TEKNOREALISME: Avansert teknologi som hjelper kunden og vedtak som gjør det umulig å tjene på å redusere premieutbetaling, fristet Heiki Strengelsrud over til svensk forsikringssatsing. (Foto: Hedvig)

Bygger norsk Hedvig-filial

En blanding av forretningsinnovasjon og teknologirealisme fikk bankmannen Heiki Strengelsrud til å satse på jobben som norsk leder for den svenske forsikrings-oppstarten Hedvig.

Han har ti år bak seg som innovatør i DNB og var med å starte Aprilia Bank i 2016. Nå har han solgt seg til svenskene bak Hedvig forsikring, og fått ansvaret for å skape gjennomslag for den norske avleggeren. Det var to sider ved den svenske storsatsingen som fikk Strengelsrud til å starte i jobben i august i fjor – teknologirealismen og kundeorienteringen.

– Jeg har alltid prøvd å representere kundene, eller etterspørselssiden, i innovasjonsprosjekter jeg har deltatt i. Det blir for fort slik at diskusjonen handler om tilbyderen, og hvordan gjøre tilbyderens systemer bedre.

LETT Å FINTES UT

Han mener det er lett å la seg «finte ut» av teknologi-buzz, og så ende med å tenke at det er teknologien som skal gjøre jobben. Hos Hedvig fant han et annet tankesett.

– Hedvig bruker kunstig intelligens og teknologilæring til å gjøre medarbeiderne bedre til å gjøre sin jobb overfor kundene.

Det innebærer ifølge Strengelsrud for eksempel at maskinene «prepper» kundebehandleren til å stille relevante spørsmål til kunden, etter at kunden selv har lest inn en skaderapport i appen, som igjen har blitt maskin-transkribert fra tale til skrift. Når den aktuelle programvaren behandler kundens melding, vil den sammenlignes maskinelt med tidligere, lignende saker, for så å gi kundemedarbeideren relevant input i saken.

– Jeg tror det gir en mer empatisk og bedre opplevelse for den som har vært utsatt for en skade, sier Strengelsrud.

BRUDD MED TRADISJON

Det andre handler om et brudd med tradisjonell forretningspraksis i forsikringsbransjen, som ifølge Strengelsrud har ført til en interessekonflikt mellom selskap og kunde. Det handler om at jo mindre utbetalingene til kundene er, desto større blir overskuddet.

– I Hedvig er det gjort umulig å tjene mer penger ved å betale ut mindre i skadeutbetalinger. Designet er sånn at det er bestemt hvor stor del av kundenes innbetalinger som skal gå til å drifte og utvikle Hedvig, og hvor mye som skal gå til skadeutbetaling. Hvis andelen av det kundene betaler inn ikke brukes opp så går ikke de pengene til Hedvig, men til et veldedig formål eller for eksempel til klimasaken.

Derfor mener han også at Hedvig ikke først og fremst representerer teknologisk innovasjon, men forretningsinnovasjon.

– Vi fokuserer på tillit og en annen tilnærming til risiko, sier han.

I nåværende fase er investorpenger avgjørende for selskapets virksomhet. De pengene selskapet har nå skal brukes på «å gjøre det bra i Skandinavia fram mot første kvartal 2024.

– Når dere break even i 2024?

– Det betyr ikke at vi må være lønnsomme, men at vi kan overbevise om at vi kan utvikle oss videre.

GRADVIS VEKST

Per oktober 2022 betjenes den norske avdelingens kunder av et team bestående av Nordmenn som bor i Stockholm. Kveldsskiftet bemannes av deltidsansatte i Norge.

– På ett eller annet tidspunkt må vi staffe opp i Norge, men enn så lenge klarer jeg meg med de vi har nå, sier Strengelsrud, og legger til at det er viktig for selskapet å ikke ha «overlappende kompetanser i forskjellige land».

Selv jobber han fra Oslo, men er i Stockholm noen dager hver måned. Jobben hans er først og fremst å sikre distribusjon av Hedvigs tjenester, i tillegg til selskapets egne kanal direkte til kundene. Målet er å bli en forsikringsaktør i partnerskap med etablerte partnere i bransjen, eller det Strengelsrud kaller «betalingsstrømmer».

Ikke minst understreker han betydningen av at Hedvigs tilbud av forskjellige typer forsikringer vokser. I tillegg til husforsikring og ulykkesforsikring, får norske Hedvig også bilforsikring neste år.

– Da begynner vi å komme opp på et basisnivå av hva du trenger av produkter, sier Strengelsrud.