Store endringer foran oss

Synes du teknologien utvikler seg fort? Endringstakten vil bare akselerere fremover og som arbeidstaker er du avhengig av hyppig kompetanseoppdateringer, fortalte Walter Qvam, styreleder i Toppindustrisenteret under et innlegg under Finansforbundets landsmøte.