GOD INFORMASJON: – De ansatte har i stor grad slått seg til ro med den informasjonen som de har fått fra ledelsen i banken, sier hovedtillitsvalgt Inge Lindseth i SpareBank 1 SMN. (Pressefoto) 

SMN-ansatte fortsatt preget

Ansatte i SpareBank 1 SMN reagerte med sjokk og vantro da en innleid vikar ble pågrepet mistenkt for å ha svindlet banken for flere ti-talls millioner kroner. Snart to uker etter at underslaget ble kjent, er de ansatte fortsatt preget etter hendelsen. 

TRONDHEIM: Det var 19. januar at SpareBank 1 SMN anmeldte en innleid vikar etter å ha blitt utsatt for grovt underslag. Vedkommende er nå fengslet og siktet i saken. Advokat Christian Wiig sier til DN at mannen i 20-årene har forklart seg til Politiet og erkjent de faktiske forhold etter siktelsen.  

STOR PÅKJENNING 

Hovedtillitsvalgt Inge Lindseth i SMN forteller at de ansatte reagerte med sjokk og vantro da det ble kjent at en vikar hadde begått et stort underslag. 

– Hvordan reagerte de ansatte da nyheten ble kjent? Og hva var din første reaksjon? 

– Jeg kan ikke svare for alle ansatte, men den umiddelbare reaksjonen for de fleste (inklusive meg) var et sjokk. Deretter blir man bare svært skuffet og de fleste mener vel at saken er tragisk både for den siktede og banken, skriver Inge Lindseth i en epost til Finansfokus. 

De fleste mener vel at saken er tragisk både for den siktede og banken

Inge Lindseth, hovedtillitsvalgt, SpareBank1 SMN.

Ledelsen i SMN har vært presise med hvilken informasjon som kan deles, og har hatt spesiell oppmerksomhet på medarbeidere som har jobbet i samme team som den siktede.  Disse er fulgt opp av HR, og i tillegg er selvfølgelig verneombud / tillitsvalgte blitt koblet på. 

– Hvordan vil du beskrive stemningen blant de ansatte i dag? 

– Takket være god intern og ekstern kommunikasjon, så opplever jeg at de ansatte har inntatt en avventende holdning. De ansatte har i stor grad slått seg til ro med den informasjonen som de har fått fra ledelsen i banken.  De vil tidsnok få vite det som er nødvendig om saken. Alle er vel forberedt på at vi må ta læring av dette. De ansatte er svært lojale og har tillit til ledelsens håndtering av en krevende sak, skriver Lindseth. 

STERKT TILLITSBRUDD 

Konserndirektør for kommunikasjon og merkevare, Rolf Jarle Brøske, sier at saken er en stor påkjenning for både ansatte og de involverte. Banken har derfor satt av ressurser til å gi god oppfølging av alle som er berørt. 

ET SJOKK: – Å bli utsatt for et grovt underslag fra en av våre egne har vært et sjokk for kolleger og ledelsen, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN. (Pressefoto) 

– Å bli utsatt for et grovt underslag fra en av våre egne har vært et sjokk for kolleger og ledelsen. Det er mange kolleger som kjenner sterkt på tillitsbruddet. Alle kolleger er selvsagt sterkt berørt av en så alvorlig sak. Aller verst har det vært for de som har jobbet nærmest den siktede, sier Brøske.  

Det er mange kolleger som kjenner sterkt på tillitsbruddet.

Rolf Jarle Brøske, konserndirektør, SpareBank 1 SMN.

SMN har prioritert å jobbe tett med Politiet og Økokrim for å bidra til etterforskningen og arbeidet med å sikre så mye som mulig av midlene som er underslått. 

POLITIET OG ØKOKRIM  

Banken opplyser i en pressemelding at de selv ble oppmerksomme på underslaget og anmeldte den innleide vikaren til Politiet og Økokrim 19. januar. Vedkommende er nå fengslet og siktet i saken og har erkjent de faktiske forholdene etter siktelsen. Ingen kunder er berørt og banken samarbeider tett med Politiet i etterforskningen.  

– Vi vil berømme Politiet for rask respons, og godt samarbeid i den innledende etterforskningen. En del av midlene er gjort rede for og sikret, men vi tar høyde for at en stor andel av pengene er tapt. Sammen med Politiet og Økokrim bruker vi nå store ressurser for å oppklare saken, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske. 

– Hvordan kunne et underslag av denne størrelsen skje? 

– SMN har nå god oversikt over hendelsesforløpet, men kan av hensyn til Politiets etterforskning og sikkerhet knyttet til egne rutiner ikke gå inn på detaljer rundt dette, sier konserndirektør Brøske.  

Banken gjennomfører også grundige undersøkelser av hendelsen i egen regi og iverksetter tiltak for å forsterke sikkerheten.