POSITIV DRIVKRAFT: – Finansforbundet har vært en positiv drivkraft i YS, og jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid, understreker Skjæggerud. (Foto: Thomas Brun, NTB)

YS beklager forbundets utmelding

-Det er beklagelig at Finansforbundet melder seg ut av YS. Konsekvensen blir nå at forbundet blir stående utenfor trepartssamarbeidet. Det er ikke bra for medlemmene, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

Landsmøtet i Finansforbundet vedtok i dag med overveldende flertall å melde seg ut av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS. Begrunnelsen for utmeldingen er at forbundet vil ha full råderett over eget avtaleverk. 

– Hvordan reagerte du da du fikk vite at landsmøtet i Finansforbundet har vedtatt å melde seg ut av YS?  

– Det er sterkt beklagelig, men samtidig har jeg full respekt for landsmøtets vedtak. Det var ikke dette vedtaket jeg hadde håpet på, så på sett og vis ble jeg overrasket. Når det er sagt, så har prosessen med Finansforbundet tatt for lang tid. Det er mange aktører med ulike interesser som skal forenes. I tillegg er denne saken komplisert. Da kreves det mye dialog og prosess med alle involverte parter. Det har vi ikke lyktes godt nok med og som nok gjorde at dette har tatt lang tid, og vi kom for sent på banen med vårt løsningsforslag, sier Skjæggerud. 

MISTER FOTFESTET 

På spørsmål om hvilke konsekvenser Finansforbundets utmelding av YS får på kort og lang sikt, svarer YS-lederen at de nå mister en betydelig andel av medlemsmassen. Men selv om YS mister fotfestet i finansnæringen, så er det god vekst og utvikling i de andre YS-forbundene. Selv om YS vil merke tapet av Finansforbundet godt, så er han ikke veldig bekymret for at YS skal miste makt og innflytelse når 35000 medlemmer blir borte 1. januar 2025. Årsaken er at YS organiserer bredt og er partipolitisk uavhengig og derfor har stor innflytelse på viktige saker for medlemmene.  

– Hvordan skal YS kompensere for dette medlemsbortfallet? 
– YS vil gjøre betydelige endringer i tiden framover som er drevet fram av forbundet der de viktigste stikkordene er rekruttering og videre vekst. Den endringen vi nå skal gjennomføre vil motivere vår organisasjon til enda sterkere innsats. Jeg skulle veldig gjerne hatt med Finansforbundet videre, men døra til YS alltid åpen. Finansforbundet har vært en positiv drivkraft i YS, og jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid, understreker Skjæggerud.  

Han tror ikke at kartet over organisasjons-Norge må tegnes på nytt etter Finansforbundets brudd med YS.  

-Tiden må vise hva som skjer og vi er i løpende dialog med andre organisasjoner som vurderer å melde seg inn i YS. Jeg er overbevist om at vi står sterkere sammen enn hver for oss. Vi kan jo se på hva vi har gjort i felleskap innen klima og teknologi. Et ferskt og konkret eksempel er det nye bransjeprogrammet for kompetanseutvikling i finansnæringen som har kommet til gjennom treparts samarbeid. Her hadde det vært mer krevende for Finansforbundet å stå alene. 

 
-Hva er det som har vært mest krevende i hele prosessen? 

Det viste seg å være en interessemotsetning mellom de ulike sektorene i YS. 

Hans-Erik Skjæggerud, YS

Det har vært å forene de ulike perspektivene. Innad i YS har forbundene hatt et ulikt syn hva som er situasjonen, og hva som må gjøres av endringer. I fjor forsøkte vi å imøtekomme Finansforbundets ønsker. Vi drøftet reelle utfordringer, men ikke konsekvensene. Det viste seg å være en interessemotsetning mellom de ulike sektorene i YS. 5. desember vedtok hovedstyret en løsning som ga Finansforbundet full råderett over egne tariffavtaler, men dette var dessverre ikke nok til å beholde forbundet som medlem. La det være helt klart at det ikke er noen grunn til å tvile på det vedtaket som ble fattet i hovedstyret, påpeker YS-lederen. 

ÅTTE MILLIONER MINDRE  

Finansforbundets utmelding av YS innebærer et årlig inntektstap for hovedorganisasjonen på om lag åtte millioner kroner. Derfor skal YS kutte kostnader gjennom et omstillingsprogram der forarbeidet allerede har startet. 

Det vil merkes godt økonomisk

Hans-Erik Skjæggerud, YS

-Vi vil gå i dialog med våre tillitsvalgt for å få til en best mulig samhandling i omstillingen av YS. Det vil merkes godt økonomisk at ett av våre største forbund forlater oss. I denne prosessen kan vi ikke utelukke noen tiltak, sier Skjæggerud. 

Han legger til at det naturlig nok har vært stor spenning i YS til hva Finansforbundet ville gjøre. Mange hadde både håpet og ønsket at forbundet ville akseptere det siste tilbudet, men nå er politikere og ansatte i YS nøkternt avventende til hva som skjer videre.