HØY KOMPETANSE: – Jeg håper alle berørte av nedbemanningen i Røyken får nye og spennende jobber i eller utenfor Intrum, sier hovedtillitsvalgt Berit Stenvold i Intrum.

Intrum kutter 24 i Røyken

Fra nyttår kutter inkassoselskapet Intrum 24 ansatte i Røyken. De ansatte får sluttpakke etter alder og ansiennitet og fortrinnsrett til ledige stillinger i selskapet, men de tillitsvalgte er ikke fornøyde.

RØYKEN: Tirsdag morgen fikk 24 ansatte på Intrums kundesenter i Røyken den lite hyggelige beskjeden om at de må finne seg en ny jobb. De berørte reagerte med sjokk og vantro.

Vårt hovedfokus er å tilby så god støtte som mulig til de berørte.

Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør, Intrum

– Dette er aldri noen hyggelig informasjon gi eller få, men vårt hovedfokus nå er å tilby så god støtte til de berørte ansatte som mulig. Vi vil forsøke å ivareta de ansatte på best mulig måte, og går nå i dialog med den enkelte. De berørte i Røyken vil få tilbud om tilsvarende jobb i Trondheim, alternativt frivillig sluttpakke og karriereveiledning. Vi vil også se på om det finnes ledige stilinger andre steder i Intrum. Vi ønsker imidlertid ikke å gå inn på detaljene i sluttpakkene knyttet til disse, skriver kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i en e-post til Finansfokus.

STADIGE ENDRINGER

Bakgrunnen for nedbemanningen er at inkassobransjen, i likhet med resten av finansbransjen, står ovenfor stadig større endringer. Strengere regulering fra myndighetene, økte krav fra både kunder og sluttkunder til digitalisering og høyere krav til kompetanse er den nye hverdagen.

ENDREDE KRAV: – Det skjer store endringer i inkassobransjen. Nå skjer en stadig større del av kommunikasjonen med kundene digitalt, sier kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen.

– Rent konkret ser vi at en stor og stadig større del av den proaktive kommunikasjonen med våre sluttkunder skjer digitalt. Dette påvirker vårt ressursbehov.  I tillegg ønsker vi å samle denne kompetansen under et tak og dette blir ved vårt kontor i Trondheim, skriver Arnesen.

På spørsmål om ikke inkassobransjen nå vil få større pågang av kunder som sliter økonomisk, svarer Arnesen:

– Antallet inkassosaker ligger fortsatt på et lavere nivå enn før pandemien. Sammen med økt bruk av digitale kanaler er vi godt rustet til å håndtere en evt. økning i oppdragsmengde også etter denne endringen.

EN TUNG DAG

– Nedbemanningen kom som et sjokk på de ansatte. Det var naturlig nok en tung dag på jobben. Da beskjeden om nedbemanningen var gitt ved 9-tiden tirsdag morgen, valgte flere av de berørte å reise hjem igjen, sterkt preget av at de mister jobben, forteller hovedtillitsvalgt Berit Stenvold.

Nedbemanningen kom som et sjokk på de ansatte.

Berit Stenvold, hovedtillitsvalgt, Intrum

Det er avdelingen debitor contact som nå blir lagt ned. Avdelingen jobber først og fremst med inngående og utgående samtaler med sluttkunder. Nå samles de fleste arbeidsoppgavene hos Intrum i Trondheim, mens noen oppgaver blir overført til kundesenteret i Malaga i Spania.

– Den gode nyheten er at alle våre ansatte har høy kompetanse og er etterspurte i næringslivet. Derfor får de profesjonell karriererådgivning, slik at de få den hjelpen de trenger til å stake ut en ny karriere. Derfor håper jeg de får nye og spennende jobber i et arbeidsmarked som skriker etter kompetanse, sier Stenvold.

IKKE FORNØYDE

– Vi har arbeidet med denne nedbemanningsprosessen siden i vår, men vi har hele tiden understreket at vi ikke ønsket at avdelingen ble nedlagt og en del av arbeidsoppgavene overført til Malaga. Vårt klare budskap til ledelsen er at vi ønsker å bevare arbeidsplassene i Norge. Vi er ikke enige med ledelsen når det gjelder grunnlaget for nedbemanningen og heller ikke størrelsen på sluttpakkene. Når det er sagt, så har vi tillitsvalgte ingen ting å utsette på involveringen i prosessen som jeg vil beskrive som ryddig, sier hovedtillitsvalgt Berit Stenvold.