Danske Bank overrasket alle

Nyheten om at Danske Bank vil selge sine personkunder, kom overraskende både på de ansatte og advokat Pål Behrens i Finansforbundet. Det var spesielt et forhold som overrasket alle.

MANGE BERØRTE: – Min første reaksjon på salget var at personmarkedet i Danske Bank er et stort område som berører mange ansatte, sier advokat Pål Behrens i Finansforbundet. (Foto: Morten Brakestad).


Onsdag 7. juni kom nyheten ingen hadde forutsett: Danske Bank selger sin personkunder for å kunne satse sterkere i bedriftsmarkedet. Rundt 400 ansatte på personmarkedet blir berørt av salget, men foreløpig er det ingen kjøper.

– Salget av personkundene i Danske Bank var både uventet og overraskende. Det som har overrasket meg mest i denne prosessen er at Danske Bank velger å offentliggjøre at de vil selge sine personkunder før de har inngått avtale med en ny kjøper. Når en bank tar en slik strategisk beslutning, er det normale at beslutningen blir offentliggjort samtidig med at ny kjøper er på plass, sier advokat Pål Behrens i Finansforbundet.

De ansatte har ingen grunn til å ta forhastede beslutninger


– Hvorfor tror du Danske Bank valgte å offentliggjøre beslutningen om å selge personkundene før de hadde en ny kjøper på plass?

– Det er som sagt uvanlig, men det er vanskelig for meg å kommentere de strategiske vurderinger som ble gjort i forkant av denne beslutningen. Jeg har for lite informasjon til å si noe fornuftig om dette spørsmålet. Her er det mer naturlig å spørre bankens tillitsvalgte som har vært tettere på prosessen, sier Behrens.

FULL JOBBTRYGGHET

– Hvilke juridiske rettigheter har de ansatte på personmarkedet i Danske Bank?

– Per i dag er det ingen endringer i de ansattes rettigheter og betingelser. Det betyr at ansettelsesavtalen til hver enkelt som er berørt fortsatt gjelder. De kollektive og individuelle rettighetene fortsetter som i dag inntil en ny eier overtar personkundene.  Arbeidsforholdet fortsetter som normalt. Det er heller ikke snakk om noen nedbemanningsprosess i Danske Bank som følge av salget av personkundene og det er heller ikke aktuelt med oppsigelser av samme grunn.

– Dersom det finnes en kjøper, kan dette bli definert som virksomhetsoverdragelse der alle ansatte automatisk følger med over til ny eier?

– Det er mest nærliggende å slå fast at dette vil være en virksomhetsoverdragelse, men vi må nå vente på en avklaring av hvem som kjøper personkundene. Når dette er klart, vil det bli forhandlinger mellom Danske Bank og ny eier om betingelsene og hva som skal skje med de om lag 400 ansatte på personmarkedet, sier advokat Behrens.

LITT BEKYMRET

I løpet av den uken som har gått siden Danske Bank slapp nyheten om salget av personkundene, så har ikke forbundets jurister fått mange henvendelser fra bekymrede medlemmer. I første omgang får medlemmene bistand av de tillitsvalgte i banken, mens de tillitsvalgte får bistand av forbundet.

– Hva er det helt konkret medlemmer og tillitsvalgte er bekymret for?

– De er først og fremst bekymret for hva som skjer videre i salgsprosessen og hva som blir konsekvensen for de ansatte. Siden det vil kunne ta noe tid før en kjøper er på plass, så vil det være et vakuum når det gjelder informasjon. Likevel er det viktig at ledelsen informerer de ansatte mest mulig om prosessen fremover, slik at det blir størst mulig forutsigbarhet for fremtiden for alle. Det vil bidra til ro i organisasjonen, mener Behrens.

AVVENT INFORMASJON

– Hva er ditt beste råd til ansatte som er bekymret for fremtiden?

– De ansatte har ingen grunn til å ta forhastede beslutninger. Nå må alle avvente den informasjonen som blir gitt. Inntil videre er det business as usual. Noen ansatte vil selvsagt benytte muligheten til å orientere seg i arbeidsmarkedet og noen har allerede fått ny jobb hos konkurrenter. Vi oppfordrer ikke de ansatte til å søke nye jobber i denne situasjonen, men å avvente situasjonen for å se hvem som blir nye arbeidsgiver. Situasjonen i seg selv ikke gir ikke grunnlag for oppsigelser. Det er heller ingen grunn til å frykte for nedbemanning av samme grunn.  

Alle berørte medlemmer på personmarkedet i Danske Bank får all nødvendig bistand og hjelp fra sine tillitsvalgte og fra forbundets advokater. Advokat Pål Behrens håper Danske Bank finner en kjøper av personkundene innen rimelig tid, slik at de ansatte raskt får en forutsigbarhet for fremtiden. Han legger til at det blir spennende og interessant å følge prosessen videre.