Uten nye medlemmer dør forbundet

Å skaffe nye medlemmer er den største utfordringen for alle fagforeninger. For Finansforbundet er politisk påvirkningsarbeid og synlighet noe av nøkkelen.

JOBBER POLITISK: Å jobbe politisk er en måte å være synlig på. – Medeierskap og finansskatten er viktige saker for oss, sier Vigdis Mathisen. Foto: Sverre Chr. Jarild

– Den store utfordringen for alle fagforeninger er å rekruttere så mange medlemmer som mulig. Det er grunnlaget for hele vår eksistens. Klarer vi ikke å rekruttere, lever vi ikke særlig lenge, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– Hva er nøkkelen for å lykkes med å verve nye medlemmer?

– Det er flere ting. Organisasjonen må engasjere seg politisk i saker som treffer medlemmene. Å drive overordnet påvirkningsarbeid er en av de viktigste tingene vi gjør. Kompetanse er et annet område vi jobber hardt med. Vi må medvirke til at medlemmene har kompetanse til jobben sin og også til det som kreves av jobben i fremtiden.

– Hvilke politiske saker er viktige for forbundet nå?

– Medeierskap er en viktig. Vi mener at ansatte kan både være gode eiere og gode arbeidstakere. Vi er i en bransje som går veldig godt, og medeierskap medfører at de ansatte kan ta større del i verdiskapingen. Finansskatt er en annen sak vi jobber mye med. Der har vi ikke nådd gjennom ennå, men det er uansett viktig å flagge holdninger rundt tingene som rammer medlemmene. Å vise at vi er uenige i det som foreligger, og at vi jobber for endring, er viktig.

– Finansforbundet er medlem av YS som er partipolitisk uavhengig. Er det en fordel?

– Absolutt. Vi står på for våre medlemmer uansett farge på regjeringen. Alt vi gjør, skal være i medlemmenes interesse, sier Mathisen.

ØKT KONKURRANSE

Med en kraftig økning i yrkesgrupper som teknologer og jurister, øker også konkurransen om å organisere de nye gruppene. NITO, Tekna, Econa og andre vil gjerne slå kloa i dem.  

– Vi har nesten hatt monopol i veldig mange år. Med kompetansen som kommer inn nå, er det naturlig at konkurransen øker. Da er det viktig å peke på at vi fremdeles er størst. Det er vi som fører forhandlinger, og det er vi som blir kontaktet først ved endringer på arbeidsplassene. Våredyktige tillitsvalgte har god kontakt med lederne, og vi har mange ansattrepresentanter i bedriftenes styrer. At Finansforbundet har sterk innflytelse er et viktig poeng når man skal velge forbund. Det er eksempelvis vi som har sentrale forhandlinger og streikerett. Det gir oss en veldig sterk posisjon der vi kan sette makt bak kravene, sier Mathisen.

– Hva er dine tre viktigste argumenter for å bli medlem?

– Som medlem går du inn i et fellesskap på arbeidsplassen, som kjemper for gode arbeidsvilkår. Fagforeningene er også en veldig viktig del av demokratiet. Dette er et moment som har enda større betydning i dag enn tidligere, med all uro som er rundt om i verden. Demokratiet er truet i langt større grad nå enn før. I tillegg har du en trygghet ved at vi har gode ordninger med juridisk bistand, hvis du mot formodning, skulle få problemer på arbeidsplassen.

KAMP FOR RETTIGHETER

– Hvordan skal Finansforbundet klare å vokse fremover?

– Vi har satt sterkt fokus på verving og har flere tillitsvalgte og medlemmer som deler vårt syn på hvor viktig det er å være en stor og viktig spiller i arbeidslivet. Vår oppgave er å sikre medlemmene, og flere og flere ser at det er en utfordring å beholde de rettighetene vi har opparbeidet gjennom mange år. Jo flere vi er, jo lettere er det å argumentere for at vi er viktige i diskusjonene om alt fra medlemmenes arbeidstid og arbeidsbelastning til målesystemer og ting som bekymrer dem hver dag. I tillegg må vi ikke glemme at vi er viktige i lønnsdiskusjoner, sier Mathisen.

Vi står på for våre medlemmer uansett farge på regjeringen.

Hun ser også at det vil komme store endringer i arbeidslivet fremover.

– Teknologi og da særlig kunstig intelligens vil påvirke arbeidslivet kraftig. Vi i finans er ganske godt forberedt på det som kommer. Vi må likevel være med å påvirke bruken av det, slik at arbeidstakerne blir ivaretatt i endringene som kommer. For endringen kommer, og de kommer kraftigere enn tidligere. Et annet moment er livslang læring. Arbeidsgiverne bør utnytte kompetansen som allerede finnes og utvikle de ansatte de har. De ansatte må på sin side være innstilt på at jobben er i kontinuerlig endring, og at de må være villige til å tilegne seg den kompetansen arbeidsgiver og arbeidslivet etterspør, avslutter Mathisen.