STOR INTERESSE: Det var stor interesse for Future Work Labs sluttkonferanse. Prosjektleder Signe Lyck var svært fornøyd med den store interessen.

Eksperimentér mer!

Det er oppfordringen fra Signe Lyck, prosjektleder for Future Work Lab (FWL) i København. Gjennom drøyt to år har FWL gjennomført flere ulike eksperimenter innen arbeidsliv og arbeidsmiljø. – Små endringer kan gi store resultater, sier Lyck.

KØBENHAVN: – Å eksperimentere har vist seg å fungere svært godt og er en særlig god metode i et komplekst arbeidsliv som endrer seg konstant, sier Lyck. Vi treffer henne under FWLs avslutningskonferanse. Her skal resultatene av drøyt to års eksperimentering presenteres.  

Hva er FWL? Future Work Lab ble opprettet etter initiativ fra Finansforbundet i Danmark, som sammen med Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har fått støtte til prosjektet hos Velliv Foreningen. Gjennom to år skulle man, i samarbeid med akademia, gjennomføre en rekke eksperimenter på ulike arbeidsplasser. Hensikten var å skape ny viten og redskaper til å styrke den mentale helsen i fremtidens digitale arbeidsliv.  

Totalt ble det gjennomført ni eksperimenter. Lyck mener eksperimentering kan være et godt verktøy i endringsarbeid.  

Folk er trøtte av endringer som kommer ovenfra.

Signe Lyck, FWL

– Folk er trøtte av implementering og endringer som kommer ovenfra. Da kan man i en tidsbegrenset periode teste noe, som er forankret og utviklet i samarbeid mellom ledelse og ansatte. Gjennom å prøve ting under en kortere tid, er det lettere å få med ansatte på laget. Vi har også sett at relativt små tiltak kan gi store endringer, sier Lyck.  

Hun peker på ett av eksperimentene, der ansatte i en avdeling i Nordea måtte gå på tur med en tilfeldig kollega to ganger per uke i seks uker. De kunne snakke om hva de ville, men tidspunktene for turene var faste.  

– Det ga svært god effekt og skapte begeistring blant deltakerne, sier Lyck, som mener at summen av mange små mikroforandringer i arbeidshverdagen, har stor samlet effekt.  

BEDRE INNSIKT I KULTUR 

Ofte kan det være vanskelig å forestille seg at ting kan være annerledes på jobb. Ved å eksperimentere løser man opp i dette.  

– Da kommer andre ting opp i dagen, og man ser kulturen på arbeidsplassen bedre. Det viser seg gjerne at det man trodde var et problem, ikke er det, men er noe helt annet. Gjennom å eksperimentere får man mer informasjon om hvordan arbeidsplassen egentlig fungerer.  

Selv om FWL nå er historie, lever resultatene videre. På nettsiden futureworklab.dk ligger det guides til de ulike eksperimentene FWL gjennomførte, det blir også podcasts og annet innhold for å informere og inspirere andre til å eksperimentere.  

– Jeg håper vi har startet så mange små drypp at dette kan spre seg som ringer i vannet fremover. Jeg håper folk tar våre eksperimenter og tilpasser dem til egen organisasjon, eller forsøker å lage egne, avslutter Lyck.  

SLIK UTVIKLER DU ET EKSPERIMENT 

FWL hadde arbeidslivsforskere på laget i sine eksperimenter, men dette er også noe man kan teste ut lokalt på sin egen arbeidsplass.  

FØRST ANALYSE 

1. Definer utgangspunkt 

Definer utgangspunktet for eksperimentet. Det kan eksempelvis være et ønske å om bedre samholdet i avdelingen.  

2. Intervjuer 

Her skal du klargjøre hva som er den egentlige utfordringen. Intervjue fire til seks medarbeidere samt teamledere og andre aktuelle aktører. Ting å ta med seg er: 

 • Hvordan opplever du dette i hverdagen? 
 • Kjenner du igjen vår beskrivelse? 
 • Er det en utfordring for deg? 
 • Opplever du det annerledes enn det vi har beskrevet? 

3. Analyse av utfordringen 

Samle sammen og analyser resultatene fra intervjuene. Definer det problemområdet eksperimentet skal dreie seg om.  

DESIGNE EKSPERIMENTET 

1. Definer behovet og forventet læringsutbytte  

 • Hvorfor gjøre noe annerledes? 
 • Hva endres hvis eksperimentet lykkes? 
 • Hva ønsker vi å lære? 

2. Finn ut hva dere skal gjøre  

 • Brainstorm med mange ideer om hva eksperimentet skal gå ut på.  
 • Er det forskning på området? 
 • Høre på sosiale medier og be om innspill rundt temaet fra nettverket.  
 • Høre med andre som kan ha god greie på temaet, som forskere eller andre eksperter.  

Ut fra alle samlede ideer, velger dere den beste og går videre med den.  

3. Det praktiske  

 • Hva vil ideen kreve rent praktisk? 
 • Hvor lang tid skal eksperimentet vare? FWLs erfaring viser at fem uker et godt minimum.  
 • Er det noen tidspunkt som passer spesielt godt? 
 • Se gjennom intervjuene for å finne praktiske ting man må ta høyde for. 
 • Hva skal eksperimentet hete? 

4. Beskriv eksperimentet og test ideen hos deltakerne 

 • Hva skal deltakerne gjøre og hvorfor? 
 • La deltakerne få så mye innflytelse som mulig på innhold, praktisk gjennomføring og så videre.  

5. Planlegg eksperimentperioden 

Det trengs to typer møter i løpet av eksperimentet: 

 1. Kick-off, der deltakerne får presentert det endelige eksperimentet og hva de skal gjøre.  
 1. Pit-stops om lag annenhver uke hvor det er mulig å justere eksperimentet.  

6. Evaluering 

Planlegg evaluering fra begynnelsen, slik at det ikke forsvinner underveis. Å evaluere er nesten like viktig som selve eksperimentet.  

 • Hvordan vil du evaluere? Intervjuer? Spørreskjemaer? Hvem gjennomfører evalueringen? 
 • Hvordan skal evalueringen presenteres, og hvordan skal deltakerne få kommentere på evalueringen? 

7. Det rundt om 

For å lykkes med eksperimentet er det viktig med forankring i ledelsen.  

 • Hvem skal det forankres hos? 
 • Hvordan får du forankert det? 

Erfaringen fra FWL viser at god forankring fra ledelsen, ikke minst fra nærmeste leder, er viktig for å få gjennomført eksperimentet.  

Tenk også gjennom hvordan eksperimentet skal kommuniseres i resten av organisasjonen, både før, under og etter eksperimentet.