MULIG SAMARBEID: – Vi skal aldri utelukke muligheter i forhold til andre forbund, men da må det være mulig å ta ut synergier, slik at vi kan bli et større og sterkere forbund, sier Vigdis Mathisen. (Foto: Sverre Jarild)

Vigdis tar gjenvalg

Forbundsleder Vigdis Mathisen ønsker en ny periode som leder av Finansforbundet. Det har hun meddelt valgkomiteen som nå har avsluttet sitt arbeid. 

Vigdis Mathisen ble valgt til forbundsleder på landsmøtet i 2019. Hun kom fra rollen som konsernhovedtillitsvalgt i DNB. Nå er hun klar for en ny periode, dersom hun blir valgt på landsmøtet i månedsskiftet november/desember. Hun tok sin beslutning allerede før sommerferien og det var ikke en veldig vanskelig beslutning å ta. Det er en spesiell grunn til at hun stiller til valg for en ny periode. 

ENDRET ALT 

– Pandemien endret alt. Det ble en veldig rar landsmøteperiode med nedstengning og isolasjon. I forbundet var vi godt i gang med mange saker som jeg hadde lyst til å jobbe videre med, men så ble Norge nedstengt og vi ble sendt på hjemmekontor. Det ble to spesielle år uten at vi i lange perioder kunne treffes fysisk. Det la store begrensninger på den kontakten jeg har med medlemmer og tillitsvalgte. Derfor har det vært utfordrende å være forbundsleder på hjemmekontor, sier Vigdis Mathisen.   

– Hva har vært den viktigste lærdommen av pandemien? 

– Det er hvor mye som kan løses digitalt. Over natten fikk vi alle en skikkelig voksenopplæring og vi økte vår digitale kompetanse. I denne situasjonen snudde vi oss rundt i forbundet og laget blant annet mange webinarer som alle medlemmer kunne følge, uavhengig av hvor de var. Dermed kunne vi øke våre tilbud til nytte og glede for våre medlemmer. Blant annet arrangerte vi digital julekonsert for 2000 medlemmer. Nå må vi ta vare på de gode erfaringene vi har gjort digitalt og spe på med fysisk tilstedeværelse der det er nødvendig, understreker Vigdis Mathisen.   

NY ROLLE 

Rollen som forbundsleder er veldig annerledes enn de andre rollene hun har hatt opp igjennom et langt yrkesliv. Derfor har hun også brukt tid på å komme inn i rollen. Å utvikle forbundet videre er et langsiktig arbeid og da er det er viktig med kontinuitet i ledelsen. 

– Hva ønsker du først og fremst å oppnå dersom du blir valgt for en ny periode? 

– Vi har oppnådd mye allerede og har et godt fundament og gode planer for vårt videre arbeid. I neste landsmøteperiode skal vi bygge videre på det gode arbeidet vi driver spesielt innen bærekraft. Vi skal også bidra til at våre medlemmer fortsatt får gode muligheter til kompetanseutvikling. På forrige landsmøte ble det satt av 18 millioner kroner til dette formålet og jeg håper landsmøtet vil videreføre denne satsingen. 

13 000 TIL ALLE 

I denne landsmøteperioden er forbundslederen aller mest fornøyd med resultatet av årets tariffoppgjør. Der ble det gitt et generelt tillegg til alle på 13 000 kroner i året. Det er det største tillegget som noen gang er gitt forbundets medlemmer i et lønnsoppgjør.  

TRE BÆREKRAFTSMÅL: – Jeg er også godt fornøyd med at vi har definert hvilke av FNs bærekraftsmål vi skal jobbe med i landsmøteperioden, påpeker Vigdis Mathisen. (Foto: Sverre Jarild)

Hun er også meget godt fornøyd med at Finansforbundet har satt medeierskap på dagsordenen. Nå er det stadig flere bedrifter som ser verdien av å gi de ansatte en større del av verdiskapingen. Dette er sak som forbundet vil jobbe videre med i neste landsmøteperiode. 

– Jeg er også godt fornøyd med at vi har definert hvilke av FNs bærekraftsmål vi skal jobbe med i landsmøteperioden. Mye av det vi gjør i forbundet måles opp mot disse tre bærekraftsmålene: Likestilling mellom kjønnene, stoppe klimaendringene og anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi har også laget mange gode forskningsrapporter som har gitt forbundet en stemme i samfunnsdebatten. Ett eksempel på dette er Core 2-rapporten om et likestilt arbeidsliv som nettopp ble lagt frem. 

På spørsmål om hva forbundet ikke har lykkes med i landsmøteperioden, så er det spesielt en sak som står på kartet: Finansskatten som ble innført i 2017. Det er en skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren som utgjør 5 prosent av lønnsgrunnlaget i virksomheten.    

Vi har ikke gitt opp finansskatten

Vigdis Mathisen

– Sammen med arbeidsgiverne har vi foreslått flere endringer til innretning, uten at vi er blitt hørt. Nå må vi også erkjenne at verdenssituasjonen er ganske annerledes enn da finansskatten ble innført for fem år siden. Jeg tror ikke tiden er inne for å heve denne fanen høyt nå, siden Norge nå trenger større skatteinntekter. Likevel er det viktig å understreke at vi ikke har gitt opp finansskatten, men akkurat nå er timingen feil, sier Mathisen.  

SPILLENDE TRENER 

Når hun blir bedt om å beskrive sin rolle som forbundsleder, så velger hun å bruke ordene: Spillende trener. Hun er sterkt opptatt av å være en medspiller der alle er med på å utvikle organisasjonen i den retningen man er enig om.  

– I starten brukte jeg noe tid på å få organisasjonen til å spille på samme lag. Nå opplever jeg at vår organisasjon er mer sammensveiset og at vi samlet bruker våre ressurser på en best mulig måte for våre medlemmer. 

Nå har Vigdis Mathisen fått snart tre års fartstid som forbundsleder. Før dette har hun vært tillitsvalgt mer eller mindre hele livet og har vært innom alle rollene. Det har vært hennes sterke samfunnspolitiske engasjement som har gitt alle tillitsvervene opp igjennom årene. 

– Dersom jeg blir valgt som forbundsleder for en ny periode, vil jeg sammen med resten av organisasjonen arbeide for å snakke opp fagforeningenes rolle i demokratiet. Det rekrutteres for tiden mange nye ansatte i våre næringer. Da er det viktig at alle får en forståelse for hva den norske modellen innebærer i trepartssamarbeidet og i demokratiet, påpeker Mathisen.  

SE UTFORDRINGER 

– Det jeg liker best i rollen som forbundsleder er å se på alt litt overordnet. Det er spennende å ta tak i utfordringer og muligheter med å legge strategier og planer. Hvis jeg greier å engasjere medlemmer og tillitsvalgte, vil det få stor betydning for forbundets muligheter for å påvirke samfunnsutviklingen. Det synes jeg er spennende og meningsfylt, sier hun engasjert.  

– Hva trives du minst med i rollen som forbundsleder? 

– Det er fortsatt ganske mange unødvendige møter, men jeg synes vi i forbundet har blitt flinkere til å prioritere. Så er det slik at det er en del møter jeg bør være til stede på i kraft av min rolle, men det er jo ikke alle programmer som treffer i forhold til forbundets behov. Da er det nyttig å huske på at andre deltakere på møtet kanskje synes det er bra jeg er til stede. Den uformelle påvirkningen skal man ikke undervurdere. 

MYE KAN SKJE 

Så langt er det ikke planlagt store endringer i Finansforbundet i neste landsmøteperiode, men endringer skjer raskt. Verdenssituasjonen er sterkt preget av krig, klimaendringer, økte energipriser og høy inflasjon. 

– Jeg er ikke bekymret for situasjonen, men samtidig krever den at vi følger ekstra nøye med og tar de grepene som er nødvendig. Forbundet har fortsatt en god og sunn økonomi, selv om avkastningen på våre fond selvsagt svinger i takt med markedsutviklingen. Et børskrakk vil kunne påvirke oss. Vi har god kontroll på hvor vi er eksponert, og jeg har stor tiltro til den viktige jobben som våre forvaltere gjør.  

Forbundsleder Vigdis Mathisen påpeker at den aller viktigste jobben som må gjøres i forbundet fremover er å øke medlemstallet og organisasjonsgraden. Her må alle bidra. Siden forrige landsmøte i 2019 har forbundet hatt en netto medlemsvekst, i motsetning til flere andre store YS-forbund.  

Det er de uorganiserte som er vår største konkurrent

Vigdis Mathisen

– Med alle nyansettelsene som skjer i våre bransjer, er det absolutt mange nye medlemmer å hente. Derfor må vi intensivere rekrutteringen i neste periode, slik at Finansforbundet beholder posisjonen som den største og mektigste fagforeningen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Det er de uorganiserte som er vår største konkurrent. 

MÅ SAMARBEIDE 

– Hva med konkurransen fra profesjonsforbundene?

– Det vi ser i denne perioden er at de store profesjonsforbundene har etablert seg i bedrifter der vi allerede har tariffavtale. De er spesielt på hugget i forhold til ansattevalgte styreplasser. I den forbindelse vil vi vurdere å samarbeide.  

“Mye kan skje i løpet av neste landsmøteperiode”

Vigdis Mathisen

På spørsmål om Finansforbundet kommer til å fusjonere eller samarbeide enda tettere med andre forbund, svarer forbundslederen slik: 
– Vi skal aldri utelukke muligheter i forhold til andre forbund, men da må det være mulig å ta ut synergier, slik at vi kan bli et større og sterkere forbund. Det er ingen slike planer nå, men mye kan skje i løpet av neste landsmøteperiode, avslutter forbundsleder Vigdis Mathisen. 

Les mer: https://www.finansfokus.no/2019/10/29/et-foreningsmenneske/