STYRKER CV-EN: Masterstudent Sara Laassiri Nielsen sier mange synes pensjon er vanskelig. Som del av vinnerlaget under Norsk Pensjons hackaton har hun fått et nytt fint punkt på CV-en. Foto: Privat. 

Med vinnerspill på CVen

Studentene ville nettverke, og Norsk Pensjon ønsket å få nye idéer. Det ga god match.  

– Jeg synes innovasjon og entreprenørskap er spennende, og det er gøy å utfordre seg selv. Du lærer veldig mye av å dra på sånne seminar, i tillegg til at det er en god mulighet til nettverking, noe som er veldig viktig innenfor et slikt felt. Du blir synlig, sier masterstudent Sara Laassiri Nielsen fra vinnerlaget, om hvorfor hun meldte seg på.  

Norsk Pensjon arrangerte i samarbeid med BI i høst innovasjonsseminar for studenter. Målet med seminaret var å få nye ideer til hvordan øke interessen og kunnskapen om pensjonsfeltet.  

Det er mye misforståelser rundt pensjonssparing, og det er kanskje ikke så intuitivt som man skulle ønsket.

Sara Laassiri Nielsen

Studenter fra 12 universet og høgskoler var invitert til å konkurrere i et slags hackaton for å skape det beste konseptet for å få mer blest om pensjonssparing. Vinnerne ble et lag fra Høgskolen på Vestlandet.  

FINT PÅ CV-EN 

Målet var aldri å vinne. Det var viktigere for henne og det tverrfaglige laget å få nye kontakter, samt øke kunnskapen både når det kom til pensjon og innovasjon.  

Nielsen som også er engasjert i studentorganisasjonen Start Bergen, hentet inspirasjon fra seminaret da hun nylig var med å arrangere casekonkurransen Bergen Brainstorm.   

– Det å delta på innovasjonseminar gjør seg også fint på CVen. Og det at vi vant er jo enda bedre. Det var også nyttig med bedriftsbesøk, og vi er jo selv i målgruppen når det kommer til å øke kompetansen på pensjonssparing.  

Laget hennes vant konkurransen, etter at de hadde gjennomført en markedsundersøkelse for å kartlegge unges kunnskapsnivå om pensjon, med en designmetodikk som låner virkemidler fra spillverdenen, nemlig gamification, som er med å skape både en indre og ytre motivasjon. De ville ha et design som gjorde pensjon gøy og oversiktlig. 

– Vi spurte oss selv: Hva er det som treffer unge? Svaret var snar belønning. Mange synes pensjon er vanskelig og at de følte at de ikke kunne nok. Få var klar over at de burde eller måtte spare på egenhånd også. Det at de ikke får noen umiddelbar fortjeneste ut av å spare gjør også sparingen vanskeligere.  

– Det er mye misforståelser rundt pensjonssparing, og det er kanskje ikke så intuitivt som man skulle ønsket. Vi la derfor i tillegg til belønningssystemet inn «Pensjonshåndboken» hvor de kunne få svar på noen av de mest stilte spørsmålene – med forenklede og korte svar tilpasset målgruppen. 

VINNERNE: Thomas Solberg Irgens, Ingvild Stensland, Signy Rut Astvaldsdottir og Sara Laassiri Nielsen jubler for seieren med idéutvikling til en pensjonsapp. Emilie Hemsett deltok digitalt i arbeidet med caseløsningen. Foto: Norsk Pensjon.  

Hele laget håper å få være med i et mulig videreutviklingsarbeid, der ideen kan bli et virkelig produkt. De håper løsningen deres kan bidra til å gjøre pensjonssparing mer attraktivt, simpelt og intuitivt for unge. 

GODE INNSPILL 

Daglig leder Trond Tørstad i Norsk Pensjon kan ennå ikke si for sikkert hva som vil skje med vinnerprosjektet. Det er første gang de har arrangert et slikt seminar.  

– Vi skal treffe dem igjen, og følge opp prosjektet videre. Men om det er blir noen konkret samarbeidsavtale er ikke avklart ennå. Uansett vil de få en besøksdag hos et av selskapene.  

– Vi vil ellers gå gjennom alle forslagene vi fikk og se på hva som vil være realistisk å gå videre med. De beste forslagene vil vi også gå i tettere dialog med studentene om. Vi er opptatt av at vi skal være relevante når det kommer til digitale tjenester.  

Seminaret ga dem mange gode innspill til videreutvikling. Tørstad trekker særlig frem tips til hvordan Norsk Pensjon kan bli mer synlige overfor unge og yngre arbeidstakere.  

RELEVANT FOR ALLE 

Det var også viktig for Norsk Pensjon at de fikk med seg eierselskapene til Norsk Pensjon som medarrangør på seminaret. Nyutdannede studenter er attraktive for pensjonsbransjen. 

FØLGER OPP: Daglig leder Trond Tørstad i Norsk Pensjon vil vuderer hvilke av hackatonforslagene det er realistisk å gå videre med. – De beste forslagene vil vi også gå i tettere dialog med studentene om, sier Tørstad. Foto: Norsk Pensjon. 

– Vi ønsker å være relevante for alle. Men vi har sett at det har vært vanskelig å nå de yngre generasjonene. Det å arrangere seminarer som dette øker muligheten for å få kontakt med denne gruppen for å øke interessen og kunnskapen om pensjon.  

Dette har blitt særlig viktig etter endringene i regelverket der man kan spare til pensjon allerede fra første tjente krone som 13 åring.  

– Det er derfor viktig at man øker kunnskapsgrunnlaget, får oversikt og kan ta riktig valg, sier Tørstad.  

FAKTA 

Pensjonsspillet, som vinnerlaget fra Høgskolen på Vestlandet klekket ut, er designet med trær som symboliserer ulike sparekontoer. Trærne vokser parallelt med kontoene. Etter hvert produserer disse trærne epler som kan plukkes og som gir poeng, som veksles inn. I tillegg gis gode rabatter og muligheter til å vinne premier, inspirert av appen Hold som mange studenter bruker i dag. Unge drives av raske goder og rabatter. Når en vil ha en gevinst her og nå er vanskelig å se de langsiktige godene.