfordringer er eksempler på utfordringer vi alle står overfor, og de løser vi best ved å samarbeide.

Vårt internasjonale engasjement er viktig for å beskytte, styrke og fremme arbeidsrettigheter i en verden som stadig blir mer globalisert. Derfor engasjerer vi oss sammen med flere internasjonale samarbeidspartnere.

Penger er makt

«There are no jobs on a dead planet” er et sitat fra generalsektretæren Sharan Burrow i ITUC. Også i dette spørsmålet ser vi at finansnæringen har makt til å gjøre en forskjell. Det har også EU-kommisjonen sett, og de definerer finansbransjen som kjernen i arbeidet rundt EU Green Deal. Dette er fulgt opp med reguleringer som endrer rollen som finansbransjen har i økonomien. Vi i Finansforbundet ønsker å være med for å sikre at ansatte er en del av denne prosessen, og for å spille inn hvordan bransjen best kan være med på den grønne omstillingen.

Vårt internasjonale engasjement er viktig for å beskytte, styrke og fremme arbeidsrettigheter

Bærekraft er mer enn bare klima og CO2-utslipp. Høyt på agendaen bør inkluderende bærekraftig vekst være. Det har derfor vært viktig for oss å engasjere oss med kapitalforvaltere for å sikre at deres fokus er på tingene som betyr noe, planeten og menneskene.

Internasjonalt arbeid kan også gjøres hjemme. Statens Pensjonsfond utland er ett eksempel. Sammen med UNI (Union Network International), har vi hatt dialog og påvirkning på kravene som oljefondet stiller til selskaper de investerer i. Blant annet om hvordan de håndterer sine ansatte. Penger er makt, og kan vi påvirke forventningene til dem som styrer våre penger, kan vi utgjøre en vesentlig forskjell.

Størrelse har betydning

Gjennom vårt medlemskap i Nordic Financial Unions (NFU) jobber vi med å påvirke beslutningstakerne i EU. Dette sterke samarbeidet har gitt oss muligheten til deltakelse på viktige møtearenaer selv om vi ikke er en del av EU. I tillegg har vi også nettverket UNI, UNI Europa, UNI Europa Finance og UNI Global Finance. Vi blir større sammen. Der hvor vi har flere styreposisjoner, sikrer vi ytterligere støtte i vårt internasjonale arbeid.

Det er ingen av våre politiske saker og prioriteringer som kunne vært gjennomført dersom vi kun hadde jobbet lokalt. Det er derfor vi jobber på flere arenaer; På arbeidsplassen, i bedriftene, i regionene, i næringen, på samfunnsnivå og internasjonalt.

Da er det naturlig at de sakene vi er opptatt av her hjemme, er omtrent de samme som vi jobber med internasjonalt.

Lovverket som produseres i Brussel står for omtrent 80 prosent av den samlende reguleringen av vår næring. En økende andel aktører dikterer og tolker reguleringsregimet som treffes den europeiske finansnæringen. EU har hatt en tendens til å glemme hvordan den nordiske modellen fungerer og fremme lovgivning på områder som berører våre tariffavtaler.  Derfor er det viktig at vi fortsetter å jobbe internasjonalt for å sikre rettighetene til våre nåværende og fremtidige medlemmer.