KLARE AMBISJONER: – Vi ser fortsatt et stort potensial for vekst, og har ambisjoner om å lykkes med det, sier adm. dir. Geir Inge Skålevik i Lowell. (Foto: Alexander Donka)

Lowell ansetter, inkasso kutter antall ansatte

Inkassobransjen i Norge fusjonerer og reduserer antall ansatte. Lowell er en av aktørene som bryter trenden. Økt antall spesialister har bidratt til et betydelig løft i bemanningen det seneste året.

– I tillegg til økt volum, har en andel innleide medarbeidere gått over i fast stilling. Det har også vært en økning i antall spesialistroller innenfor vårt Operations-område. Summen av disse ansettelsene gjør oss godt rustet til å håndtere henvendelsene fra både klienter og sluttkunder på en god måte, sier administrerende direktør Geir Inge Skålevik i Lowell Norge til Finansfokus.

Det har vært en økning i antall spesialistroller innenfor Operations-området

Geir Inge Skålevik, Lowell

Han fremholder at en kombinasjon av økt omsetning, økt antall saker, samt generell økning i antall henvendelser de siste årene, har resultert i behov for å forsterke bemanningen. I 2019 var det 139 ansatte i selskapet. I 2020 fusjonerte Lowell med Solvencia, noe som ga en viss vekst. I november i år har selskapet 213 medarbeidere.

– Vi har spesialiserte team innenfor de ulike sektorene vi opererer i, som daglig er i tett dialog med både skyldnere og klienter. Vi er nå det tredje største kreditthåndteringsselskapet i Norge. Vi ser fortsatt et stort potensial for vekst, og har klare ambisjoner om å lykkes med det, sier Skålevik.

FÆRRE ANSATTE

Norsk inkasso og kreditthåndtering hadde i fjor en betydelig reduksjon i antall ansatte, og trenden har fortsatt i de første ni månedene av 2022 (se tabell). De to klart største i bransjen, Intrum og Kredinor, hadde henholdsvis 128 og 52 færre ansatte ved utgangen av september i år enn tolv måneder tidligere. Lowell har på sin side økt bemanningen med 31 i samme tidsrom.

Da pandemien traff Norge i mars 2020, var Lowell i gang med å planlegge flytting til nye moderne lokaler hvor man allerede hadde lagt opp til en hybrid arbeidsmodell med en betydelig grad av bruk av hjemmekontor.

NYE LEVEREGLER: Våre «Leveregler» er med på å sette retning for hvordan vi vil ha det sammen i hverdagen, sier hovedtillitsvalgt Sølvi Sæves i Lowell. (Foto: Lowell.)

– Pandemien har vært en prøvelse for hele samfunnet, også for våre medarbeidere. Det ga oss litt drahjelp under nedstengningen, at vi allerede var rigget for en arbeidssituasjon basert på at ikke alle ansatte skulle være på kontoret hver dag, sier Sølvi Sæves, hovedtillitsvalgt i Finansforbundet Lowell Norge, til Finansfokus.

FELLES LEVEREGLER

Hun fremholder at kulturbygging er viktig, og forteller at alle ansatte i fellesskap har laget et felles sett med leveregler som beskriver den adferden de ønsker å forsterke, både internt i selskapet, og ut mot klienter og skyldnere.

Pandemien har vært en prøvelse for hele samfunnet, også for våre medarbeidere

Sølvi Sæves, hovedtillitsvalgt, Lowell

– Sammen med strategien og verdiene våre, er disse med på å sette retning for hvordan vi vil ha det sammen i hverdagen, sier Sæves.

Lowell Norge, tidligere Intrum Justitia Norge, har siden mars 2018 vært en del av Lowell-konsernet. Det Leeds-baserte konsernet er Europas nest største aktør innen kreditthåndtering.

– Vi lærte i pandemien at det å kunne velge en hybrid arbeidsmodell er blitt svært viktig for våre medarbeidere. Dette har vi videreutviklet etter at verden «åpnet» igjen, men det er samtidig også gledelig å se at vi ikke har noe problem med å få folk tilbake på kontoret, sier Lowell Norge-sjefen.

LAVE FRAMTIDSFORVENTNINGER

Han understreker at systemet med delvis tilstedeværelse bidrar til å opprettholde et fellesskap som sikrer erfaringsdeling, utvikling og et godt arbeidsmiljø.

– I etterkant av pandemien har norske husholdninger måttet håndtere økte renter og svært høy prisvekst på grunnleggende varer og tjenester. Økte priser og stigende rente, i kombinasjon med høy gjeldsgrad, er drivkrefter som treffer alle grupper i samfunnet vårt, sier Skålevik.

Han viser til at nordmenns framtidsforventninger, ifølge Finans Norges forventningsbarometer for tredje kvartal, aldri har vært lavere, og at prisstigningen i stor grad også rammer bedrifter og virksomheter som er kunder av Lowell.

DIGITAL SKREDDERSØM

– I samarbeid med klientene våre jobber vi med å finne gode og individuelle løsninger som passer for hver enkelt og som kan bringe skyldnere ut av den utfordrende situasjonen de har havnet i. Nøkkelen til problemløsningen ligger i dialog, fremholder Skålevik.

Han sier at man sammen kan finne en løsning, dersom noen har et krav som kan virke umulig å gjøre opp. Noen vil av forskjellige grunner ikke ha et ønske om å snakke med Lowells medarbeidere direkte. Derfor er det viktig også å ha gode digitale selvhjelpsløsninger, som for eksempel nedbetalingsplaner på plass. Selskapet satser på en god kombinasjon av digitale løsninger og skreddersydde løsninger, tilpasset behov.

– Det er mange ulike årsaker til at mennesker havner i en situasjon hvor det er problematisk å gjøre opp gjelden sin. Derfor er det viktig med grundig opplæring i regelverket som gjelder for vår virksomhet, og coaching og rådgivning av våre medarbeidere, sier Skålevik.

FAKTA

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet.