PANELDEBATT OM HELSE: Fra venstre: Karita Bekkemellem, Vigdis Mathisen, Kristine Sandvik og Rolf-Harald Haugen. (Foto: Sjur Anda)

Jobben nøkkel til god helse

– Det å trives på jobben er en forutsetning for god helse. På samme måte er mistrivsel en kilde til dårlig, sa Vigdis Mathisen under en samtale om hvordan arbeidsgivere kan bidra til å forebygge sykdom og sørge for at flest mulig holder seg i arbeid.

ARENDAL: – Arbeid har stor verdi for folks mentale og fysiske helse. Her er det et stort potensiale, særlig innen to områder. Vi er for dårlige til å prate om psykisk helse. Det er mye lettere å ha en arbeidstaker som har brekt beinet, da ser du at hen er syk. Det gjør du ikke med den som sliter psykisk. Det andre er ledelse, der det mangler kompetanse og opplæring. Lederne må fokusere på hele mennesket for å få det til å fungere optimalt, fortsatte Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet. Sammen med Karita Bekkemellem fra NHO Geneo, Rolf-Harald Haugen fra ABEL Technologys og Kristine Sandvik, leder for personforsikringer i IF hadde hun en samtale på Arendalsuka om hvordan bedrifter kan bidra til å styrke folks helse og få ned sykefraværet. Samtalen ble styrt av Mee Eline Eriksen, også hun fra NHO Geneo.

Mange ledere tør ikke snakke om at det er lov å være litt syk samtidig som du jobber.

Kristine Sandvik

Kristine Sandvik mener at flere burde stå i jobb samtidig som de får behandling.

– 90 prosent av de som blir sykemeldt av psykiske årsaker blir helt sykemeldt. Dette når vi vet at det er bedre å stå i jobb og få behandling parallelt. Dette er skremmende, særlig når vi ser at gruppen unge uføre med psykiske helseplager øker mest. Mange ledere tør ikke snakke om at det er lov å være litt syk samtidig som du jobber.

Karita Bekkemellem sang forebyggingens sang.

– Vi må ta ned utviklingen med økning av livsstilssykdommer. Av de som har vært sykemeldt i syv uker, er det 60 prosent som aldri kommer tilbake i jobb. Dette samtidig som behandlingskøene blir lengre. Vi må få til et samarbeid mellom aktører som har kunnskap om ernæring og fysisk helse, samtidig som legemiddelindustrien kan komme med nye perspektiver. Vi er nødt til å tenke nytt for å få redusert behandlingstiden og jeg vil ha flere samarbeidende pilotprosjekter, sa Bekkemellem.

IKKE PUSHE TRENING

Rolf-Harald Haugen møter mange bedrifter som ønsker å bedre de ansattes helse.

– Vi har gått bort fra å pushe trening. De funker ikke og folk kommer ikke. Vi må tenke helhetlig på hva som gir god helse: Stress, søvn og et liv tilpasset en krevende jobb. I dag går folk til legen fordi de er slitne, bekymrede og utbrente. Da må man ta tak i det som gjør de slitne, bekymrede og utbrente, og ikke tilby intervalltrening og treningssenter.

Kristine Sandvik ser noen kjennetegn hos de beste arbeidsgiverne.

– De har det strukturelle på plass, som god, sunn kantine og treningsmuligheter. Vel så viktig er god ledelse, partssamarbeid og at man har dialog med de ansatte. En god kartlegging er viktig. Hva kan vi gjøre for at folk blir mer aktive? Nøkkelen er at det må være gøy å gjøre. Det kan være skrittkonkurranser internt. Samtidig må man finne ut hvor man er nå, slik at effekten av tiltakene kan måles. Det er en klar sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og redusert sykefravær. Det gir også en effekt på bunnlinjen, sier Sandvik.

Vi er for dårlige til å prate om psykisk helse

Vigdis Mathisen, Finansforbundet

Vigdis Mathisen tror man kan lære litt av hvordan ting ble gjort i finans under pandemien.

– Flere bedrifter hadde laget regler om at møter med en eller to, kunne du ta ute. Gå en tur og prat om ting der, istedenfor å sitte inne på et møterom. Det er så fort gjort å gjøre ting altfor stort. Det orker ikke folk å forholde seg til. Prøv å leke det inn, folk vil ikke bli pushet inn i noe, de vil bestemme selv. Gjør man aktiviteten til noe morsomt som glir inn i hverdagen, havner folk i aktivitet uten at de skjønner det selv.

HER ER ØNSKELISTEN

På slutten av samtalen utfordret Mee Eline Eriksen paneldeltakerne på hvilke virkemidler de ønsker seg for å få til et sunnere arbeidsliv.

– At staten nå skal skattlegge aktivitet og trening er uheldig. Dette motvirker aktivitet. Også på ernæring kan man gjøre ting med skatter og avgifter. Å regulere avgifter på mat i sunn retning er veien å gå. Samtidig skal man huske på at syv minutter trening er nok for å få helsemessig gevinst. Jeg ønsker meg bedrifter som skaper strukturer som skaper kultur for at bevegelse er bra, sa Rolf-Harald Haugen.

Kristine Sandvik vil ta frem regnearket og gi skattefordeler til de som satser på de ansattes helse.

– Bedrifter som tar investeringer i de ansattes helse og som kan dokumentere effekt burde få skattefordeler. Det avlaster det offentliges utgifter gjennom mindre bruk av helsetjenester.

Vigdis Mathisen ønsker å stimulere til lavterskeltilbud i den enkelte bedrift.

– Det kan være små gågrupper eller lignende. I tillegg ønsker jeg forbud mot å kunne sende epost hele døgnet. De skal være lov å være avkoblet. Et slikt forbud vil kunne gi folk den muligheten.

Karita Bekkemellem var enige med alle de andre, men ønsket også mer forebygging.

– Vi må se på hele livsløpet, fra fødsel og fremover. Ved å forebygge og skape gode vaner kan man få bedre helse. Det er et stort potensiale her, men man må samarbeide på tvers, avsluttet hun.