NIFS KREFTDIAGNOSE: – Det som startet med stress i forbindelse med en nifs kreftdiagnose, har utviklet seg til en depresjon på grunn av økonomisk usikkerhet, forteller datteren til den kreftsyke kvinnen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Kreftsyk kvinne ble fratatt BankID av SR-Bank

– SpareBank 1 SR-Bank har fått mor til å føle seg som verdens dummeste, sier Mona. Hun er pårørende til en 82 år kreftsyk gammel kvinne som har blitt fratatt BankID.  

Tekst: Sjur Anda, Lisbet Jære 
 
Finansfokus har valgt å anonymisere Mona av hensyn til moren. Moren har lenge klart seg selv, også med digitale banktjenester. Men etter at hun fikk kreft, klarer hun ikke lenger å henge med digitalt.  

– Mor har alltid hatt stålkontroll på økonomien Hun fører selv regnskap med penger inn og ut hver måned og er opptatt av å ikke være en belastning for omgivelsene, sier Mona.  
 
Da det ikke lenger ble like enkelt, var løsningen for moren å ta bussen til byen for å få hjelp med å bruke nettbank på IPad.  

Møtte arrogante kundebehandlere 

– Hun møtte nye kundebehandlere hver eneste gang. Noen av disse var ganske arrogante og fikk henne til å føle seg dum som ikke forsto hvordan dette fungerte. Det er ikke kjekt å miste kontroll over økonomien og slett ikke kjekt å føle seg dum, sier Mona.  
 
Løsningen ble at Mona selv skulle hjelpe moren, med å disponere kontoen og hjelpe til med betalinger. Det ble også problematisk.  

– Til å begynne med trodde jeg at jeg hadde kontroll, men faktum var at jeg bare så kontoene hennes, ikke avtalene hun hadde. Dermed gikk vi glipp av lån og avtaler som hun har, og oversikt over når det forfaller. Hun endte opp med en rekke inkassovarsler på ting vi ikke visste skulle betales.  

Mistet Bank ID – problemer med kreftbehandling 

De hadde kontakt med SpareBank 1 SR-Bank for å få hjelp, slik at Mona kunne få oversikt, men de kom ikke med en løsning. Da ble moren enda mer fortvilet, og klarte til slutt ikke å håndtere BankID selv.  
 
– Da banken ble klar over det, slettet de BankID, forteller Mona og tar en pust i bakken. For livet uten BankID er ikke enkelt. Innkallinger til helsekontroll og behandling for kreften må åpnes med BankID. Kommunikasjon med NAV er gjennom BankID. Det samme er alt som handler om skatt.  
 
Hun tok kontakt med Statsforvalteren for å bli verge, men kravene som må oppfylles er ikke innfridd. Her fikk hun høre at de ikke var de eneste med dette problemet, men at Eldreombudet rapporterte om at det var et stort problem.  
 
– Dette handler om at banken ikke klarer å møte en trofast kunde på en ordentlig måte. Behandlingen mor har fått og måten systemet er bygd opp på er uverdig. 

Depresjon på grunn av økonomi 

Selv har hun tatt fri fra jobben flere ganger for å følge moren til banken. Hver gang er beskjeden de får den samme.  

Banken sier de har mange gode ordninger, men for vår del er de ikke det.

Datter til kreftsyk kvinne

– Banken sier de har mange gode ordninger, men for vår del er de ikke det, fordi om de hadde vært det ville ikke dette skjedd, sier Mona og sukker. 
 
– Det som startet med stress i forbindelse med en nifs kreftdiagnose, har utviklet seg til en depresjon på grunn av økonomisk usikkerhet. Mor setter seg ned og griner og sier hun må være verdens dummeste som ikke klarer å håndtere økonomien lenger. Hun vil heller ikke være en byrde for meg, men klare seg selv. Faren er at den digitale revolusjonen gjør fullt oppegående ressurssterke folk pleietrengende, sier Mona, som understreker at hun forstår at bankene er strenge med BankID.  

– De må allikevel ha en bedre beredskap, slik at sånne som mor kan klare seg selv, avslutter hun.  

SR-Bank beklager hendelsen 

Finansfokus har orientert SpareBank 1 SR-Bank om saken. Kommunikasjonsdirektør Øyvind Knoph Askeland sier det ikke er hyggelig å høre at den 82-årige kvinnen har hatt en dårlig opplevelse hos dem, og at han absolutt skjønner fortvilelsen. 
 
– Når kundene kommer inn til oss, skal vi alltid ta imot dem på en god måte. Vi inviterer gjerne kunden inn til et møte hos oss for å hjelpe de med BankID, slik at de får en bedre opplevelse og at vi kan være sikre på at de kjenner til hvordan det skal brukes.  
 

BEKLAGER HENDELSEN: Kommunikasjonsdirektør Øyvind Knoph Askeland i SpareBank 1 SR-Bank, sier det ikke er hyggelig å høre hvordan den 82-årige gamle kvinnen er blitt mottatt, og beklager hendelsen. Han mener det offentlige bør utvikle en Bank ID uavhengig av finans. (Foto: Jan Inge Haga, SpareBank 1 SR-Bank) 

– Hvilke begrunnelser har dere i å ta fra noen BankID, eller ikke utstede BankID?  
 
– Et krav for å få utstedt BankID er å forstå avtalevilkårene man signerer på. I opprettelsen må vi være sikre på at det er kunden selv som bruker sin personlige BankID. BankID er din egen signatur. Den kan bli stjålet og den er ofte utgangspunktet for svindel for svært store beløp. De strenge reglene for BankID er de samme for alle norske banker, og de er strenge for å beskytte kundene våre.  

Fakta BankID 

– I dag har hele 4,3 millioner nordmenn BankID. ID. Løsningen ble lansert i 2004.  
 
– BankID brukes i dag av alle landets banker, det offentlige og av stadig flere virksomheter i ulike bransjer. 
 
– De norske bankene har utviklet BankID i samarbeid, og det er landets banker som gjør kundekontrollen og gir ut BankID til personkunder 

– BankID er leverandører til eID til bruk av offentlige tjenester via ID-porten som er en felles innloggingsløsning for en rekke offentlige nettjenester.
 
– I 2018 ble BankID, Vipps og BankAxept slått sammen til ett felles selskap. BankID BankAxept ble utfisjonert fra Vipps 19. juli 2022, og er etablert som et eget selskap.