Leter etter tek-ringrevene

Er du en gammel ringrev med erfaring innen både teknologi og kundebehandling? Da er du sannsynligvis svært ettertraktet i finansbransjen.

JAKTER TEKNOLOGER: Sparebanken Vest er på utkikk etter teknologer med lang erfaring fra finansbransjen. De er ikke alene om å jakte på denne kompetansen. Stian Karlsen og Cathrine Rieber. Foto: Eivind Senneset

Foto: Eivind Senneset

Sparebanken Vest har stor pågang av nyutdannede teknologer på jakt etter jobb. Mange av dem får innpass. Nå i sommermånedene starter syv nyutdannede utviklere i banken, og sommerstudenter bidrar til å holde hjulene i gang gjennom ferieavviklingen.

Teknologer med lang erfaring er det vanskeligere å få tak i, sier CTO Stian Karlsen i Sparebanken Vest.

­– Det er stor etterspørsel etter utviklere og teknologer generelt. Maskinlæring er et område hvor vi ser det er særlig økt etterspørsel. Det er krevende å få tak i de virkelig solide ringrevene, som har vært i bransjen lenge, sier han.

– Mange vil ha tak i dem, og det vet de. De sitter gjerne godt der de er, og da er det krevende å hente dem ut, legger organisasjonsutvikler Cathrine Rieber til.

VANSKELIGERE Å REKRUTTERE

De to jobber begge med rekruttering, og har sett at det har blitt nødvendig å endre tilnærmingen til kandidatmarkedet.

– Før sto folk med hatten i hånden og var veldig glade for å få en jobb. I dag er det i større grad kandidatens marked, og mange har høyere krav for å takke ja til en stilling, sier Rieber.

– De er bevisste sin verdi i markedet, legger Karlsen til.

Flere velger å flytte på seg etter pandemien. Samtidig oppleves det vanskeligere å få de rette kandidatene inn til den første praten i enkelte stillinger.

– Vi må jobbe aktivt i ulike nettverk og gjøre oss synlig som et bra sted å jobbe, sier Karlsen.

Han tror ikke det er opplagt for alle teknologer at en sparebank har et moderne teknologimiljø.

– Etter at folk begynner å jobbe her, får vi tilbakemeldinger om at de er overrasket over hvor moderne det er her. Det jobber vi aktivt med å synliggjøre bedre, sier han.

UTDANNER RÅDGIVERE

Sparebanken Vest er opptatt av å rekruttere dyktige rådgivere, både på kundesenteret og i kontorene. Også den kompetansen er det stor konkurranse om, sier Cathrine Rieber.

– Kunderådgiverne er på mange måter hjertet i banken. Det er de som jobber for å skape gode kundeopplevelser for bankens kunder hver dag. Vi har krav om autorisasjon for alle rådgivere. Vi tar kostnadene med utdanningen fordi vi ser at det er viktig, men det gjør at våre ansatte blir attraktive for andre banker, sier hun.

Hun tror at banken vil trenge denne kompetansen også i fremtiden.

– Vi ønsker å være relasjonsbanken. I det ligger at vi skal ha personlige rådgivere, så dem vil vi trenge også i fremtiden. Men teknologene kan automatisere prosesser på baksiden som gjør hverdagen enklere for rådgiverne, sier hun.

ØNSKER SEG TIL BANK

Når Karlsen og Rieber rekrutterer, ser de etter kandidater som er interesserte i å utvikle seg. Om de ikke har årelang erfaring, har de kanskje likevel hatt en deltidsjobb eller et hobbyprosjekt ved siden av studiene, som viser at de er nysgjerrige og har et potensiale.

RELEVANT SOMMERJOBB: Sondre Kaavik har sommerjobb i Sparebanken Vest. Slik skaffer han seg relevant erfaring før han er ferdig med mastergraden i optimering. Foto: Eivind Senneset.

Sondre Kaavik er blant de som sørger for å skaffe seg god erfaring. Han er masterstudent i informatikk – optimering, har hatt deltidsjobb som systemutvikler i Omega 365, og har nå sommerjobb i Sparebanken Vest. Han kan tenke seg en karriere i bank når han er ferdig med studiene.

– En bank er alltid avhengig av å fornye seg. Det er viktig for meg, sier han.

INTERN UTVIKLING

Cathrine Rieber håper at Kaavik og de andre studentene vil se at de har sommerjobb på et sted med godt arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter.

– Vi legger til rette for kompetanseutvikling i alle deler av banken, og kompetansedeling på tvers av avdelinger. Vi legger til rette for at folk kan søke seg videre til andre stillinger i banken, og vi har lederutviklingsprogram for de som ønsker å bli ledere. Jeg tror det bidrar til at vi beholder folk lenger, sier hun.

«En bank er alltid avhengig av å fornye seg. Det er viktig for meg.» Student Sondre Kaavik

«Maskinlæring er et område hvor vi ser det er særlig økt etterspørsel.» CTO Stian Karlsen

«Vi har lederutviklingsprogram for de som ønsker å bli ledere. Jeg tror det bidrar til at vi beholder folk lenger.» Organisasjonsutvikler Cathrine Rieber

Sparebanken Vest om framtidens kompetansebehov:

CTO Stian Karlsen og organisasjonsutvikler Cathrine Rieber regner med at det vil fortsette å være stort behov for kompetanse innen automatisering, maskinlæring, UX-design, webutvikling og bankrådgivning.


Danske bank om fremtidens kompetansebehov:

– Vi ønsker alltid å øke kompetansen. I dag har vi typisk behov for folk som skal jobbe med analyse, risiko, compliance, anti hvitvasking og kundebehandling, sier talent acquisition partner Kristian Ravlo i Danske Bank. Han utdyper om fremtidens behov:

– Vi ser at det er veldig attraktivt med analyser i mange stillinger, og jeg tror det blir stadig mer relevant å forstå ny datateknologi. Kompetanse innen bærekraft og klima vil være attraktivt i årene som kommer. Kundekontakt vil fortsatt være veldig viktig, men det kan tenkes at mer av kontakten blir digitalisert, og at det vil oppstå nye stillinger som skal opprettholde teknologien.

ATTRAKTIVT MED ANALYSER: Talent acquisition partner Kristian Ravlo i Danske Bank ser at det er attraktivt med analyser i mange ulike stillinger. Foto: Privat

Frende om fremtidens kompetansebehov:

Frendes kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen forteller at Frende trenger saksbehandlere, teknologer og analytikere i takt med at de vokser og digitaliserer. 

– Vi ser jo at det hos oss som hos andre er stor etterspørsel og kamp om teknologer, men vi rekrutterer også stort til kundefront for tiden, kommenterer hun.

På grunn av automatisering og overføring av manuelle arbeidsoppgaver til roboter, har ikke Frende et mål om å bli flere ansatte med det første, men heller erstatte medarbeidere som går over i nye roller.

REKRUTTERER TIL KUNDEFRONT: Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, rekrutterer stort til kundefront for tiden. Foto: Frende Forsikring