NYTTIG ERFARINGSDELING: Ett eksempel på nyttig erfaringsdeling gjelder bedriftenes nettsider. 
– Vi ser at ikke alle deltakerne har fått til å legge ut egne mål og utvikling ennå, men vi kan gi dem gode eksempler på hvordan andre har løst det, sier daglig leder i KIFC, Turid E. Solvang.  

64 bedrifter har signert Kvinner i Finans Charter

Flere signeringer, stort engasjement og henvendelser fra andre bransjer, er noen av stikkordene for Kvinner i Finans Charters år to. Gjensidige ser resultater av aktivt mangfoldsarbeid. 

– Vi opplever stor entusiasme og dedikasjon fra de som har signert Kvinner i Finans Charter, sier daglig leder Turid E. Solvang. 

Rapporteringsfristen for Kvinner i Finans Charters (KIFC) andre statusrapport var 30. juni. Rapporten lanseres i Norges Bank 26. september, men noen tall og tendenser er klare allerede: 

Siden forrige statusrapport har enda 15 bedrifter signert. Hele landet er representert blant de 64 på lista. Godt over 90 prosent av bedriftene har meldt inn tall til statusrapporten, og interessen er stor både i og utenfor finansbransjen. 

– I tillegg til stort engasjement fra de som har signert, får vi mange forespørsler fra andre fagområder, som ønsker å gjøre tilsvarende. KIFC er åpenbart et relevant og nyttig initiativ, sier daglig leder Turid. E. Solvang. 

RAPPORT PÅ TURNÉ 

KIFC arrangerer fysiske og digitale møter for erfaringsutveksling, og statusrapporten skal presenteres i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

Ved å signere forplikter bedriften seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis samt knytte ledelsens godtgjørelse til oppnåelse av målene. 

Gjensidige var blant de første til å signere KIFC ved oppstart i 2021, og er også med som founding partner.  

– Det tar tid å snu utviklingen med tanke på kjønnsbalanse, men vi har en positiv utvikling i konsernledelsen hos siden forrige gang vi rapporterte til charteret, sier Siri Digregrind, seniorrådgiver HR med ansvar for mangfoldsarbeidet i Gjensidige. 

ØNSKER SAMLET BRANSJE 

– På ledernivået under er det fortsatt uendret, men dette er vi veldig bevisste på. Når vi nå har fått flere kvinner inn i konsernledelsen, setter det enda mer kraft i arbeidet videre nedover i organisasjonen.  

For Gjensidige har engasjementet i KIFC flere sider. I tillegg til arbeidet internt, forventer Digregrind at det bidrar til at flere kvinner får øynene opp for finansbransjen. 

ENDRET REKRUTTERINGSPROSESS: Gjensidige har endret rekrutteringsprosessen, og økt bredden i søkermassen. Screeningspørsmål brukes i stedet for søknadsbrev, og annonsene har mer info om stillingen og mindre om ferdigheter. – De gjør at vi får andre yrkesgrupper som søkere enn det vi har hatt tidligere. Det er veldig spennende for oss, og er med på å øke bredden i mangfoldet, sier Siri Digregrind, seniorrådgiver HR med ansvar for mangfoldsarbeidet i Gjensidige.  

– For oss er det viktig at et mangfold av arbeidstakere kan identifisere seg både med finansbransjen, og med Gjensidige som arbeidsgiver. Vi håper at enda flere knytter seg opp til charteret. Det er viktig for oss alle at vi får ordentlig kraft bak det, og at vi står samlet i finansbransjen om dette arbeidet. Det er også en fin mulighet for store og små virksomheter til å lære av hverandre, sier hun. 

50/50 I NYANSETTELSER 

Gjensidige har jobbet aktivt med mangfold i mange år. 

– Vi har en bred definisjon av hva mangfold er. For å kunne levere produkter og tjenester basert på behovene til kundene våre, har vi som forsikringsselskap nytte av å speile det mangfoldet som finnes i befolkningen. Ulikheter er en styrke, som bidrar til innovasjon og nye måter å tenke på, sier Digregrind. 

Deltakelse i KIFC er ett av flere tiltak Gjensidige har gjort for å få en bedre kjønnsbalanse: 

– Vi har hatt en egen rekrutteringskampanje rettet mot tech-miljøer, som bidro til økning av nyansatte kvinner i det aktuelle miljøet. Vi har mål om 50/50 kjønnsbalanse i alt vi gjør av nyansettelser, internship, sommervikarer, lederutvikling, mentorprogrammer og liknende. Det gjør at vi i neste omgang har flere kvinner å rekruttere oppover internt. Vi har et mål om 40/60 kjønnsbalanse blant leder- og spesialiststillinger. Status per i dag er at vi må fortsette det gode arbeidet vi er i gang med for å øke kvinneandelen, i første omgang på de ulike ledernivåene, sier Digregrind. 

FAKTA 

 • Kvinner i Finans Charter ble etablert i 2021, og har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge.  
 • Kvinner i Finans Charter foretar en årlig gjennomgang av utviklingen blant virksomhetene målt opp mot Charterets forpliktelser.  
 • Initiativet støttes av Finansdepartementet og eies av bransjen selv gjennom Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Finansmarkedsfondet, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening, i tillegg til initiativtakerne Alexandra Morris og Turid Elisabeth Solvang.  
 • Prosjektet driftes av FutureBoards. 

Virksomheter som har signert: 

 1. ABG Sundal Collier 
 1. Alliance Venture 
 1. Arctic Securities 
 1. Aurskog Sparebank 
 1. Bien Sparebank ASA 
 1. BNP Paribas SA Norway Branch 
 1. Borea Asset Management 
 1. Danske Bank Norge 
 1. DNB Asset Management 
 1. DNB Livsforsikring 
 1. DNB Markets 
 1. Eika Gruppen 
 1. Equinor Asset Management AS 
 1. Finans Norge 
 1. Finansforbundet 
 1. Formue 
 1. Forte Fondsforvaltning AS 
 1. Fremtind Forsikring AS 
 1. Gjensidige Forsikring ASA 
 1. Gjensidigestiftelsen 
 1. Grong Sparebank 
 1. Hadean Ventures AS 
 1. Handelsbanken 
 1. Hemne Sparebank 
 1. Hitec Vision Advisory 
 1. Holberg Fondsforvaltning AS 
 1. Investinor AS 
 1. Jbf bank og forsikring 
 1. Jæren Sparebank 
 1. KLP 
 1. Knif Trygghet Forsikring AS 
 1. Kommunalbanken AS 
 1. Larvikbanken Din Personlige Sparebank 
 1. Lillesands Sparebank 
 1. Nord Forvaltning 
 1. NORDEA  
 1. Norges Bank // NBIM 
 1. Norne Securities 
 1. Norsk Venturekapitalforening 
 1. Northern Trust Global Services SE Norway Branch 
 1. ODIN Forvaltning AS 
 1. Protector Forsikring ASA 
 1. Sandnes Sparebank 
 1. SKAGEN Fondene 
 1. Skue Sparebank 
 1. Sogn Sparebank 
 1. SpareBank 1 Forsikring AS 
 1. SpareBank 1 Gruppen AS 
 1. SpareBank 1 Lom og Skjåk 
 1. SpareBank 1 Nord-Norge 
 1. SpareBank 1 SMN 
 1. SpareBank 1 SR-Bank ASA 
 1. SpareBank 1 Sørøst-Norge 
 1. Sparebanken Sogn og Fjordane 
 1. Sparebanken Sør 
 1. Storebrand ASA 
 1. Summa Equity Advisory AS 
 1. Söderberg og Partners Wealth Management 
 1. Søgne og Greipstad Sparebank 
 1. Verdane 
 1. Verdipapirfondenes forening (VFF) 
 1. Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF)
   
 2. SpareBank 1 Forvaltning
 3. Romerike Sparebank