TAR ANSVAR: Mariann Christensen i Finansforbundet mener det er enestående at ansatte i finans tar stort ansvar for egen kompetanseutvikling.

Bærekraft og KI på timeplanen

Ansatte i finansbransjen er sultne på ny kunnskap. Nå øker kurstilbudene innen bærekraftig finans og kunstig intelligens.

Stadig færre norske arbeidstakere ser for seg å ta etter- og videreutdanning, viser YS’ Arbeidslivsbarometer.

– I finansbransjen er det deriomt motsatt, med både behov for og ønske om fornyet relevant kompetanse blant våre medlemmer. Vi har mange søkere på våre tilbud om kurs og stipender, sier Finansforbundets leder for Kompetanse og Fordel, Mariann Christensen.

Som eksempel nevner hun det populære, heldigitale studiet i digital transformasjon og bærekraft, som Finansforbundet, Finans Norge, NTNU og SpareBank 1 samarbeider om. De kaller samarbeidet mellom akademia, arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon for «Den norske modellen 2.0».

Finansforbundet videreutvikler nå studietilbudet i samarbeid med BI, slik at byggekloss-studiet, som består av moduler på 1,5 studiepoeng, skal treffe enda flere ansatte i finanssektoren.

Det er stor interesse for forbundets ulike kurs. Fra år 2020 til 2022 nærmest eksploderte deltakerantallet blant annet på grunn av pandemien. I denne perioden har forbundet tilbudt 895 gratis kursplasser og til disse var det hele 3920 søkere. 1115 har deltatt på den digitale læringsreisen. Totalt har forbundet betalt ut 5,1 millioner til 401 stipendsøkere. I år deler forbundet ut nye 5 millioner kroner i stipend til medlemmer som ønsker videreutdanning og kompetanseheving.

ARBEIDSGIVERS ANSVAR

Finansforbundet ser at medlemmene er sugne på å bygge egen kompetanse for å være attraktive i arbeidsmarkedet eller i egen bedrift.

– Vi er så heldige at det er etterspørsel etter arbeidskraft i bransjen. Poenget med gratis studieplasser er å bidra til at våre medlemmer stiller sterkt i kampen om de ledige jobbene som krever en annen kompetanse enn tidligere. Samtidig må arbeidsgiverne ta ansvaret for å utvikle fremtidsrettede kompetanseplaner. Vi skal ikke overta arbeidsgivers ansvar, men vi bidrar gjerne, sier hun.

KONKURRANSE OM DELTAKERNE

Divisjonsdirektør Lise Hammergren ved Handelshøyskolen BI Executive opplever på sin side at store deler av finansbransjen tidlig forsto behovet for faglig oppdatering for de ansatte. Det viser igjen i at Norge har en finansnæring som er sunn og innovativ sammenlignet med mange andre land, påpeker hun.

SAMARBEIDER MED BRANSJEN: – Mange av kursene våre er utviklet i samarbeid med finansbransjen, sier Lise Hammergren ved Handelshøyskolen BI Executive. (Foto: BI)

Samtidig er det konkurranse om å levere de beste kurstilbudene til finansbransjen, bekrefter hun.

– Det er en stor og viktig bransje for en handelshøgskole, sier hun.

Hun mener nøkkelen for å levere et attraktivt tilbud, er god dialog med bransjen. BI har blant annet et eget råd med medlemmer fra finansbransjen.

– Rådet gir oss uvurderlig innsikt i bransjens behov. I tillegg har vi en del store kunder som vi har tett dialog med gjennom året. Men det aller viktigste er nok at professorene og de faglig ansatte har tett dialog med bransjen, sier hun.

Hun legger til at kursdeltakernes tilbakemeldinger også er en viktig rettesnor både for formatet på kursene og innholdet.

ØNSKET DIGITALE KURS

De siste årene har BI opplevd spesielt stor etterspørsel etter kurs innen bærekraft, compliance, digitalisering og kunstig intelligens. Finansbransjen var dessuten den første som kom med ønsket om digitale undervisningsopplegg. Alle BIs kurs på bachelornivå har nå halvparten av undervisningen digitalt. Under pandemien eksploderte etterspørselen etter korte, heldigitale kurs, og BI hadde rekordmange kursdeltakere med over 10.000 deltakere på ett år.

Nå ønsker mange å møtes fysisk igjen, noe Hammergren tror er viktig.

– Mye av læringen foregår i klasserommet, i diskusjoner mellom deltakerne. Vi jobber med å forbedre muligheten til å diskutere også digitalt, men det er vanskelig å overgå de fysiske møtene på campus, sier hun.

ETTERSPØR BÆREKRAFT

Også leder for programutvikling Kristin A. Stave ved NHH Executive kan melde om stor interesse for finansfagene. De siste årene har det vært spesielt stor etterspørsel etter kurs i bærekraftig finans, men også det 20 år gamle kurset «Corporate Finance» er blant de mest populære.

RELEVANT PORTEFØLJE: Kristin A. Stave ved NHH Executive er opptatt av å ha en oppdatert og relevant portefølje innen finansfaget. (Foto: NHH)

NHH startet nylig opp kurset «Sustainable financial analytics», der deltakerne fordyper seg i bærekraftspørsmål i finansielle analyser av selskaper og investeringsporteføljer.

– Dette er et kurs svært mange har etterspurt, kommenterer Stave. 

FLERE KURSNYHETER


– Finansforbundet vil fremover tilby kurs og videreutdanning innen kunstig intelligens, Blockchain, anti-hvitvasking, digitale penger, cybersikkerhet, grønn finans, compliance og endringsprosesser. I samarbeid med DigitalNorway arrangerer de også læringsreiser om data, KI, skytjenester og bærekraft.

– BI har to heldigitale kursserier som er spesielt tilpasset finansbransjen; bærekraftig finans og ledelse under konstant endring. Til høsten setter de opp et nytt bachelorkurs i bærekraftig risikostyring som gir 7,5 studiepoeng. De lanserer også to kurs på 15 studiepoeng; bachelorkurset Digital Compliance og masterkurset Responsible AI Leadership.

– NHH startet nylig opp masterkurset Sustainable Financial Analytics, som gir 15 studiepoeng. Til høsten lanserer de ett nytt masterkurs i Private Equity, også dette på 15 studiepoeng. NHH har også fornyet AFA-studiet (autorisert finansanalytiker), i samarbeid med Forening for finansfag Norge.