71 prosent av finansbedriftene tilbyr hjemmekontor

De fleste finansbedrifter tilbyr nå hjemmekontor et par dager i uka. Det er en stor endring sammenlignet med før pandemien.

INTERESSE FOR HJEMMEKONTOR: Kun tre prosent svarer at flertallet av ansatte ønsker å jobbe mer hjemmefra enn det gis rom for, sier arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Trenden fra første gang bransjeorganisasjonen Finans Norge spurte medlemsbedriftene om deres syn på hjemmekontor holder seg. Høstens undersøkelse viser at de aller fleste åpner for fleksibilitet.

– Den helt klart vanligste ordningen er at ansatte har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor to dager i uken. Veldig få svarer flere dager enn dette. Vi har sammenlignet våre funn med en tilsvarende undersøkelse som er gjennomført blant Abelias medlemmer og også der er praksis to dager i uken, sier Therese Høyer Grimstad, som er en av de som har vært ansvarlig for undersøkelsen i Finans Norge. Undersøkelsen viser at 71 prosent av finansbedriftene tilbyr hjemmekontor, mot kun åtte prosent før korona.

GJELDER I NORGE

Flertallet av bedriftene som svarte åpner for at fjernarbeid utføres fra hytta eller andre steder i Norge, men svært få tillater fjernarbeid fra utlandet. 

– Noen få tillater helt sporadisk arbeid i forbindelse med utlandstur, men det er ikke snakk om noen fast praksis som får noen skatte- og trygdemessige konsekvenser, sier Høyer Grimstad.

IKKE NOEN DRAGKAMP

Spørsmålet er om de ansatte vil ha mer enn de to dagene de fleste arbeidsgiverne tillater. Høyer Grimstad svarer nei.

– Kun tre prosent svarer at flertallet av ansatte ønsker å jobbe mer hjemmefra enn det gis rom for. Det var omtrent samme andel i Abelias undersøkelse, så det virker som at det har etablert seg en god norm for fleksibilitet i kunnskapsbedriftene, sier hun.

Før pandemien var det svært få ansatte i finansnæringen som fikk jobbe hjemmefra. Men koronaen gjorde vei i vellinga, og ga så gode erfaringer at hjemmearbeid har blitt standard i næringen. 

HANDLER OM BALANSE

Undersøkelsen ble gjennomført blant både store og små finansbedrifter, og illustrer ifølge Høyer Grimstad at et godt hjemmekontorregime handler om balanse.

– Det viser vel den vanskelige balansen det er mellom å tilby den fleksibiliteten som arbeidstakerne nå har blitt vant til gjennom pandemien, samtidig som arbeidsgiver ønsker og ser viktigheten av tilstedeværelse for tilknytning, tilhørighet og lojalitet, sier Høyer Grimstad.

For hver senior som ikke blir forstyrret på jobb, er det en ung medarbeider som ikke får viktige råd

Anne-Kari Bratten

SKAPER LEDERUTFORDRINGER

– Hjemmekontor skaper lederutfordringer, sier Anne Kari Bratten, lederen av arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun innledet på et seminar om fenomenet hjemmekontor nylig. Ifølge Bratten er det stor forskjell mellom yngre og eldre ansatte når det gjelder ønske om å jobbe hjemme.

– De unge er opptatt av å komme på jobb. De har skjønt at arbeidsplassen er mye mer enn jobb.

Dessuten advarte hun mot å a seniorene være for mye hjemme, fordi denne gruppen er viktig for overføringen av lærdom til nyansatte.

– For hver senior som ikke blir forstyrret på jobben, er det en ung medarbeider som ikke får viktige råd, sa Spekter-lederen.

ALDERSFORSKJELL: Ifølge Spekter-sjef Anne Kari Bratten ønsker de unge å komme på kontoret, mens eldre arbeidstakere har større interesse for å jobbe hjemmefra.  Foto: Spekter.

EU-FORSKNING

På seminaret hos forskningsstiftelsen FAFO ble det presentert EU-forskning om fjernarbeid som viser at 42 millioner EU-borgere har mulighet for hjemmekontor. Ti EU-land har utviklet nytt regelverk på området og ytterligere ti land rapporterer at det er etablert nye avtaler på bransjenivå og i mange bedrifter.

Forskningen definerer fenomenet som hjemmearbeid/fjernarbeid når muligheten gis minst en dag pr. uke og tilbudet gjelder i minst seks måneder.

Der er særlig i land vest i EU at det vokser fram stor fleksibilitet og kollektive avtaler på dette området.