SPENNENDE REGNSKAPSTIDER: Nye jobber florerer i en voksende regnskapsbransje akkurat nå. Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge forteller også om jobbvandring mellom bank og regnskap.  (Foto: OBM/Magne S. Otterdal) 

2 000 nye jobber i regnskap

De gamle nyhetene om regnskapsmedarbeiderens død har vært sterkt overdrevet. Nå vokser regnskapsbransjen betydelig og det skal etableres tusenvis av nye jobber, ifølge administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge. 

Teknologiske revolusjoner spiser jobber og mange er raske med å spå enkelte yrkers død ved teknologiskifter. Tidligere nyheter om regnskapsmedarbeiderens død viser seg nå å være sterkt overdrevet. Bare i 2023 skapes det 2 000 nye regnskapsjobber. 

Bransjeorganisasjonen Regnskap Norge har rundt 3 000 medlemmer og et stadig økende antall personmedlemmer som er statsautoriserte regnskapsførere. Også Finansforbundet viser en jevn økning i antall medlemmer i regnskap. 

BRANSJEN VOKSER 

– Vi ser en spennende utvikling der bransjen vokser.  Det er stort potensiale, samtidig som det er noen usikkerhetsmomenter.  Men stort sett er det positive forventninger, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen til Finansfokus. 

Han forteller om en pågående konsolidering, blant annet gjennom bankenes økende interesse for regnskapsbransjen.   

Bransjen skal det neste året ansette over 2 000 nye medarbeidere

Rune Aale-Hansen, Regnskap Norge

– Det pågår en konsolidering, absolutt. Uavhengig av det, ser vi behov for mer arbeidskraft.  Bransjen skal det neste året ansette over 2 000 nye medarbeidere. Så her er det mye å ta tak i. 

– Hvilken rolle spiller bankene i dette bildet? 

– Det er en spennende utfordring med litt konsolidering i bankbransjen og hvordan det påvirker regnskapsbransjen. Foreløpig er det ikke den store konkurransen der, men vi er spente på hvordan dette utvikler seg. 

Nå ser han at de store regnskapsaktørene blir større, og mange små og mellomstore kjøpes opp eller fusjonerer. Samtidig kommer det til veldig mange nye, små regnskapsforetak som bistår det lokale næringslivet over hele landet. Regnskapsbyråene ansetter også medarbeidere med bakgrunn fra andre områder som bank og forsikring. 

– En god del ansatte kommer fra andre bransjer, som revisjon, bank og rådgivning. Arbeidstakerne søker spennende oppgaver der det er vekstmuligheter og en positiv utvikling for næringslivet, sier Aale-Hansen. 

NÆRINGSLIVETS ØKONOMISJEF 

Arbeidsoppgavene for ansatte i regnskap har endret seg kraftig som følge av teknologiutviklingen, og det er ikke mye igjen av fortidens “tallpunsjing”. 

– Vi sier at regnskapsføreren er næringslivets økonomisjef. Vi skal tolke tallene, gi de gode rådene og bistå i strategiske analyser og valg. 

– Så regnskapsmedarbeidere kan bli gode bankfolk? 

– Det er klart det skjer en del bransjeglidning, og for en del regnskapsførere kan det være interessant og gå til banken for å være i en annen del av verdikjeden. Når man har tallforståelse, analyseforståelse og det skal foretas lånebehandling eller vurdering av økonomien fra en banks ståsted, så er det en veldig verdifull kompetanse man kommer inn med som regnskapsfører, hvor man har sett hele bedriftens regnskap. 

– Hva med jakten på de unge medarbeiderne? 

– Det er jo veldig spennende å se på hvordan vi også kan få unge arbeidstakere inn i bransjen, vi trenger dem. Vi vet at ungdom er opptatt av lønn, men arbeidsmiljø og karrieremuligheter er viktig. Dette er elementer som er sentralt også i regnskapsbransjen. Det er en bransje der du har mulighet for å utvikle deg, ta samfunnsansvar gjennom bærekraftrapportering for eksempel og med karrieremuligheter. 

SPENNENDE TEKNOLOGITRENDER 

Aale-Hansen peker på at teknologiutviklingen skaper spennende tider for dem som satser på regnskap. Teknologi har gitt mange positive effekter for regnskap, og har bidratt med mange nye krevende arbeidsoppgaver i møte med cyberkriminalitet og hvitvasking. Leverandørene av regnskapsteknologi er også tidlig ute med å implementere kunstig intelligens og maskinlæring. 

– Økonomisk kriminalitet, hvitvasking, er også blant de store trendene som vi må passe på fremover og som utfordrer denne bransjen. 

– Finanssektoren trenger mye kompetanse på regeletterlevelse og kamp mot hvitvasking, er det noe regnskapsbransjen tar mål av seg å levere mer av? 

– Absolutt. Det stilles økende krav til etterlevelse av finansielt regelverk, blant annet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Her blir kravene stadig sterkere, og her har også regnskapsførerne en sentral rolle å spille, avslutter Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.  

FAKTA 

  • JOBBMONITOR: Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet. 
  • REGNSKAPSJOBBER: I mars 2023 ble det utbetalt lønn til 18 560 arbeidstakere i 2 316 bedrifter med næringskode 69.201 regnskap og bokføring. Dette ifølge jobbtall som Kartlagt.no har bearbeidet på basis av bedriftenes a-meldinger til Brønnøysundregistrene. Samme måned i 2022 ble det utbetalt lønn til 18 328 personer i 2 354 bedrifter innenfor denne bransjekoden. 
  • FLERE FORBUNDSMEDLEMMER: Finansforbundet har hatt en relativt betydelig økning av medlemmer i regnskapsbedrifter, fra 140 medlemmer i 13 bedrifter i april 2018 til 415 medlemmer i 43 bedrifter i april 2023.