DEFINERT PROBLEM: Fagforeningene er klar over hvilke utfordringer de står overfor, men det er få tydelige svar. – Det er interessant og kanskje litt sørgelig, sier Signe Lyck.  

Mange spørsmål uten klare svar

Hvordan vil en fagforening se ut hvis den bygges fra bunn nå i dag? Det er problemstillingen til et prosjekt i regi av det danske Finansforbundet.  

– Hva er en fagforenings eksistensberettigelse og hvorfor skal folk velge å bli medlem, hvilke produkter skal man tilby og hva er verdiforslaget, det er de store spørsmålene. Skal de organiserte ses på som medlemmer eller kunder? Det er mange store ideer og spørsmål nå i starten av prosjektet, sier prosjektleder Signe Lyck, som ser på hvordan en fagforening vil se ut hvis den bygges fra bunn nå, med nåtidens behov og arbeidsliv. 

Hun er klar på at dette prosjektet skal føre til endring.  

– Det skal ikke bare være et inspirasjonsprosjekt. Jeg håper vi endre opp med å være konkrete og levedyktige. Uansett resultat blir vi klokere, sier Lyck.  

– Hvorfor gjør dere dette nå? 

– Alle fagforeninger har en utfordring i å skaffe medlemmer. De fleste krymper, så man kan regne ut når man treffer null. Da må man finne ut hvordan vi kan snu denne trenden. Vi må spørre hvilken misjon en ny fagforening skal ha, sier Lyck.  

PROBLEM UTEN SVAR 

Signe Lyck har hatt noen uker på seg til å jobbe med problemstillingen. Foreløpig har hun flere spørsmål enn svar.   

– Mange kan si hva problemet er, men få vet hva de skal gjøre med det. Det er interessant og kanskje litt sørgelig. Her sitter det en bransje som definerer et problem, men som av ulike grunner ikke helt klarer å løse det, sier Lyck.  

Fagforeningene i den gamle versjonen gir mening for stadig færre 

Hun mener fagforeningene på en eller annen måte må ta en rolle i det nye arbeidslivet, der det er større grad av frilansere og plattformarbeidere.  

– Arbeidslivet er i kraftig endring. Vi jobber mer hjemmefra og stadig flere jobber for seg selv. Det gir økt ensomhet, dårligere trivsel og redusert psykisk helse. Det er mulig fagforeningen skal ta en rolle her og skape forbindelser mellom folk og hjelpe de med disse utfordringene. Samfunnet blir stadig mer individualisert, samtidig har vi det stadig dårligere, sier Lyck.  

Hun tror også fagforeningene må se mer på hvilke målgrupper de har.  

– Fagforeningene i den gamle versjonen gir mening for stadig færre og for noen gir det ikke mening i det hele tatt. På ett eller annet tidspunkt må vi se på målgruppene og hvordan vi når dem. Kan hende vi skal lage fagforeninger for ulike livsfaser. En har andre behov når man er i starten av karrieren enn som senior. Vi må også se på hvordan vi skal være strukturert og organisert, avslutter Lyck, som nå i større grad prater med folk utenfor organisasjonslivet. Det er forskere, startups og andre som kan tilføre noe.  

– Det er som jeg går rundt med en pose og samler inn ting. Om noen uker skal jeg se hva jeg har i posen og starte analysearbeidet derfra. Jeg håper jeg finner noen nye perspektiv da, sier Lyck.