Denne kompetansen trenger du for å lykkes i finans

Vet du hvilke krav og forventninger som stilles til din jobb? Eller er du nysgjerrig på hva du må kunne for å ta et steg på karrierestigen? Vi gir deg oversikten i vår kompetanseveiviser.

I tillegg til formell og faglig kompetanse er det også noen personlige egenskaper som vil være viktige fremover. Det handler om samarbeidsevner, evne til omstilling og evne til å lære nye ting. Med et arbeidsliv i hurtig endring nytter det ikke å sette seg på bakbeina når ting forandrer seg. Det stilles høye krav til dem som vil inn i bransjen.

FAGSPESIALIST

BÆREKRAFT

Bærekraft er et område der det ikke er så vanlig med tunge, formelle utdanninger ennå. Det finnes utdanninger innen fagfeltet, men utdannes for få. En fagspesialist har gjerne en annen form for høyere utdanning, og har spesialisert seg på bærekraft via kurs og kortere, formelle utdanninger i tillegg til praktisk jobbing. Som fagspesialist på området, blir din oppgave å være et bærekraftfyrtårn som skal inspirere og pushe organisasjonen i en mer bærekraftig retning.

Fordypning: En fagspesialist må ha tung kompetanse innen sitt område.

TEKNOLOGI

En fagspesialist innen teknologi har som regel en tung formell utdanning innen IT.  Man må være forberedt på å holde kompetansen fersk gjennom kontinuerlig læring. Folk med rett kompetanse er svært ettertraktet, både innen finans og resten av næringslivet.

FORRETNINGSUTVIKLING

En fagspesialist innen forretningsutvikling skal utvikle idéer og nye produkter. Det finnes en rekke utdanninger innen nyskaping og innovasjon. Ofte har man en høyere utdanning i bunn, gjerne innen økonomi, med en spesialisering innen forretningsutvikling. Man kan også komme langt med kreativitet og en vilje til å finne nye løsninger.

COMPLIANCE/REGULERINGER

Compliance- og reguleringseksperter er svært ettertraktede i finans. Utdanningsmessig har du en mastergrad eller tilsvarende innen juss, finans eller annet relevant område. Viktigst er at du har god kjennskap til lover og regler innen områdene AML, KYC, personopplysningsbeskyttelse og anti-korrupsjon. Det kommer en strøm av nye reguleringer fra EU fremover innen flere områder, så her må man jobbe for å holde seg oppdatert.

ANALYSE

En fagspesialist innen analyse trenger først og fremst et godt analytisk hode. Har du gode kunnskaper om fagfeltet ditt, vil du komme langt med en god analytisk tilnærming i tillegg. Det finnes også flere relevante kurs blant annet innen strategisk analyse.

RÅDGIVER

BÆREKRAFT

Som rådgiver er du tett på kundene. Da må du være mer generalist enn spesialist innen disse fagfeltene. Du må ha kunnskap om hvor bærekraftige produktene dine er. Dette preges også i autorisasjonsordningene, der bærekraft blir en stadig viktigere del av pensum. Nettopp autorisasjonsordningene vil være en god måte å tilegne seg den nødvendige kompetansen.

Som rådgiver må du blant annet være i stand til å ta ny teknologi i bruk.

TEKNOLOGI

Som rådgiver må du stadig forholde deg til nye teknologiske løsninger, både internt og i kommunikasjonen med kundene. Da må du ha en god forståelse for verktøyene du skal bruke. Du må også være i stand til – og være villig til – å lære deg nye verktøy. Her vil det skje mye de nærmeste årene, og det blir spennende å se hvordan blant annet kunstig intelligens vil påvirke rådgiverrollen. Finansforbundet har også relevante kurstilbud innen fagfeltet.

COMPLIANCE/REGULERINGER

Innen compliance står rådgiverne i første linje. Du må vite hvilke grenser regelverkene setter og hvordan de påvirker rådene du gir kundene. Også dette området er en viktig del av autorisasjonsordningene. Det skjer mye på området og du vil stadig måtte forholde deg til nye regler og reguleringer.

FORRETNINGSUTVIKLING

En rådgiver trenger i utgangspunktet ikke kunne så mye om forretningsutvikling. Llikevel vil rådgiverrollen kunne være et godt springbrett for å ta karrieren i denne retningen. Som rådgiver ser du gjerne hvor skoen trykker og hvor det er mangler og rom for forbedring. Har du da gode forslag til endringer og er aktiv, kan du fort få utvidet ansvarsområde.

ANALYSE

En rådgiver trenger i utgangspunktet ikke kunne så mye om analyse. Det er likevel bra å ha et analytisk hode. Rådgiverrollen kan være et godt springbrett for å ta karrieren i en retning mot analyse. Det handler litt om hvem du er og om du klarer å ta et mer fugleperspektiv på virksomheten.

KUNDESENTER

BÆREKRAFT

Som ansatt på kundesenter har du mye kundekontakt, der det gjerne er spørsmål rundt enklere ting. Du må ha en god basiskompetanse innen områdene. Du må ha kunnskap om hvor bærekraftige produktene dine er. Det er en fordel å ha noe generell kompetanse inne bærekraft og hvorfor bærekraft er viktig.

Som ansatt på kundesenter må du ha en basisforståelse for regelverket virksomheten operer innenfor.

TEKNOLOGI

På kundesenteret må du stadig forholde deg til nye teknologiske løsninger, både internt og i kommunikasjonen med kundene. Da må du ha en god forståelse for verktøyene du skal bruke. Du må også være i stand til og være villig til å lære deg nye verktøy. Her vil det skje mye de nærmeste årene, og det blir spennende å se hvordan blant annet avanserte chatboter og kunstig intelligens vil påvirke arbeidshverdagen.

COMPLIANCE/REGULERINGER

Som ansatt på kundesenter må du ha en basisforståelse for regelverket virksomheten operer innenfor. Du må vite hvilke grenser regelverkene setter og hvordan de påvirker rådene du gir kundene.

FORRETNINGSUTVIKLING

Ansatte på kundesenteret trenger ikke kunne så mye om forretningsutvikling. Llikevel vil du kunne se hvor det er mangler og rom for forbedring. Har du da gode forslag til endringer og er aktiv, kan du fort få et utvidet ansvarsområde.

ANALYSE

Som ansatt på kundesenter trenger du ikke kunne så mye om analyse. Det er likevel bra å ha et analytisk hode. Det handler litt om hvem du er og om du klarer å ta et mer fugleperspektiv på virksomheten og ut fra dette komme med gode forslag til endring.

MELLOMLEDER

BÆREKRAFT

Som mellomleder må du være dyktig på ditt fagområde. Det innebærer også å ha en god forståelse for hvorfor bærekraft er viktig og hvordan dette vil påvirke ditt team. Kompetansen kan du tilegne deg gjennom ulike kurs. Det er et sterkt fokus på bærekraft i bransjen, og mange foretak er opptatt av å heve den generelle kompetansen på området. Her vil du også kunne hente mye kunnskap.

TEKNOLOGI

Digital endring er ikke noe man blir ferdig med. Som mellomleder må du ha en god forståelse for verktøyene teamet ditt bruker og hvilke muligheter som ligger i disse. Du må også være åpen for hvordan nye teknologiske løsninger kan forbedre produktiviteten, samtidig som du har et kritisk blikk på om dette virkelig er den nye vinen. Kunstig intelligens er kraftig i vinden, og her er det viktig å se om teknologien holder det den lover, samtidig som den også overholder gjeldende regelverk. Finansforbundet har gode kurstilbud innen området, rettet spesielt mot finansansatte.

Som mellomleder må du ha en god forståelse for hvorfor bærekraft er viktig og hvordan dette vil påvirke ditt team.

FORRETNINGSUTVIKLING

Som mellomleder må du være innstilt på å finne bedre måter å jobbe på. Forretningsutvikling vil som regel ikke være kjernen av det du driver med, men du har likevel et ansvar for å se etter nye muligheter for virksomheten.

COMPLIANCE/REGULERINGER

Nye regler og reguleringer påvirker de fleste arbeidsplasser innen finans. Som mellomleder må du ha oversikt over gjeldene regler samt vite hvilke som kommer, slik at du kan forberede teamet ditt. Du trenger ikke være ekspert, men må vite hvor du går for å finne svar. Kanskje har du noen i teamet som har et spesielt faglig ansvar.

ANALYSE

Som mellomleder forutsettes det en viss grad av analytiske ferdigheter. Du må evne å se virksomheten i et fugleperspektiv samtidig som du skal sørge for daglig drift. Ved en analytisk tilnærming vil du lettere kunne bedre arbeidsmetoder og produktivitet. Hvis du vil skaffe deg formell kompetanse innen analyse, er det flere kurstilbud blant annet på BI.