ET STØTTEVERKTØY: – For eksempel kan teknologien OpenAI brukes som støtteverktøy for kundebehandlere til å gi gode svar på spørsmål eller raskt søke gjennom kompleks dokumentasjon ved bruk av naturlig språk, sier Jon Jahren, direktør for skytjenester og kunstig intelligens i Microsoft Norge.( Foto: Microsoft)

Norske finansdata byr på store AI-muligheter

Jon Jahren, direktør for skytjenester og kunstig intelligens i Microsoft Norge, mener det er betydelige muligheter for bruk av kunstig intelligens i de store datamengdene som allerede finnes i den norske finansnæringen.

– Finansnæringen er sterkt datadrevne og har over tid samlet store mengder data, men det er krevende å utnytte det fulle potensialet i disse dataene. OpenAI vil være en sterk bidragsyter til å endre dette bildet, skriver Jahren i en e-post.

Han tror finansnæringen i første omgang vil ha nytte av kunstig intelligens ved økt produktivitet i eksisterende oppgaver. Jahren peker blant annet på muligheten kundebehandlere som bruker teknologien til støtteverktøy har til å gi gode svar raskt, og til å søke gjennom kompleks dokumentasjon ved bruk av naturlig språk.

TESTES AV FLERE I FINANS

Ifølge Jahren har Microsoft flere kunder i finansnæringen som nå tester ut teknologien, og selskapet har stort fokus på ansvarlig bruk.

– Vi har for tiden interessante og meningsfulle diskusjoner rundt dette med kundene våre og det er flere organisasjoner innen finansnæringen i Norge som nå tester teknologien og vurderer hvordan den kan brukes til å øke deres produktivitet.

Vi har dialoger rundt hvordan det skal benyttes for å sikre at det brukes i henhold til våre prinsipper for ansvarlig bruk av AI.

Jon Jahren, Microsoft

Microsoft tilbyr «Azure OpenAI Service» i skyplattformen Azure. Her har man tilgang til flere av de ferdigtrente språkmodellene fra OpenAI, som blant annet GPT-3.5 Turbo, modellen som ligger under tjenesten ChatGPT. Disse kan man i tillegg trene med egne data, slik at de kan tilpasses oppgaven man ønsker å løse. Her er også den siste og mest avanserte modellen fra OpenAI på vei, som kalles GPT-4, ifølge Jahren.

– Disse modellene, ofte referert til som «Large Language Models (LLM)», er svært avanserte og har flere bruksområder. De er gode på språkforståelse, som gjør at de er sterke på ting som generering av innhold, oppsummering av tekst, svar på spørsmål og generering av kode. Det som gjør de særlig nyttige sammenliknet med tidligere teknologier er at man i stedet for spesialisert språk, som kode, nå kan bruke sitt naturlige språk til å løse avanserte oppgaver.

FRA DOKUMENT TIL POWERPOINT

Ifølge Jahren blir teknologien en del av mange Microsoft-produkter fremover. Eksempler er Microsoft 365 Copilot, som vil gi helt nye kapabiliteter i Word, Outlook, PowerPoint og Excel.

– Her kan du da eksempelvis generere en full presentasjon i PowerPoint basert på et dokument, eller be Excel lage visualiseringer av tall ved å bruke ditt naturlige språk. Det er også en del av GitHub, hvor GitHub Copilot hjelper utviklere med å skrive kode raskere og øke produktiviteten.

FLERE I FINANS TESTER: Jon Jahren, direktør for skytjenester og kunstig intelligens i Microsoft Norge, sier flere norske finansbedrifter nå er i testfasen med teknologien OpenAI som blant annet ChatGPT er en del av. (Foto: Microsoft)

ChatGPT er utviklet av OpenAI, og er en AI-chatbot som er programmert til å svare på spørsmål online ved å bruke naturlig, menneskelignende språk. Microsoft har investert flere milliarder dollar i teamet bak utviklingen.

ChatGPT er ikke den eneste AI-drevne chatboten som er tilgjengelig, nylig introduserte Google rivalen Bard.

VIKTIGSTE PÅ FLERE TIÅR

Microsofts-gründer Bill Gates skriver på sin egen blogg GatesNotes at han mener utviklingen av kunstig intelligens (AI) er det viktigste teknologiske fremskritt på flere tiår. Han kaller det like grunnleggende som oppfinnelsen av mikroprosessoren, den personlige datamaskinen, Internett og mobiltelefonen.

– Det vil endre måten folk jobber, lærer, reiser, får helsehjelp og kommuniserer med hverandre på, mener Gates og skriver videre:

“Kunstig intelligens er like revolusjonerende som mobiltelefoner og Internett. I løpet av min levetid har jeg sett to demonstrasjoner av teknologi som virket revolusjonerende. Første gang var i 1980, da jeg ble introdusert for et grafisk brukergrensesnitt, forløperen til alle moderne operativsystemer, inkludert Windows. Den andre store overraskelsen kom i fjor da jeg møtte teamet fra OpenAI. Vi har hatt kontakt siden 2016 og jeg ble imponert over deres jevne fremgang. I midten av 2022 var jeg så begeistret for arbeidet deres at jeg ga dem en utfordring: Trene en kunstig intelligens til å bestå en Advanced Placement-biologieksamen. Hvis du kan gjøre det, sa jeg, så har du fått et ekte gjennombrudd. Da jeg så resultatet, visste jeg at jeg nettopp hadde sett det viktigste fremskrittet innen teknologi siden det grafiske brukergrensesnittet.”

Han mener at selv om mennesker fortsatt er bedre enn GPT på mange ting, er det for eksempel mange av oppgavene som utføres av en person innen salg, service eller dokumenthåndtering – som gjeld, regnskap eller tvister om forsikringskrav – som krever beslutningstaking. Bedrifter har opplæringsprogrammer for disse aktivitetene, og i de fleste tilfeller har de mange eksempler på godt og dårlig arbeid. Mennesker blir trent ved å bruke disse datasettene, og snart vil disse datasettene også bli brukt til å trene AI-ene som vil gi folk mulighet til å gjøre dette arbeidet mer effektivt, mener Gates.

TEKNOLOGER SLÅR ALARM

I begeistringen over den nye teknologien er også noen teknologer bekymret og krever mer kontroll med utviklingen. 1150 av verdens skarpeste tenkere rundt kunstig intelligens slår alarm og krever i et åpent brev seks måneders pause i utviklingen.

«Bør vi utvikle ikke-menneskelige sinn som kan bli flere, smartere og til slutt erstatte oss?», er et spørsmål som stilles i brevet.

Tesla- og Twitter-sjef Elon Musk, forskerne Yoshua Bengio, Stuart Russell og Victoria Krakovna, Apple-grunnlegger Steve Wozniak og historiker Yuval Harari er av dem som har signert brevet blant over 1150 personer.

Etter at selskapet OpenAI slapp chatroboten ChatGPTi november i fjor, har bruken spredt seg over hele verden. Det samme har kappløpet blant alle de store teknologiselskapene. Alle vil tilby en bedre versjon enn konkurrenten. Det blir farlig, advarer de kjente teknologene i oppropet.

FAKTA

I serie artikler ser vi nærmere på om og hvordan ulike bedrifter i finansnæringen bruker den kunstig intelligens og mer spesifikt GPT-teknologien (GPT står for generative pre-trained transformer, også forklart som nevrale nettverk som er utviklet av det Microsoft-kontrollerte selskapet OpenAI og brukes til generativ tekstmodellering hvorav ChatGPT er en modell). GPT-modeller som er pre-trent på store mengder tekstdata kan brukes til en rekke oppgaver, inkludert automatisert tekstgenerering, oversettelse, svar på spørsmål, som støtte for en rekke administrative oppgaver og i utvikling av nye produkter og tjenester.