TILLIT VIKTIGST: Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet, sier at sterk tillit er årsaken til at norske banker vil få en sterk posisjon også i 2030. (Foto: Morten Brakestad)

Norske banker vil bestå også i 2030

En ny undersøkelse fra PA Consulting forteller at norske bedriftsledere har klokketro på at den norske bankstrukturen vil bestå, også i 2030. Nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet sier at det er flere gode grunner til nettopp det.  

PA Consulting har gjennomført en undersøkelse blant 600 ledere i Norge, Sverige, Danmark, England og Nederland. Her er det store forskjeller i svarene fra ledere i de ulike landene. Norge skiller seg klart ut fra de andre landene i undersøkelsen. Tre av fire norske ledere tror at den eksisterende bankstrukturen vil bestå i Norge også i 2023. De norske lederne har også langt mindre tro på at internasjonale techgiganter som Meta, Google eller Apple skal få en betydelig innpass i den norske finansbransjen innen 2030.

STERK TILLIT

– Hva tenker du er årsaken til at norske banker også vil ha en sterk posisjon i 2030?

– Det er flere grunner til at det er slik. Først og fremst tenker jeg at dette dreier seg om tillit; tillit mellom bankene, samfunnet og kundene, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.

Han viser til at norske banker og finansinstitusjoner også ligger langt fremme når det gjelder digitale tjenester. I Norge har bankene vært flinke til å samarbeide på tvers og utviklet digitale løsninger og felles infrastruktur. Men det er de ansatte i finansnæringen, deres kompetanse og evne til å utvikle gode fremtidsrettede digitale løsninger som gjør at norske banker står i en særstilling.

Vi må fortsatt satse på de ansatte i finansnæringen.

Arne Fredrik Håstein, nestleder, Finansforbundet.

– Norske bankers fremste konkurransefortrinn ligger i kombinasjonen av kompetente medarbeidere og teknologi. Dette er en vanskelig kombinasjon for andre aktører å bryte inn i når vi har tillit, kompetente medarbeidere og gode digitale løsninger. Men vi kan ikke hvile på laurbærene.  Vi må fortsatt satse på de ansatte i finansnæringen, og videreutvikle de beste digitale løsningene for fremtiden, understreker nestleder Arne Fredrik Håstein.

SITTER MED NØKKELEN

– Hvor viktig er det at norske banker lykkes med å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet?

– Finansnæringen sitter med nøkkelen til det grønne skiftet. Finansnæringen spiller en helt sentral rolle i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Verden står midt i en omstilling og finansnæringen har en sentral rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. EUs handlingsplan for bærekraftig finans akselerer også det grønne skiftet.

Han viser til at bærekraftig finans handler blant annet om at kapital skal vris og støtte opp rundt omstilling til en bærekraftig økonomi. Dette vil kreve mye av oss alle fremover, med endringer i næringslivet både på produktutvikling og produksjon.

Kapital har en voldsom kraft når den brukes riktig.

Arne Fredrik Håstein, nestleder, Finansforbundet.

– Spørsmålet er ikke lenger om klimaendringer og andre bærekraftspørsmål har betydning for finanssektoren, men hvordan næringen vil håndtere dem. Sirkulær økonomi er en avgjørende del av svaret på dette spørsmålet. Finansnæringens samfunnsoppdrag er å sørge for trygghet, forutsigbarhet og økt verdiskapning. Da må næringen være en pådriver både i det grønne skiftet og det sirkulære skiftet. Vi må bruke vår kunnskap og allokere kapital mot det grønne skiftet. Da kan vi skape ytterligere forretningsmuligheter som igjen styrker finansnæringens rolle og betydning. Lik det eller ikke, men kapital har en voldsom kraft når den brukes riktig.

ESG-INITIATIVER

I undersøkelsen forteller norske bedriftsledere også at bankene må ta aktiv rolle i det grønne skiftet. Det gjelder ikke minst de initiativer finansnæringen må ta på ESG-området. Syv av ti ledere mener at finanssektoren vil få en positiv innvirkning på klimaendringene gjennom grønn finansiering eller i investeringer i bærekraftige selskaper.

– Hvor langt har norske banker kommet med å ta ESG-initiativer?

-Bankene har kommet et godt stykke på vei. Etisk bankguide viser en sterk forbedring innen området. Det viser at bankene og finansinstitusjonene tar ESG på alvor og jobber kontinuerlig med dette, godt hjulpet av EUs taksonomi. Det å være god her er en forutsetning for rett og slett å kunne drive bank.

– Hvordan vil bankenes sterke posisjon påvirke arbeidsplassene og kompetansebehovet fremover?

 – Vi må fortsette å utvikle alle ansatte i finansnæringen, slik at de er best mulig i stand til å jobbe videre med utvikling av bærekraftige produkter og tjenester som dekker fremtidens behov. Minst like viktig blir det å opprettholde og ivareta den tilliten norsk finansnæring har brukt mange år på å bygge opp, avslutter nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.

Les hele rapporten fra PA Consulting

Slik jobber Finansforbundet med bærekraft

Slik jobber Finansforbundet med FNs bærekraftsmål