Trygghet gir glade ansatte og kunder

Tryg Forsikring har jobbet mye med psykologisk trygghet i teamene sine de siste tre–fire årene. Det har gitt økt tilfredshet blant både ansatte og kunder.

VISUELL KOMMUNIKASJON: Tryg bruker ofte bildekort til både å løse opp og komme litt dypere i teamsamlinger om psykologisk trygghet. Foto: Eivind Senneset.

Stadig flere snakker om at psykologisk trygghet – det at folk er trygge nok til å uttrykke seg og være seg selv – har stor betydning for hvordan team presterer. Begrepet ble for alvor kjent etter at Google publiserte en stor studie om dette i 2016.

Selv om begrepet er ganske nytt for mange, er ikke psykologisk trygghet en ny oppfinnelse.

– Dette var forsket på lenge før Google sin oppdagelse, og det finnes en del andre begreper som er delvis overførbare, som tillit, frimodighet, sårbarhet og åpenhet, sier Bård Fyhn, en av Norges fremste eksperter på området.

Selv trekker han også paralleller til barneoppdragelse.

– Jeg kan krangle med barna, men forsøker alltid å møte dem på en måte som gir trygghet. Kjærlighet ligger i bunn for forholdet vårt. Slik bør det også være på en arbeidsplass. Når vi føler oss grunnleggende akseptert, kan vi bruke mindre energi på hva de andre synes om oss, og mer energi på de faktiske oppgavene våre.

OPP-OG-FREM-KULTUR

Fyhn mener bedrifter i finansbransjen vil ha stor nytte av at de ansatte opplever psykologisk trygghet i teamene sine. Som forsker ved Norges Handelshøyskole (NHH) er han også selv i et miljø preget av opp-og-frem-kultur med mennesker som ser bra ut, påpeker han.

– Det kan bli litt tøffe miljøer. Jeg vil ikke løfte frem NHH som et sted der vi tør å feile. Men vi gjør jo masse feil, og trenger rom for å snakke om det. I bunn og grunn er vi alle mennesker som feiler. Det er fortsatt lov å se bra ut og være opptatt av harde tall, men alle trenger et klapp på skulderen. Dette kjente jeg betydningen av i Forsvaret, poengterer den tidligere marineoffiseren.

Uansett hvor gode verktøy man bruker, så skjer tryggheten mellom deg og meg på jobb i morgen.

Bård Fyhn

MER RUSTET FOR ENDRINGER

Tryg Forsikring har i flere år latt sine ansatte bruke mye tid til å jobbe med psykologisk trygghet i teamene de er del av. HR-direktør Svein-Arne Kausland opplever at satsingen har gjort Tryg og de ansatte rustet for de hyppige endringene og kravene til innovasjon som preger bransjen og organisasjonen. Han er også opptatt av at det bidrar til å gjøre Tryg til en arbeidsplass der folk ønsker å søke jobb, og der de ansatte ønsker å bli værende.

– Vi ønsker at Tryg skal være kjent som et godt sted å jobbe, og vi er sikre på at psykologisk trygghet skaper høyere arbeidsglede, sier Kausland, og viser til at arbeidsgleden i Tryg er høy sammenlignet med resten av bransjen.

GLADE ANSATTE: HR-direktør Svein-Arne Kausland føler seg trygg på at Trygs arbeid med psykologisk trygghet har bidratt til høy arbeidsglede hos de ansatte. Foto: Eivind Senneset.

De ansattes tilfredshet smitter over på kundene. Trygs kundedivisjon hadde som mål å vinne Kundeserviceprisen for forsikringsbransjen i 2022, noe de klarte. Kausland mener at et målrettet arbeid med organisasjonsutvikling, der psykologisk trygghet var et viktig innslag, er en viktig årsak til at bedriften vant prisen.

ETTERSPURT I ORGANISASJONEN

Det var nettopp i kundedivisjonen, en av de største avdelingene i selskapet, at Tryg Forsikrings arbeid med psykologisk trygghet startet. Da innsatsen ga resultater, begynte psykologisk trygghet å bli noe de ansatte snakket positivt om. Snart ble konseptet etterspurt i andre deler av organisasjonen.

Arbeidet med å utvikle et program for psykologisk trygghet startet i en intern ressursgruppe i 2019.

– Vi driver selv samlinger i ledergrupper og team på tvers av organisasjonen, og har erfart at dette er et langsiktig arbeid. Samlingene gir en ramme for at vi får de gode samtalene som vi ellers ikke alltid tar oss tid til i en travel hverdag. Det viktigste er likevel det som skjer i hverdagen, sier organisasjonsutvikler Linda Løkeland, som hittil har ledet over hundre samlinger om temaet.

– Vi videreutvikler stadig konseptene for arbeidet med psykologisk trygghet, og vi har gode eksterne samarbeidspartnere med oss på laget, legger hun til.

HYPPIGE SAMLINGER: Linda Løkeland har ledet over hundre samlinger om psykologisk trygghet. Her med Åshild Hansen-Bjørnevoll, Hanne Fromreide og Cathrine Arnesen. Foto: Eivind Senneset.

GODT GRUNNLAG FOR SAMARBEID

Hanne Fromreide jobber som forretningsutvikler i kundedivisjonen. Hun har deltatt på flere samlinger med sitt team. Da de nylig fikk fire nye kolleger på teamet, var det naturlig å bli kjent med hverandre og bygge psykologisk trygghet.

– Vi hadde mange gode samtaler hvor vi gikk i dybden på hva som er viktig for oss, våre styrker og verdier. Jeg opplevde at det var god atmosfære på samlingene, noe som gjorde at vi tidlig ble trygge på hverandre. Dette gjør det lettere for oss å spille hverandre gode, også når vi møter utfordringer. Det har gitt oss en positiv start og et godt grunnlag for samarbeid, sier hun.

UT AV KOMFORTSONEN

– For mange kan det nok være utenfor komfortsonen å delta på en samling med overskriften «psykologisk trygghet». Og en slik samling krever at du gir av deg selv, sier Fromreide.

– Vi trener på å få og gi tilbakemeldinger, og på hvordan vi reagerer i utfordrende situasjoner. Vi går litt inn under overflaten og blir derfor bedre kjent med hverandre.

Da vi var ferdige, var det nesten halleluja-stemning.

Hanne Fromreide

Hun opplever at dynamikken i gruppen er blitt bedre, med økt åpenhet og en felles forståelse for hvordan de kan støtte hverandre i å nå målene sine.

ALLE MÅ FØLE EIERSKAP

Forsker Bård Fyhn tror at det kan være en fordel at initiativet til å jobbe med psykologisk trygghet kom fra ansatte og mellomledere i Tryg Forsikring. Hvis toppledelsen drar det i gang, er det avgjørende å få de ansatte til å føle eierskap til det. Eierskapsfølelse bidrar til forståelse og motivasjon, og gir helt andre resultater enn om sjefen forteller deg at noe er lurt å gjøre.

Han råder ledere og andre som vil skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen, til å starte med å bygge relasjoner, bli kjent med de andre og få kjennskap til deres preferanser og handlingsmønster.

– Psykologisk trygghet handler om å ville hverandre vel, se den enkelte og stille oppriktige spørsmål, sier han.

VERKTØY FINNES

En leder må tørre å være tydelig, sette noen rammer og en tydelig retning for å skape forutsigbarhet for de ansatte. Det bidrar til å øke tryggheten, forklarer Fyhn.

– Når ting er kaotisk setter jeg gjerne enda mer pris på en leder som skaper forutsigbarhet. 

Det er fortsatt lov å se bra ut og være opptatt av harde tall, men alle trenger et klapp på skulderen.

Bård Fyhn

Det finnes ulike verktøy for å etablere psykologisk trygghet i team. Det kan være samtaleverktøy, hyggelige sosiale tiltak, teambuildings-aktiviteter, øvelser i å gi tilbakemeldinger, og bruk av teamkontrakter der alle i teamet setter ord på hva de forventer av teamarbeidet. Men:

– Uansett hvor gode verktøy man bruker, så skjer tryggheten mellom deg og meg på jobb i morgen, sier Fyhn.

Til syvende og sist er det opp til hver enkelt av oss å oppføre oss på en måte som får de rundt oss til å føle seg trygge.