NESTE STEG: – Nå har landsmøtet fattet en beslutning om at vi skal gå ut av YS og klare oss alene. Hva som er best fremover er neste steg, og vil være gjenstand for bred diskusjon i organisasjonen, sier Vigdis Mathisen.   (Foto: Sjur Anda)

Utmeldingen av YS: – Et modig og riktig valg

– Vi tror utmeldingen av YS er det beste for våre medlemmer og Finansforbundet som helhet. Det er et modig valg, men også et riktig valg, sier forbundsleder Vigdis Mathisen få minutter etter at et enstemmig landsmøte vedtok å melde forbundet ut av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS. 


Finansforbundet har i alle år hatt et helt spesielt forhold til YS. Forbundet var med på å stifte hovedorganisasjonen i 1977 og har vært blant de største og mest innflytelsesrike forbundene i YS Derfor var det et vanskelig valg å måtte bryte. Utmeldingen trer i kraft 1. januar 2025. 

FULL RÅDERETT 

– Hva har vært viktigst for Finansforbundet i denne prosessen?  

Vi sikrer eierskap og «råderett» over våre tariffavtaler. 

Vigdis Mathisen, Finansforbundet

– Det har vært at vi sikrer eierskap og «råderett» over våre tariffavtaler. Vi har en tariffavtalestruktur som passer godt for våre medlemmer og bedriftene i finansnæringen. Vi har sterke bestemmelser, men også en grad av fleksibilitet mellom bedriftene gjennom egne bedriftsavtaler. Dette har vært viktig å bevare og videreføre. Nå blir det ingen endringer i våre tariffavtaler. Vår tariffmotpart vil fortsatt være Finans Norge/NHO, understreker Vigdis Mathisen.   

– Hovedstyret i YS kom 5. desember med et løsningsforslag der Finansforbundet fikk fullt ut gjennomslag for sine krav. Hvorfor kunne ikke forbundet godta dette forslaget og fortsette medlemskapet i YS?  

– Vi setter pris på at YS viste god vilje til å finne løsning på utfordringen, men vi trodde også at vi var i mål med en løsning i 2022. Dette viste seg ikke å være tilfelle. Derfor ønsket vi å gå ut for å sikre eierskap til våre egne avtaler også i fremtiden.    

INGEN UMIDDELBARE ENDRINGER 

Rent praktisk får utmeldingen av YS ingen umiddelbare konsekvenser for medlemmene. Finansforbundet vil formelt være medlem ut 2024. Neste år vil forbundet jobbe for å forhandle frem minst like gode medlemsfordeler som Finansforbundet i dag har gjennom YS. Dermed beholder alle medlemmene sine fordeler uendret ut neste år.  

– Hva blir de økonomiske konsekvensene av utmeldingen?  

– I første omgang betaler vi full kontingent i 2024, men fra 2025 vil vi spare om lag 7 millioner kroner i direkte kontingent. Som følge av utmeldingen, vil vi ha behov for å styrke forbundets ressurser på noen områder.  Dette har selvsagt en kostnad, men netto er det vanskelig å beregne på nåværende tidspunkt. Det har aldri vært økonomi som har vært avgjørende i dette spørsmålet. 

STYRKER ARBEIDET 

– Hvordan vil Finansforbundet ivareta medlemmenes interesser på en bedre måte etter utmeldingen av YS? Blir ikke forbundet for lite til å få gjennomslag i de store og viktige sakene?  

– Finansforbundet ivaretar medlemmenes interesse på en svært god måte allerede i dag. Det vil vi selvfølgelig fortsatt gjøre. Vi representerer nesten 60 prosent av de som jobber i finansnæringen, og vi vil fortsette påvirkningsarbeidet på vegne av «nesten alle i næringen». Det er noe vi har god erfaring med, og samtidig ser vi at vi bør styrke arbeidet inn mot myndighetene noe, slik at vi sikrer gjennomslagskraft. Kvalitet og kontakter sammen med sterk representasjon i finansnæringen gjør at vi fremdeles vil ha solid innflytelse, sier Mathisen.  

BRED DISKUSJON 

– Vil forbundet fortsette som et fritt og uavhengig forbund eller vil forbundet vurdere samarbeid med andre fagforbund (f.eks. NITO)? 

– Det er altfor tidlig å svare på. Nå har landsmøtet fattet en beslutning om at vi skal gå ut av YS og klare oss alene. Hva som er best fremover er neste steg, og vil være gjenstand for bred diskusjon i organisasjonen.   

På spørsmål om Finansforbundet har samtaler med andre fagforbund eller hovedorganisasjoner om et samarbeid svarer forbundslederen:  

-Vi samarbeider allerede med forbund både i og utenfor YS når det gjelder enkeltsaker. Det skal vi fortsette med. 

MINDRE PÅVIRKNING   

– Hva mister Finansforbundet og medlemmene etter utmeldingen?  

– Det vil være arenaer som er forbeholdt hovedorganisasjoner hvor vi ikke vil få samme påvirkningsmulighet. Som for eksempel Kontaktutvalget som er Regjeringens møteplass mellom myndigheter, arbeidsgivere og fagforeninger. For å håndtere dette vil Finansforbundet styrke sitt arbeid med myndighetskontakt for å sikre at vi påvirker på de rette arenaene.  

– Hva er den største og viktigste oppgaven forbundet må ta fatt på etter utmeldingen?  

– Vi må fortsatt vise at vi er det beste fagforeningsalternativet i norsk finansnæring. En viktig oppgave er å rekruttere flere medlemmer. Størrelse teller, og ikke minst nå fremover. Gjennom størrelse og kompetanse klarer vi å gjøre en forskjell for våre medlemmer.  

– Hvordan blir forholdet til YS etter utmeldingen?  

Vi ønsker å skilles som venner.

Vigdis Mathisen, Finansforbundet

– Vi ønsker å skilles som venner, og det vil fremdeles være mange arenaer hvor vi møtes og kan samarbeide, avslutter forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.