Spesialrådgiver Ingeborg Frøysnes synes det er trist å se at norsk fintech har fått en bråstopp.

Bråstopp i fintech-vekst

Norsk fintech-næring preges av færre selskaper og dårligere økonomi. Det viser en fersk rapport fra Ontogenygroup, laget på oppdrag av Finansforbundet.

Det er kommet til 13 nye fintech-selskaper i år. Dette er dog ikke det hele, sanne bildet. Samtidig har man måttet plukke bort 69 selskaper fra analysen, sammenlignet med i fjor. Av disse har 50 ikke levert regnskap, ni har gått konkurs og ti har blitt kjøpt av andre. I fjor var det 204 selskaper, når man trekker fra de som er forsvunnet, er det nå 135 selskaper igjen.

– Dermed er ikke et tilskudd på 13 selskaper så positivt som vi egentlig håpet, sier Ingeborg Frøysnes, spesialrådgiver politikk og digitalisering i Finansforbundet, under fremleggingen av rapporten «FINTECH 2023 State of the Norwegian Fintech Industry». Rapporten er laget av Ontogeny  på oppdrag av Finansforbundet og ble lagt frem under et arrangement på Arendalsuka. Rapporten analyserer norsk fintech-næring fra 2012 til i dag.

DÅRLIGERE ØKONOMI

Digitale banker har hatt god omsetning og gode resultater. Hvis man holder disse utenfor analysen, ser man at resten av bransjen har en økonomisk nedtur. Totalt omsatte fintech, utenom digitale banker, for 5,3 milliarder i fjor. Det er like mye som året før. Denne omsetningen er konsentrert på få store aktører, som Duvi, BankID BankAxept og Vipps. Samtidig som omsetningsveksten svekkes, går tapene opp. Totalt rapporterer bransjen tap på nærmere 1,2 milliarder kroner i 2022, mot om lag 800 millioner i 2021. Vipps har alene et tap på 438 millioner, mens BankAxept og Fiken er to av svært få som tjener gode penger.

– Vi har også tidligere sett at næringen sliter med vekst og lønnsomhet. For to år siden så det ut som dette var på vei til å snu, da vi så at underskuddene minket betraktelig sammenlignet med tidligere år. Da trodde vi at flere av selskapene var på vei ut av det man kaller dødens dal. Årets rapport viser dessverre at bransjen fremdeles sliter. Dette er en uheldig tendens for en viktig næring. Når veksten nå stopper opp, blir det enda vanskeligere for næringen å skalere, sier Frøysnes.

KAPITALTØRKE

Samtidig som veksten uteblir og underskuddene vokser, blir det også stadig vanskeligere å hente inn kapital. I fjor hentet fintech-sektoren inn i underkant av to milliarder kroner. Fasit så langt i år er på 364 millioner, noe som er en kraftig reduksjon.

– Faren ved alle disse negative tendensene er at sektoren reduseres og at vi da taper masse verdifull kunnskap og kompetanse. Dette er kompetanse som har styrket hele den norske finanssektoren og konsekvensene blir store hvis dette leder til at aktivitet forsvinner ut av landet. Fintech var i utgangspunktet en krevende næring, som nå har blitt enda mer utfordrende, sier Frøysnes.

Årets rapport viser dessverre at bransjen fremdeles sliter

FÅ KVINNER

I årets rapport har man også fått kartlagt andelen kvinnelige gründere. Fra å ha vært ingen kvinnelige gründere i før 2012, er i dag ti prosent av de som starter opp innen fintech kvinner.

– Det er viktig å følge opp denne type fakta og se på utviklingen fremover. Kvinnene har gjort seg særlig bemerket innen kapitalforvaltning, som er et område som begynner å ta litt fart, sier Frøysnes, som til tross for en negativ utvikling finner lyspunkter.

– Det finnes fremdeles mange spennende selskaper, som holder seg flytende, til tross for at det er krevende, sier hun.