AVGJØRENDE ELEMENT: – Gang på gang har forskning vist at psykologisk trygghet er det mest avgjørende elementet for høyt presterende ledergrupper og team, sier Kristine Laugen. Hun har holdt flere foredrag om sitt eget arbeid med psykologisk trygghet.

«Myk» kultur gir håndfaste resultater

Bedrifter som tar tak i kulturen på arbeidsplassen og øker den psykologiske tryggheten, kan vente økt inntjening. Mandag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse.

Tekst: Silje Pileberg og Laila Borge foto: Privat

Kulturen på jobb har stor betydning for folks psykiske helse, mener Kristine Laugen. Hun har i flere år jobbet med å bygge bedriftskultur med høy psykologisk trygghet. Lengst jobbet hun med dette hos Tryg Forsikring, der hun så tydelige resultater av arbeidet både på medarbeiderundersøkelser, kundetilfredshet og salg.

– Psykologisk trygghet vil jeg oversette til at vi vil hverandre vel og har et ønske om å spille hverandre bedre i hverdagen. Mange mener at dette er «myke greier». For meg er det hardcore business. Alle undersøkelser viser at slikt arbeid over tid gir veldig gode resultater på bunnlinjen, sier Laugen.

Laugen valgte tidligere i år å bli konsulent for å ta erfaringene fra Tryg med seg ut til flere bedrifter. Hun jobber nå med teamet i Avo Consulting.

SÅ ET POTENSIALE

Fordi hun fikk barn i ung alder, hadde Laugen mange års erfaring fra arbeidslivet før hun kom i gang med mastergraden som hun avsluttet på BI i høst. Det var gjennom studiene der at hun fikk øynene opp for forskning på ledelse og psykologisk trygghet.

– Erfaringen min fra arbeidslivet gjorde at jeg så at mange bedrifter har stort potensiale til å prestere bedre, samtidig som de ansatte kan ha det bedre på jobb, sier hun.

En av forskerne som har inspirert Laugen er Amy C. Edmonson, professor ved Harvard Business School. I boka «The Fearless Organization» fra 2018 skriver Edmonson at både hennes egen og andres forskning de siste tjue årene har gjort at man nå vet mye om hva psykologisk trygghet er, hvordan det virker og hvorfor det er viktig. 

Professoren definerer dette som et klima der folk er trygge på å uttrykke seg og være seg selv. De våger å dele bekymringer og feilgrep, uten å være redde for at det skal få negative følger.

Når det er tilfelle, skjer det gode ting på arbeidsplassen, ifølge Edmonson: Feil blir raskt rettet opp, arbeidet kan koordineres bedre på tvers av grupper eller avdelinger og banebrytende innovasjonsideer kan dukke opp.

INGEN «QUICK FIX»

Parallelt med studiene var Kristine Laugen med på å dra i gang et prosjekt for organisasjonsutvikling i Tryg Forsikring. Psykologisk trygghet ble en viktig del av prosjektet. Ledergrupper og ulike team jobbet med teori og øvelser for å forstå hva psykologisk trygghet betyr, og hvordan de kan øke den psykologiske tryggheten, få bedre relasjoner og bedre kommunikasjonen.

Arbeidet var godt forankret i ledelsen, og etter hvert ba stadig flere medarbeidere om å få delta.

– Et sånt arbeid er ingen «quick fix». Det tar tid å endre atferd og kultur. Vi snakker om mellom ett og tre år før vi ser endringene komme, sier hun.

KAN REDUSERE TURNOVER

Selskapet Gallup måler hvert år ansattes engasjement i flere tusen organisasjoner over hele verden. Ifølge deres tall fra er 2021 er bare én av fire ansatte helt enige i at meningene deres teller på jobben. Hvis denne andelen ble doblet, kunne organisasjoner redusere sin utskifting av arbeidskraft (turnover) med 22 prosent, andelen sikkerhetshendelser kunne blitt redusert med 33 prosent og produktiviteten kunne økt med 10 prosent, ifølge Gallup.

I Tryg Forsikring var målet å vinne Kundeserviceprisen for forsikringsbransjen i løpet av tre års arbeid med organisasjonsutvikling, der psykologisk trygghet var ett av flere elementer. I april 2022 vant de prisen.