VIKTIG STØTTE: Karine Østtveit får stipend både fra Stiftelsen Forsikringsakademiet og Stiftelsen for Bank- og Finansstudier. – Dette er viktig, både økonomisk og for å få tilgang til informanter og selskaper, sier Østtveit.

Tar doktorgrad i digital transformasjon

Karine Østtveit skal sammenligne digital transformasjon i forsikrings- og mediebransjen ut fra et lederperspektiv. – Jeg vil finne ut hva godt digitalt lederskap er, sier hun.

Østtveit gjennomfører doktorgrad i digital transformasjon i Portugal. Temaet/problemstillingen hun jobber ut fra, er hvordan man kan sikre at den teknologiske utviklingen som skjer i selskapers IT-enhet, fører til reell forretningsverdi.

Doktorgraden gjennomføres ved Lisbon School of Economics and Management (ISEG), en meget anerkjent utdanningsinstitusjon. Hun har mottatt stipend fra både Stiftelsen Forsikringsakademiet og Stiftelsen for Bank- og Finansstudier til delfinansiering av studiene. Håpet er at doktorgraden vil kunne gi betydelig kunnskap for bransjen.

– Stipendene er viktige på tre nivåer. Økonomisk selvfølgelig, hjelp til å få tak i informanter samt en vei inn i selskaper som kan være aktuelle å se på i studien. Forskningen blir ikke bedre enn det jeg får ut av informantene. Tilgang og døråpnere til bransjen er viktig. I tillegg er det motiverende for meg at begge stiftelsene er opptatt av resultatene av forskningen og ønsker å legge til rette for at den spres når jeg er ferdig, sier Østtveit. Da hun startet dette løpet, jobbet hun som digitaliseringssjef i Codan Forsikring. I løpet av sommeren starter hun i ny jobb, som CEO (chief executive officer)i Snowball Digital. 

– Det er gjort lite forskning på forsikringsbransjen når det gjelder digitale transformasjoner. Min opplevelse er at ting ofte er organisert i siloer, noe som vil gjøre det vanskeligere å lykkes med digitaliseringen totalt sett. Da er det interessant å sammenligne med for eksempel mediebransjen, som har kommet langt på dette området. 

HVA ER GODT DIGITALT LEDERSKAP?

Lederskap er nøkkelen for å lykkes med digital transformasjon. I studien spør Østtveit seg om hva godt digitalt lederskap er. Første skritt er en litteraturgjennomgang av dette.

– Problemet er at definisjonene av begrepene spriker, så det blir vanskelig å sammenligne. Men jeg skal undersøke hva som er skrevet, og hvordan andre har definert det, samt gå gjennom empiriske studier.

Steg to blir å sammenligne selskaper gjennom dybdeintervjuer av ansatte.

– På denne måten kan jeg sammenligne to bransjer og hvordan det jobbes med digitaliseringen i selskaper som har kommet ulikt langt i sin transformasjon. 

Digital transformasjon er en evig prosess

I den tredje og siste artikkelen skal Østtveit se på digital kompetanse i styrer.

– Mange selskaper skal gjennom store endringer av sine forretningsmodeller. Spørsmålet er hvilken kompetanse som trenges i styret, for å kunne peke ut veien videre? Man trenger ikke nødvendigvis veldig god teknisk innsikt, men man må evne å se muligheter og å jobbe med forretningsmodeller. Det blir interessant å se hva styremedlemmene selv synes er nødvendig.

EN EVIG PROSESS

Hvorfor er det så viktig å se nærmere på digitalt lederskap?

– Digital transformasjon er en evig prosess som organisasjonen må rigges for. Forsikring har kommet godt i gang med digitale tjenester som salg og skademelding på nett, men digital transformasjon er så mye mer enn det. Det handler om å gå gjennom hele forretningsmodellen og utnytte de digitale mulighetene som finnes. Det handler dels om teknologi, men også om kultur. Man må se mulighetene som ligger i dataene som finnes, og man må kunne jobbe agilt og ha fortløpende releaser. Evnen til kulturendringer og visjoner om hva som er mulig, er lederegenskaper som er viktig i slike endringer. 

SPRE KUNNSKAP

Om lag fire år regner Østtveit med å bruke på doktorgraden, som hun tar ved siden av full jobb. Etter det må kunnskapen spres.

– Det er viktig å komme med noe andre kan ha nytte av. Jeg er opptatt av hva dette betyr for meg og andre som ledere. De praktiske implikasjonene. Når resultatene kommer på plass, vil jeg gjøre dem tilgjengelig i så stor grad som mulig, avslutter hun.