Bygger nettverk for bærekraft

Hva gjør du som fersk i bransjen og ny i jobben som bærekraftansvarlig? Thomas Eide Wennesland i Haugesund Sparebank visste råd. Han startet det første nettverket for bærekraftsansvarlige på Vestlandet.

FØRSTE NETTVERKSSAMLING: Her er deltakere på første samling for Nettverk for bærekraft i banker på Vestlandet: Fra høyre: Henrik Engebø Hundershagen (Sparebanken Sogn & Fjordane), Pål Kristian Haugetun (Fana sparebank), Arne Jørgensen (SR-bank), Amund Dyrnes (Sandnes sparebank), Thomas Eide Wennesland (Haugesund Sparebank), Linn Gjesdal (Sparebanken Vest), Kim Fordyce Lingjærde (Fana Sparebank). Foran: Ingri Martine Fonn Macsik (Sparebanken Sogn & Fjordane).

HAUGESUND: 18. oktober ble det skrevet et stykke historie for dem som jobber med bærekraft i små, mellomstore og store banker på Vestlandet. Da møttes bærekraftnettverket for aller første for å drøfte utfordringer og muligheter. Primus motor var bærekraftansvarlig Thomas Eide Wennesland i Haugesund Sparebank.

Men la oss starte med begynnelsen. Thomas har en master fra lektorstudiet med fordypning i samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo. Etter 10 år som lektor i videregående, ønsket han å prøve noe nytt. Litt tilfeldig havnet han i en lokal sparebank som bærekraftsansvarlig. Raskt fant han ut at han trengte noen å sparre med.

STOR RESPONS

– Jeg tok en ringerunde til bærekraftsansvarlige i banker på Vest- og Sørlandet for å finne ut om det kunne være interessant å delta på en nettverkssamling. Mange sitter alene i slike stillinger og min tanke var da at vi kunne ha felles nytte av å møtes for erfaringsutveksling innen bærekraft, forteller han til Finansfokus.

Jeg tok en ringerunde til bærekraftsansvarlige i banker på Vest- og Sørlandet.

Responsen lot ikke vente på seg. Raskt meldte 9 deltakere sin interesse. Det var tydelig at mange ønsket nettopp å dele sine erfaringer med andre bærekraftsansvarlig i et slikt nettverk. Selve samlingen fant sted i Haugesund 18. oktober med 9 deltakere.

– Samlingen var lagt opp som en ren erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det var ingen eksterne foredragsholdere, men fire korte innledninger til temaene fra deltakerne. På vår første samling snakket vi om finansiert utslipp, ESG-data, klima-/naturrisiko og kompetanse. Dette var teamene som deltakerne hadde meldt inn på forhånd, sier Wennesland.

FELLES UTFORDRINGER

– Hva er den største utfordringen bankene står overfor innen bærekraft?

– Kompetanse er en utfordring og spesielt i mindre banker sitter man gjerne helt alene som bærekraftsansvarlig. Kravene til rapportering blir stadig strengere, slik at det kan være en utfordring å være compliant til enhver tid. Dette oppleves enda vanskeligere for små banker som ikke har en egen ressurs på bærekraft. Da er det viktig å møtes både faglig og sosialt for å støtte og motivere hverandre, selv om man er konkurrenter.

På nettverkssamlingen var det bred enighet om at innsamling av ESG-data ble opplevd som mest krevende. Spørsmålet er hvilke data som trengs og hvordan skal disse samles inn. Det finnes ingen god løsning på akkurat dette spørsmålet enten du jobber i en liten eller stor bank som bærekraftansvarlig.

STARTET I DET SMÅ

Haugesund Sparebank har startet med noen få konkrete tiltak for å sette søkelyset på bærekraft. Banken er en stolt bidragsyter til Bærekraftsdagen som de arrangerer hvert år i samarbeid med det offentlige og lokalt næringsliv.

PLUKKET SØPPEL: Her er resultatet av søppelplukkingen til de ansatte i Haugesund Sparebank 19. september. (Fotograf: Astrid Gjerde)

De ansatte i banken stiller hvert år opp til søppelplukking i nærmiljøet og samler inn store mengder avfall som kildesorteres. Det er også plantet bievennlige blomster på bankens takterrasse. Ett år forsøkte de seg med potetdyrking på et lite jordstykke de hadde fått, men resultatet sto ikke i forhold til innsatsen. Men de ansatte gir seg ikke så lett og bruker i stedet kreftene på ulike konkurranser. I oktober deltok 54 av bankens 70 ansatte på Sykle-til-jobben-konkurransen i regi av Bedriftsidretten. Avdelingene konkurrerte mot hverandre og førstepremien var å gå ut å spise sammen som avdeling. Det ble stort konkurranseinstinkt og engasjement, noe som resulterte i at Haugesund Sparebank endte som nummer 18 av 1806 lag i Norge.    

– Dette er bare noen få eksempler på hva vi gjør i hverdagen for å bygge en god kultur for bærekraft hos våre ansatte og i nærmiljøet. Der vi som bank har størst mulighet til å gjøre en forskjell er i dialogen med alle våre kunder. Som lokalbank er det få vi kan ekskludere, men vil gjerne være de beste rådgiverne når det gjelder hvordan ta bærekraftige valg. Ideelt sett burde temaet bærekraft være et viktig punkt i alle rådgivningssamtaler, mener Thomas Eide Wennesland.

Og når det gjelder nettverket for bærekraftansvarlige, så har det kommet for å bli. Neste samling planlegges neste vår. Det er garantert plass til flere deltakere, også fra små banker som ikke har egen bærekraftansvarlig. Finansforbundet støttet nettverket med midler til overnatting og lokaler, og oppfordrer andre regioner å etablere lignende nettverk.