GODE UTSIKTER: – Ikke siden Manpower startet med sitt arbeidsmarkedsbarometer i 2003 har bemanningsutsiktene for finansbransjen vært så gode, sier Frode Halvorsen, konserndirektør i ManpowerGroup.

Rekordhøyt bemanningsbehov i finansbransjen

Bemanningsbehovet i finansbransjen er rekordhøyt, ifølge ManpowerGroup. Selskapet tror ikke Regjeringens forslag om innstramming av bruk av utleie fra bemanningsforetak nødvendigvis vil føre til flere faste ansettelser.

– Vi har aldri hatt så mye å gjøre som nå. Det er et veldig stort behov for både innleie og rekruttering til bank- og finansbransjen, sier Frode Halvorsen, konserndirektør i ManpowerGroup Norge.

Ifølge selskapets siste arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal, er forventningene om økt bemanning størst i bank- og finansbransjen. ManpowerGroup gjennomfører disse undersøkelsene blant arbeidsgivere hvert kvartal. Ikke siden undersøkelsen startet i 2003 har bemanningsutsiktene vært så gode.

Over halvparten vil øke bemanningen

52 prosent av arbeidsgivere i bank, finans, forsikring og eiendom har en forventning om å øke bemanningen. Kun 9 prosent forventer å redusere arbeidsstyrken. Halvorsen merker at funnene fra undersøkelsen stemmer godt med virkeligheten.

– Behovet for arbeidskraft er stort. Før var det først og fremst snakk om mangel på kompetanse, nå sliter vi også med å finne nok folk, sier Halvorsen.

Vi er et bindeledd for mange som sliter med å komme i kontakt med arbeidsgivere.

Frode HalvorsenHalvorsen synes det er spennende å følge en bransje som er inne i en så stor transformasjon. I tillegg til økt digitalisering, automatisering og robotisering, er finansbransjen i dag er underlagt betydelig strengere myndighetskrav enn for bare noe år tilbake. Dette er med å forklare det store behovet for bemanning.

Regjeringen vil stramme inn bruken

Før sommerferien kom regjeringen med forslag om å stramme inn mulighetene for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Ett av forslagene er «å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».

ManpowerGroup mener at forslaget kan bygge på feil forutsetninger. En av grunnene er at de fleste i bemanningsselskaper allerede er fast ansatte. Slik har det vært siden reglene ble endret i 2019.

De er enige i at hovedregelen skal være faste ansettelser, men stiller spørsmålstegn om dette blir realiteten. 

– Forslaget vil kunne medføre det motsatte av departementets uttalte målsetting; det vil føre til færre faste ansettelser, ikke flere. Med forslaget tvinger man blant annet våre ansatte, som er fast ansatte, over på direkte midlertidige ansettelser hos kundene. Det kan føre til mer permittering og oppsigelser mellom oppdrag hos kundene.

Skjev fordeling

Halvorsen er bekymret for at innstrammingen vil ramme de små og mellomstore bedriftene hardest.

– Større virksomheter som opererer med tariff har fortsatt mulighet til å innleie for en begrenset periode. For de mindre vil det være større begrensinger.

Han påpeker at bemanningsbyråene har en viktig funksjon i det å hjelpe arbeidsledige og mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet i jobb.

– Vi har 10 000 gjennom lønningslista hvert år og vi er et bindeledd for mange som sliter med å komme i kontakt med arbeidsgivere, sier Halvorsen.

– Vikarer kan være nødvendig

Finansfokus har tatt en telefon rundt til flere hovedtillitsvalgte i bank og forsikring for å høre om vikarbruken. De fleste oppgir at den har vært stabil; blant dem Hans Christian Riise, hovedtillitsvalgt i Nordea Bank Norge.

TO TANKER: Hans Christian Riise, hovedtillitsvalgt i Nordea Bank Norge, mener det er viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Vikarer kan være nødvendig for å dekke kortsiktige bemanningsbehov.

– Det er viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Hovedregelen er fast ansettelse, men vikarer kan være nødvendig for å dekke kortsiktig bemanningsbehov, sier Riise. Han understreker at innleie av vikarer ikke må gå på bekostning av satsing på å øke kompetansen til fast ansatte.

Sindre Ryan i If Skadeforsikring forteller at vikarbruken i selskapet var høyere tidligere.

– Vår bransje er relativt forutsigbar når det gjelder bemanningsbehov. Vi har lav bruk av vikarer.

Stabil vikarbruk

I Gjensidige forsikring har de fått merke at flere er på reise nå etter at de fleste reiserestriksjonene etter pandemien er opphevet.

– I sommer har vi hatt bruk for vikarer på reiseskade i tillegg til at vi har ansatt flere, sier Ellen Kristin Enger, hovedtillitsvalgt i Gjensidige Forsikring.

Det er likevel ikke nye nytt ved at Gjensidige tar inn vikarer i forbindelse med sommer og ferieavvikling, ofte studenter. Ellers har ikke bruken av vikarer endret seg i forsikringsselskapet.

– Hovedregelen er faste ansettelser, men det kan være nødvendig å bruke vikarer innimellom for å dekke kortsiktige bemanningsbehov, sier Enger.