FJERDE FASE: Ifølge analysedirektør Peder Østbye er den ekseperimentelle testing fjerde fase i utforskingen av en mulig digital krone.

Øker testingen av digitale kroner

Norges Bank øker farten på utforskning og testing av digitale sentralbankpenger (DSP). Både norske banker og andre aktører tester nå hvordan en digital krone kan tas i bruk, basert på en utviklet prototype og åpne kildekoder.

Tekst: Morten Myrstad

Norges Bank deltar også i testing av grenseoverskridende betalinger sammen med andre lands sentralbanker.  I en fersk bloggpost på Norges Banks nettside blir det også fundert på hvordan fremtidens betalinger kan komme til å se ut i metaverset.

VÆRE FØRE VAR

Globalt er det nå nærmere 100 land som utforsker og tester ut DSP-systemer. Men de nordiske sentralbankene som Sveriges Riksbank og Norges Bank ligger langt fremme både i utforskning og eksperimentell testing.

– Formålet med utredningen er å finne ut om innføring av digitale sentralbankpenger er et bra tiltak for at vi skal ha et sikkert og effektivt betalingssystem også i fremtiden. To strukturelle endringer har aktualisert dette. Omfanget av kontanter er på vei ned og erstattes i økende grad av digitale betalingsformer, og nye typer penge- og betalingssystemer kommer til som gjør at vi ønsker å være føre var, sier direktør Knut Sandal, som suppleres av analysedirektør Peder Østbye:

– Vi befinner oss nå i fjerde fase av vår utforskning, hvor det nye er at vi gjennomfører eksperimentelle tester. Det vi bl.a. tester ut, er om teknologiske løsninger og design kan oppfylle en del egenskaper som vi har definert at digitale sentralbankpenger må ha, sier Østbye.

EKSPERIMENTELL TESTING

Norske banker har siden i sommer kunnet teste en prototype for infrastruktur, basert på Ethereum blokkjedeteknologi. Etter det vi erfarer deltar bl.a. DNB og Sparebank 1 i testingen. Prototypen bygger på en såkalt privat Ethereum blokkjede og er ellers basert på åpne kildekoder. I midten av september ble kildekoden også lagt ut på Github, en skytjeneste som brukes av utviklere underveis i utviklingsprosjekter. Dermed kan også Fintech-selskaper og andre finans- og teknologiselskaper fritt delta i testsingen, om de ønsker det.

KONTRAKTER DELES UT

Prototypen for infrastruktur er utviklet av Bergen-selskapet Nahmii. Selskapet har eksistert i 15 år, men satset for alvor på blokkjedeutvikling i 2017. Nahmii er internasjonalt anerkjent og har også lansert sin egen blokkjede, men for Norges Bank er det altså et lukket nettverk med Ethereum-basert teknologi som tas i bruk.

FØRE VAR:  Knut Sandal i Norges Bank sier kombinasjonen av nedgangen i kontantbruken økning andre digitale betalingsformer samt nye penge- og betalinssystemer som kommer til gjør at sentralbanken vil være føre var med tanke på introduksjon av en digital krone.

Et annet selskap som nå har fått kontrakt med Norges Bank er Symfoni, som også har oppdrag for andre offentlige virksomheter som bl.a. Brønnøysundregistrene. For Norges Bank skal Symfoni bl.a. bidra med å utvikle flere testcaser i forhold til prototypen som er utviklet. Et tredje norsk selskap, Alfa Venturi, skal se på mulige broer mellom prototypen basert på Ethereum-teknologi og betalinger basert på Internet-Of-Things-teknologi.

BETALINGER OVER LANDEGRENSENE

Norges Bank deltar også i en testing av grenseoverskridende betalinger sammen med Sveriges Riksbank og sentralbanken i Israel og i samarbeid med Bank for International Settlements. I prosjektet, kalt Icebreaker, skal de samarbeidende sentralbankene kunne koble nasjonale digitale sentralbankløsninger til en sentral hub.

Det vi bl.a. tester ut, er om teknologiske løsninger og design kan oppfylle en del egenskaper som vi har definert at digitale sentralbankpenger må ha.

Peder Østbye

Målet er å teste noen spesifikke nøkkelfunksjoner og hvordan det teknisk kan la seg gjøre å koble sammen forskjellige DSP-systemer. Et mulig potensial på lengre sikt er å oppnå betalinger over landegrensene som er både raskere, billigere, mer transparente og inkluderende enn dagens internasjonale betalingsløsninger. Selskapet NBX vil hjelpe Norges Bank med programmering i dette prosjektet.

BETALINGER I METAVERSET?

Norges Bank har valgt å ha en høy grad av åpenhet knyttet til utforskningen og testingen av sentralbankpenger. I en fersk bloggpost på «Bankplassen blogg» har eksempelvis Peder Østbye stilt spørsmålet: Hvilke pengesystemer skal vi bruke i metaverset?

Østbye gir ikke noe konkluderende svar, men peker på at blokkjedebaserte betalingsløsninger som kryptovalutaer og stablecoins kan være både usikre og ustabile. Som mulige alternativer eller supplement fremhever Østbye både muligheten for å bruke digitale sentralbankpenger eller stablecoins og tokens som utstedes av tradisjonelle banker.

– Vi understreker at selv om vi nå gjennomfører testing basert på bestemte teknologier, og også henter innsikt fra hyllevareløsninger, så har Norges Bank ikke tatt noe standpunkt til innføring og eventuell teknologisk løsning og design, sier Sandal og Østbye.