BREDT KONSEPT: – Vi ønsker å få flest mulig ansatte på senior nivå. Har derfor laget et bredt konsept for å ivareta både selskapets behov og den enkelte ansattes behov for kompetanseløft, sier HR-direktør Arnhild Sivertsen i Intrum. (Pressefoto: Intrum)

Satser på seniorrådgivere

I en tid da kampen om de beste hodene er hardere enn noen gang, satser inkassoselskapet Intrum på å utvikle egne seniorrådgivere. Nå er de første 18 seniorrådgiverne uteksaminert.  

– Målgruppen for SeniorRådgiver-løpet er medarbeidere som er kvalifiserte og klare til å få en personlig og faglig utvikling. Dette er ingen aldersmessig målgruppe og vi ønsker at så mange som mulig deltar i dette karriereløpet. Mange av våre medarbeidere ønsker personlig og faglig utvikling med spennende arbeidsoppgaver, større ansvar og høyere lønn, sier HR-direktør Arnhild Sivertsen. 

TRE ÅRS ERFARING 

For å bli kvalifisert, må kandidatene ha mer enn tre års erfaring fra relevant stilling og fagområde fra Intrum eller lignende selskap, ha jobbet ett år som rådgiver i Intrum med høy tilstedeværelse og oppnådd tilfredsstillende resultater på medarbeidersamtalen. I tillegg må den ansatte være interessert i å utvikle seg videre. 

NYE SENIORRÅDGIVERE: Her er ni fornøyde Intrum-ansatte i Oslo med sine kursbevis. (Foto: Intrum)

– Vi ønsker å få flest mulig ansatte på senior nivå. Har derfor laget et bredt konsept for å ivareta både selskapets behov og den enkelte ansattes behov for kompetanseløft. For den enkelte medarbeider bidrar dette til kompetanseheving og karriereutvikling. For Intrum bidrar dette til at vi tiltrekker og beholder dyktige medarbeidere​, samt utvikler kritisk kompetanse som kommer våre kunder til gode, sier HR-direktør Sivertsen. 

TETT OPPFØLGING 

Deltakerne i det ett år lange interne utviklingsprogrammet går gjennom inkassorelevante og selskapsrelevante kurs, tilpassede kurs i LinkedIN, refleksjonsoppgaver samt eksamener. I tillegg får deltakerne tett oppfølging av sin eksisterende leder. 

NYE SENIORRÅDGIVERE: Her er fem fornøyde Intrum-ansatte i Trondheim med sine kursbevis. (Foto: Intrum)

Intrum tilrettelegger for at deltakerne gjennomfører det meste av utdanningen innenfor arbeidstiden.  Eksamenslesing til kursene i utvidet inkasso (UKI) må gjøres utenfor arbeidstiden. Programmet pågår gjennom året og ferdigstilles ved årsslutt. Gjennom å delta i programmet får deltakerne et godt læringsutbytte, økte ferdigheter og blir forberedt på en ny og mer kompleks rolle i Intrum.  

NYE ROLLER 

Intrum satser ikke bare på karriereløp for senior rådgivere, men tilbyr også andre karrieremuligheter. I 2022 har 50 ansatte endret roller internt i Intrum Norge. Selskapet har en sterk kultur for å bygge fremtidige fagspesialister, både i spiss og bredde. Intrum i Norge og i Skandinavia er en del av en global organisasjon med 10 000 ansatte i 25 land. Det gir mange karrieremuligheter verden rundt. 

NYE SENIORRÅDGIVERE: Her er tre fornøyde Intrum-ansatte i Røyken med sine kursbevis. (Foto: Intrum)

Utviklingsprogrammet «Senior Rådgiver-løpet» har blitt grundig evaluert av involverte ledere, ansatte, HR og tillitsvalgte. Tilbakemeldingene har vært svært positive fra alle parter og det vurderes nå å implementere programmet i hele Intrum Skandinavia.