Hanne Balke og Hege Anita Flugstad inspiserer skadene etter flommen.

Eika på Gjøvik rammet av flommen

Hele kundesenteret i første etasje måtte rømme opp en etasje da uværet «Hans» sendte Hunnselva over sine bredder. Se video av vannet som fosser inn lengre ned i saken.

Gjøvik, tirsdag 8. august. Uværet «Hans» har pøst regn over Gjøvik og omland. Hunnselva vokser seg stadig større. Nedi et dalsøkk ved elva ligger Mustad Næringspark, der Eika har et kundesenter i første etasje, bare et kort steinkast fra elvebredden som stadig blir bredere og bredere. Prognosen peker på at elva skal stige en halvmeter i løpet av natta. Det er bare 30-40 centimeter til før vannet når Eikas lokaler.

– Vi begynte å flytte møbler tirsdag ettermiddag og holdt på utover kvelden. Bedre føre var, forteller Hanne Balke, leder av Eika Kundesenter på Gjøvik. (Les mer under video og se flere bilder.)

Video: Hanne Balke. Gjør seg bra med lyd.

Det viser seg at det var et klokt valg. Klokken åtte kommer telefonen om at elva renner inn via en dør og at grunnvannet kom opp via luker i gulvet. Heldigvis er Eika også leietaker i andre etasje, hvor Eika Utvikling, Eika Kredittbank og Eika Servicesenter holder til. Løsningen ble å flytte kundesentermedarbeiderne opp en etasje og samlokalisere dem med de andre avdelingene. Totalt hadde Eika om lag 85 ansatte i andreetasje. Det tallet ble doblet da kundesenteret måtte rømme opp trappa. Dermed ble også onsdagskvelden brukt til å bære opp møbler.

–Dette har gått overraskende bra og det har vært en enorm lagånd i denne perioden. Innsatsen fra de ansatte gjorde at svært lite inventar ble skadet. Oppsiden av det hele er at folk nå blir bedre kjent på tvers av miljøene. Det bidrar til at de får økt forståelse for hverandres arbeidshverdag og arbeidsinnhold, sier Hege Anita Flugstad, leder av Eika Servicesenter og stedsansvarlig ved Eika Gjøvik.

– Vi fikk kjent på verdiene våre og «Ett Eika» i praksis. At dette har styrket samholdet er jeg helt overbevist om. Alle blir bevisst at de er en del av det flotte Eikalaget, sier Balke.

INGEN NEDETID

Til tross for flommen har ikke kundene fått noe dårligere service.

– Vi er godt drillet i hjemmekontor og det å jobbe nesten hvor som helst fra. Denne gangen gikk vi bare opp en etasje og jobbet som vanlig. Dette har ikke påvirket driften i noen grad, sier Balke. Eikas systemer er stedsuavhengige, det er bare å koble seg inn med laptop, så er man i gang. Tapet av lokalet har imidlertid ført til økt bruk av hjemmekontor for en periode.

– Vi oppfordrer folk til å jobbe mer hjemmefra, men ønsker at alle er innom kontoret minst en gang i uken, sier Balke.

TØRR JULEGAVE?

Når Finansfokus er på besøk, har Hunnselva trukket seg tilbake. Rivningsarbeidet er i full gang. Vegger og tak er strippet ned. Store tørkevifter summer og går for å gjøre lokalet klart til videre renovering.

– Det er en del usikkerhet rundt tørketiden, det er anslått fire til seks uker. Etter det går det fort et par måneder med oppbygging. Vi håper på en tørr julegave, der vi kan flytte ned igjen, sier Balke, som innrømmer at det fort kan strekke seg inn i 2024 før de kundesenteransatte igjen kan finne arbeidsplassene sine i første etasje.

– Har dere lært noe av denne hendelsen?

– Vi har lært at vi er gode på krisehåndtering. Det ble en liten flashback til pandemien da vi måtte ta frem kriseberedskapsplanene igjen. Men vi er en positiv og løsningsorientert gjeng, som mobiliserte når det trengtes, sier Balke.

Også de tillitsvalgte synes dette har gått veldig bra.

– Jeg må berømme ledelsen for måten de har håndtert dette på. Hanne kuttet ferien sin for å komme hit da det sto på. Det ble laget og iverksatt gode planer på kort tid. De har også vært gode på å gi informasjon om det som skjer, sier Thomas Fjellman, hovedtillitsvalgt for Eika Gruppen og rådgiver på kundesenteret.

– Verneombud har også vært involvert for å kunne påvirke prosessen. Dette har vært ryddig og bra, sier Karsten Ås Bruun, konsernhovedtillitsvalgt i Eika Gruppen.