TRYGGHET VIKTIGST: -Det viktigste for oss i denne prosessen har vært å skape trygghet for arbeidsplassene. (Foto: Privat)

– Et godt resultat

Hovedtillitsvalgt Kim Gøran Hårstadsveen i Totens Sparebank har vært involvert i fusjonsprosessen siden pinsen i fjor og er godt fornøyd med involveringen og det resultatet som de tillitsvalgte har oppnådd.

Tekst: Sjur Anda og Svein Åge Eriksen

-Det viktigste for oss i denne prosessen har vært å skape trygghet for arbeidsplassene. Det har vi klart og alle ansatte beholder sine jobber og arbeidssteder også etter fusjonen. Ansatte i Totens Sparebank har en bedre pensjonsavtale enn våre kolleger i SpareBank 1 Østlandet. Vi får beholde pensjonsordningen som en lukket ordning, noe som betyr mye for alle de 90 ansatte i Totens Sparebank, sier Hårstadsveen.

SPENT STEMNING

-De ansatte i Totens Sparebank ble orientert om fusjonen til frokost i dag, så det er litt tidlig å lodde stemningen, men det er naturlig nok knyttet stor spenning til hva fusjonen vil innebære av endringer for den enkelte. Mange av våre ansatte har lang fartstid i banken og da er det også noen reaksjoner. Nå skal vi tillitsvalgte sammen med ledelsen gjøre vårt aller beste for å gi god informasjon i den videre prosessen, og slik at fusjonen blir vellykket for alle parter.

De tillitsvalgtes innspill er blitt lyttet til.

Kim Gøran Hårstadsveen, Totens Sparebank

For egen del synes han fusjonsprosessen har vært god og lærerik. Han føler at de tillitsvalgtes innspill er blitt lyttet til og at de har fått gjennomslag for det som har vært viktigst i prosessen. Sett fra de tillitsvalgtes side har det ikke vært spesielle utfordringer i fusjonsprosessen så langt og det har vært et godt samarbeid med de tillitsvalgte i SpareBank1 Østlandet gjennom hele prosessen.

Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet er knyttet opp mot to ulike allianser med hver sin IT-plattform. Begge bankene driftes av et felles kjernesystem hos Tietoevry, men de to bankene har ulike påbygninger. Arbeidet med å integrere Totens Sparebank inn i IT-plattformen til SpareBank 1 Østlandet vil starte når fusjon blir godkjent til høsten.  

BRA FOR DE ANSATTE

Hovedtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret for SpareBank 1 Østlandet (SPØ), Sjur Smedstad, tror dette blir bra for de ansatte, både i Totens Sparebank og egen bank.

Bankene utfyller hverandre på en veldig bra måte.

Sjur Smedstad, SpareBank 1 Østlandet

– SPØ er i dette markedsområdet i dag, selv om vi ikke har den posisjonen Totens har. Bankene utfyller hverandre på en veldig bra måte. Det er få av våre 760 ansatte som blir spesielt berørt. Vi har tre overlappende lokasjoner, på Råholt, Hamar og Gjøvik. Jeg er sikker på at vi finner gode løsninger for de som jobber her. Det ligger i intensjonsavtalen at ingen ansatte skal miste jobben.  Denne fusjonen blir et godt tilskudd for å øke markedsandelene i distriktet og vil styrke oss i målet om å bli Norges beste relasjonsbank, sier Smedstad.

FÅ REAKSJONER

Så langt har Smedstad fått få reaksjoner fra de ansatte i SPØ, og de som har kommet har vært utelukkende positive.

GOD PROSESS: – Når nyheten blir fordøyd er jeg overbevist om at alle kommer til å jobbe sammen for å til en god prosess, sier hovedtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret for SpareBank 1 Østlandet (SPØ), Sjur Smedstad, (Foto: Sverre Chr. Jarild)

– Det er tommel opp på de jeg har truffet. Jeg har et par kolleger som har jobbet i Totens på Gjøvik før. De mener dette blir veldig bra. Det viktige nå blir å skape en trygghet for alle, der vi skal jobbe for å skape en vi, ikke et de og oss, sier Smedstad, som har forståelse for at det kanskje er større usikkerhet blant de ansatte på andre siden av Mjøsa.

– Det er ikke rart hvis det blir litt større bekymringer nå med en gang, når de skal tas over av en større bank. Når nyheten blir fordøyd er jeg overbevist om at alle kommer til å jobbe sammen for å til en god prosess.

TETT PÅ PROSESSEN

Som hovedtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret har han vært tett på prosessen.

– Vi tillitsvalgte i styret har hatt egne møter med tillitsvalgte og ansattrepresentantene i styret i Totens Sparebank. Det har vært en god dialog hele veien, sier Smedstad.