Pushet oljefondet på human capital

Finansforbundet har bidratt til at NBIM, eller oljefondet som det gjerne heter på folkemunne, tar inn arbeidsrettigheter i sine investeringsvurderinger.

Arne Fredrik Håstein
Human capital: – Vi har bidratt til at human capital er kommet inn i NBIMs styringsprosesser, sier Arne Fredrik Håstein.

Environmental, Social and Governance (ESG) er finansbransjens standard for å måle hvor bærekraftig et selskap er. Hensikten med ESG er at det skal være lettere for investorer å finne bærekraftige selskaper å investere i.

– Oljefondet har lenge vært opptatt av klima og sånne ting, men kanskje ikke så opptatt av S-en i ESG. S-en handler om sosial bærekraft og til syvende og sist om menneskene i selskapene. Vi startet dialogen med NBIM i vår og har hatt flere møter med dem. Teamene var menneskene i selskapene og hvordan de som investor skulle forholde seg til det, sier Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.

Han mener naturlig nok at det er viktig med kollektive avtaler og organisasjonsfrihet, og at dette er momenter som også Oljefondet bør ta hensyn til i sine investeringsbeslutninger.

– Vi har bidratt til at human capital er kommet inn i NBIMs styringsprosesser. Deri inngår behandling og utvikling av de ansatte, likestilling, mangfold og arbeidsrettigheter, sier Håstein.

FORVENTNINGSDOKUMENT

Rent konkret har disse momentene nå kommet med i oljefondets forventningsdokument, som sier noe om hva fondet forventer av bedriftene de investerer i.

– Forventingene i dette dokumentet reflekterer hovedpunktene i det vi har diskutert med dem og er godt fornøyde med at våre innspill er lyttet til, forteller Håstein.

Vi i Finansforbundet kan være stolte over å ha fått til dette

I forventningsdokumentet heter det blant annet: “Gode arbeidsforhold, inkludert organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, gir et grunnlag for bedrifter til å vedta og implementere strategier for menneskelig kapitalforvaltning effektivt ” og at “Bedrifter bør lytte til de ansatte og deres representanter, som eksempelvis fagforeninger.”

Håstein tror dette kan bidra til å skape bedre arbeidsplasser og å sette arbeidstakerrettigheter på agendaen rundt om i hele verden.

– NBIM er en attraktiv investor som selskapene lytter til. Når de fronter et slikt synspunkt, må selskapene ta hensyn til det. Samtidig er disse dokumentene ikke noen kokebok, med absolutte krav, men mer en rettesnor for når NBIM skal investere i et selskap.

INTERNASJONAL STØTTE

I prosessen har Finansforbundet hatt god støtte fra UNI-Global Finans, som var veldig opptatt av dette. Også LO ved Handel og kontor var med på det innledende møtet, men resten av prosessen har Finansforbundet drevet.  

– Vi jobbet i hovedsak med dette alene som norsk fagforening, sier nestelederen, som påpeker at en del amerikanske pensjonskasser mente at NBIM i liten grad brukte sin eiermakt for å bedre arbeidstakernes rettigheter.

– NBIM syntes ikke nødvendigvis at analysen fra USA stemte med virkeligheten, sier Håstein, som tror at dette også kan påvirke andre investorer.

– Dette er nybrottsarbeid, og når verdens største investor peker retningen på denne måten er følger mange med på det. Vi ser på dette som første skritt og regner med at det blir flere. Vi i Finansforbundet kan være stolte over å ha fått til dette. Menneskelig kapital er tross alt selskapenes viktigste ressurs, avslutter Håstein.