Bar 17 prosent av de spurte er negative til fagforeninger, forteller Mari Holm Ingelsrud. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Stadig flere er positive til fagforeninger

Stadig flere vil bli medlem av en fagforening, viser en undersøkelse fra FAFO.

– Vi ser at oppslutningen om fagforeninger øker. Nivået var høyt fra før så det skal godt gjøres at det øker mye, sier Mari Holm Ingelsrud, forsker ved arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Hun har jobbet med arbeidslivsbarometeret fra YS, der disse tallene er hentet fra.

– Vi så en relativt god økning i 2020, i starten av pandemien. Da var fagforeningene og arbeidslivsinstitusjonene godt synlige i mediene, sier Ingelsrud, og understreker at de helt siden 2015 har sett en gradvis økning i oppslutningen rundt fagbevegelsen.

Økningen skjer i alle aldersgrupper, men den er sterkest blant de yngste.

– Det viser at det er et stort potensial hos de yngre.

I dag oppgir 83 prosent av de spurte at de er medlemmer eller vil bli det hvis de blir spurt. Bare 17 prosent er negative til fagforeningene.

– Det handler om synlighet og rekruttering på arbeidsplassen. Mange av de som ikke er medlemmer har aldri blitt spurt, så her et det gode muligheter til å hente inn nye medlemmer, sier Ingelsrud.

– Hva begrunner de som ikke vil være medlem dette med?

– Det viktigste er at de oppnår samme lønns- og arbeidsvilkår uten å være medlem. En del opplever også at fagforeningene ikke ivaretar deres interesser. Andelen som mener det er for dyrt har også økt noe over tid, sier forskeren.