HEVE KOMPETANSEN: Det trengs mer kompetansen om kunstig intelligens. – Veiviseren er gratis for alle. I tillegg har vi et kurs for tillitsvalgte om temaet, sier Mariann Christensen. (Foto: Sverre Chr. Jarild.)

Lær KI med ny veiviser

Klar for å lære mer om kunstig intelligens? Finansforbundet har, sammen med sine samarbeidspartnere, lansert en egen veiviser om temaet.  

 – Veiviseren er gratis tilgjengelig for alle på Digital Norways hjemmesider, og jeg håper så mange som mulig tar den i bruk, sier Mariann Christensen, leder for kompetanse i Finansforbundet. Hun har ledet arbeidet med den nye veiviseren. Gjennom veiviseren og en podkastserie lærer du hva KI er, og hvilke muligheter KI gir. Samtidig pekes det på at dersom noe er mulig, er det ikke nødvendigvis lurt eller lov. Veiviseren har tre hovedtemaer: Hva er KI og hva er det ikke, ansvarlig bruk av KI samt juridiske perspektiver på teknologien.  

– Veiviseren ser på systemene som på en eller annen måte berører de ansatte. Christina Colclough er internasjonal ekspert på digital teknologi og arbeidstakerrettigheter har vært med i utviklingen. Hun har med seg mange eksempler på hvor galt det kan gå hvis ingen passer på. Innen KI er det viktig å ha med seg etikk og ansvarlig bruk helt fra starten, sier Christensen.  

I tillegg har Inga Strümke, som forsker på KI, kvalitetssikret det faglige innholdet. De juridiske sidene av KI er ivaretatt av forbundets egne advokater. I opplegget har man også med reelle caser fra blant annet DNB, Telenor og SpareBank 1 Forsikring.  

KOMPETANSEDUGNAD 

Veiviseren er en kompetansedugnad mellom NTIO, Negotia og Finansforbundet, som har betalt for gildet. Utviklingen har Digital Norway stått for i tett samarbeid med forbundene.  

– Digital Norway er en ideell stiftelse, eid av de største bedriftene i Norge og har med seg dugnadsånden i bunn, så de er en god partner for oss, sier Christensen.  

Vi vil nå ut til mange og øke kompetansen på begge sider av bordet.

Mariann Christensen, Finansforbundet.

Prosjektet er forankret både hos forbundslederne og direktørene i forbundene. Bestillingen var tydelig: Et kompetansetilbud innen ansvarlig og etisk bruk av KI på arbeidsplassen.  

– Vi vil nå ut til mange og øke kompetansen på begge sider av bordet. Dette er en veiviser for hele landet, rettet mot næringslivet, sier Christensen.  

VERKTØY FOR DE TILLITSVALGTE 

I tillegg til selve veiviseren utvikles det også et eget læringsløp som tilbys de tillitsvalgte i forbundene.  

– Det er mange spennende KI-løsninger som kan effektivisere arbeidsprosesser. Ofte innebærer dette kartlegging av de ansatte via KI, noe som munner ut i en effektivitetsanalyse. Det handler om overvåkning av samtaler og arbeidsprosesser. Dette høres lukrativt ut for arbeidsgiver, men det er viktig å ha tunga rett i munnen. Vet man hva det betyr når et system settes i gang, og har man kontroll på hva den overvåker og hvilke konsekvenser det leder til, når man bruker så mye data fra arbeidstakerne? Her har de tillitsvalgte en viktig rolle som vaktbikkjer som spør de rette spørsmålene og sørger for transparens i systemene. For at de skal kunne ta denne rollen, må de ha økt kompetanse. Det får de gjennom dette opplegget, sier Christensen, som får støtte av forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.  

– Vi ser at våre tillitsvalgte trenger kompetanse innen dette feltet for å kunne utøve medbestemmelsesretten sin i bedriftene. De må kunne forstå hva ledelsen prater om ved innføring av KI og hvilke konsekvenser det kan få, både for de ansatte og bedriften. Dette er en teknologi der vi må være føre var, og ikke sette i gang ting vi ikke ser konsekvensene av. Vi må vite hva systemene gjør, hva de skal utføre og hvordan resultatene skal være, samtidig som de etiske sidene blir ivaretatt, sier Mathisen.