GOD INVESTERING: – Det er en god finansiell investering for oss i forhold til hvordan Sparebanken Sør har vært priset, sier Frank Johannesen, konserndirektør for økonomi og finans. (Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest)

Vest kjøper seg opp i Sør

I dag ble det kjent at Sparebanken Vest kjøper seg opp i Sparebanken Sør. Vest kjøper 2,4 millioner egenkapitalbevis for den nette sum av 300 millioner kroner. – Dette er en finansiell investering, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest til Finansfokus.

Sparebanken Vest har i dag kjøpt 2.400.000 egenkapitalbevis i Sparebanken Sør til 300 millioner kroner. Etter kjøpet har Sparebanken Vest en andel av utstedte egenkapitalbevis på 5,8 %.

GOD INVESTERING

– Det er en god finansiell investering for oss i forhold til hvordan Sparebanken Sør har vært priset. Sparebanken Sør er en godt drevet bank og de leverer gode resultater, sier Frank Johannesen, konserndirektør for økonomi og finans i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest eide ikke egenkapitalbevis i Sparebanken Sør før kjøpet.

Vi har stor respekt for deres strategi om å være en sterk regional og selvstendig bank.

Frank Johannesen, konserndirektør, Sparebanken Vest

– Sparebanken Sør er en selvstendig og uavhengig bank med godt fotfeste og god markedsposisjon på Sørlandet. Vi ser frem til å utvikle Frende-samarbeidet sammen med en viktig samarbeidspartner i årene som kommer. Vi har stor respekt for deres strategi om å være en sterk regional og selvstendig bank, sier Johannesen.

Våren 2022 konverterte Sparebanken Sør rundt 3 milliarder kroner av grunnfondskapitalen til eierandelskapital, og overførte de nye egenkapitalbevisene til Sparebankstiftelsen. Bankens børsverdi fikk en betydelig økning som følge av dette, og det ble også en overtegning på egenkapitalbevisene da de ble lagt ut for salg.

Også blant de ansatte i Sparebanken Vest er det interesse for å kjøpe EK-bevis i Sparebanken Sør. Hovedtillitsvalgt Stig Standal Taule i Sparebanken Vest ønsker å kjøpe EK-bevis i Sparebanken Sør for
50 000 kroner.